Home

Nieuws 1 reactie

Rechter: stiekeme camerabeelden wegen mee bij instelling onderzoek

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat beeldmateriaal meegewogen moet worden in onderzoeken naar misstanden.

Stiekem opgenomen camerabeelden in bijvoorbeeld slachthuizen en bij scharrelkippenhouderijen moeten betrokken worden bij een verzoek om op te treden bij vermoedens van overtreding van de Wet dieren of het Besluit houders van dieren. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Stichting Bont voor Dieren en de Stichting Animal Rights.

De 2 organisaties hadden in december 2016 bij het ministerie gevraagd op te treden tegen een nertsenbedrijf, waar dierenwelzijnsregels naar hun oordeel werden overtreden. Bij de beoordeling van dat verzoek heeft het ministerie de stiekem opgenomen camerabeelden niet bekeken of meegewogen. Dat had wel moeten gebeuren, vindt de rechter.

Camerabeelden op zichzelf geen reden om in te grijpen

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt niet dat de stiekeme camerabeelden op zichzelf reden zijn om in te grijpen. Dat kan alleen gebeuren als daartoe bevoegde ‘ter zake kundige medewerker van het bevoegd gezag’ constateren dat er sprake is van overtreding van de wet. Dat de NVWA niet alleen op grond van het beeldmateriaal handhavend optreedt, is volgens de rechter terecht. Maar dat neemt niet weg dat het beeldmateriaal wel moet worden bekeken, om te zien of er reden is voor onderzoek. Bovendien had het beeldmateriaal aan de betrokken nertsenhouder kunnen worden voorgelegd.

Eén reactie

  • PieterXT

    Beeldmateriaal wordt vaak gemanipuleerd door activisten, lijkt me niet verstandig om ze altijd mee te laten wegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.