Home

Nieuws 44 reacties

‘Krimp veestapel onvermijdelijk’

De veehouderij ontkomt er op den duur niet aan om in te krimpen. Met alleen innovatieve oplossingen worden klimaatdoelen niet gehaald, constateren Krijn Poppe en Jan Jaap de Graeff van de Rli.

Wat moet er met de voedselketen gebeuren om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs? Die vraag staat centraal in het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur onder leiding van Krijn Poppe heeft opgesteld. De boodschap is niet mis voor de veehouderij. “Beperkingen in de productie en consumptie van dierlijke eiwitten zijn onvermijdelijk”, aldus voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Rli.

“Het is geen aanbeveling, maar een onvermijdelijke conclusie. Het is niet iets waar wij op aansturen, maar we concluderen dat het zo zal zijn. Onze voornaamste boodschap aan de overheid is dat ze hierop moet voorsorteren. 2030 is niet heel ver weg, maar ook niet heel dichtbij. Er is voldoende tijd om het beleid hierop aan te passen, om te voorkomen dat consumenten of producenten voor verrassingen komen te staan. Want bij verrassingen ontstaan juist de problemen”, zegt De Graeff. “Je kan het vergelijken met de aankondiging van het melkquotum in de jaren tachtig. Toen wisten we ook dat we daar de komende decennia mee te maken zouden hebben. Dat geldt nu voor de klimaatdoelen”, voegt Poppe toe.

Hij wijst erop dat met een focus op de klimaatdoelen alle problemen waar de landbouw mee kampt nog niet worden opgelost. De bekende problemen rondom meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en bijvoorbeeld effecten voor de volksgezondheid, moeten op regionaal niveau worden aangepakt, aldus Poppe.

Krijn Poppe vergelijkt de klimaatdoelen nu met de aankondiging van het melkquotum in de jaren tachtig: we weten dat we daar de komende decennia mee te maken hebben. - Foto: Fred Ernst
Krijn Poppe vergelijkt de klimaatdoelen nu met de aankondiging van het melkquotum in de jaren tachtig: we weten dat we daar de komende decennia mee te maken hebben. - Foto: Fred Ernst

U zegt dat de veehouderij op den duur moet krimpen. Dat is een stevige boodschap aan veehouders.

“Ja, maar daarom zeggen we het ook nu al. De problemen rondom mestproductie zagen we ook al lang aankomen, maar er werd onvoldoende ingegrepen, waardoor de pijnlijke maatregel van fosfaatreductie moest worden genomen. Onze grote waarschuwing is nu dat je moet voorsorteren, zodat je tijd hebt om innovaties te plegen en stallen niet te bouwen die je anders misschien maar half vol kunt zetten. We willen ondernemers ruimte geven om na te denken hoe ze hun toekomst kunnen inrichten. Onzekerheid is altijd lastig voor ondernemers.”

Maar kunt u nu wel zekerheid geven over de toekomst?

“Meer dan wanneer je niets doet. We weten in ieder geval de Nederlandse opgave van het klimaatakkoord van Parijs. De uitstoot van broeikasgas moet 95% worden teruggedrongen.”

Linkse partijen zeggen al langer dat de veestapel moet krimpen. Krijgen zij gelijk?

“Het gaat verkeerd als we er alleen een staartendiscussie van maken. Als je de helft van de dieren eruit haalt, wordt de andere helft nog niet duurzamer. We willen juist technologische vernieuwing ontwikkelen. Maar we zien ook wel dat het zeer onwaarschijnlijk is dat je daarmee de grote opgave haalt.”

‘Onze grote waarschuwing is dat je moet voorsorteren, zodat je tijd hebt om innovaties te plegen en stallen niet te bouwen’

Hoe groot is de opgave precies?

“Het verdrag van Parijs geeft Nederland een juridisch bindend quotum van broeikasgassen, voor alle sectoren samen, op 10 megaton CO2-equivalenten in 2050. Alleen de veehouderij zit nu al op 18. Je moet een geweldige technologische inspanning leveren om op die 10 te komen, maar dan moet je nog verder, omdat andere bronnen zoals bebouwing en mobiliteit ook ruimte nodig hebben. Welke opgave er voor welk onderdeel precies komt, is een politieke keuze.”

Welke opgave zou realistisch zijn voor de veehouderij?

“Daar doen wij ook geen uitspraken over. Het is onvermijdelijk dat de veehouderij fors terug moet. Welk deel hiervan gerealiseerd kan worden met technische maatregelen als veevoer en innovatie, is onduidelijk. Er moet door de hele sector gekeken worden welke maatregelen kunnen en welke effectief zijn.”

Wat moeten boeren doen?

“Ze moeten er rekening mee houden dat we klimaatdoelen met de huidige veehouderijsystemen en dieraantallen op den duur niet halen. Er zullen extra voorwaarden aan productie komen. Dit kan tot gevolg hebben dat jonge ondernemers bedrijven misschien niet willen overnemen van hun ouders, of dat veehouderijbedrijven verbreden of omschakelen naar akkerbouw en andere gewassen,bijvoorbeeld bonen gaan telen.”

Daar verdien je nu geen goede boterham mee.

“Maar in 2030 misschien wel, is onze stelling. Daarom moet je ook aan de consumptiekant de markt ontwikkelen voor plantaardige eiwitten. Er moeten in de hele keten maatregelen worden genomen. De klimaatdoelen vraagt inspanningen van iedereen, niet alleen van boeren.”

Consumenten moeten hun eetpatroon ook aanpassen; minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten. Hoe kan de overheid dit regelen?

“Dat kan via informatievoorziening, door het beïnvloeden van routinegedrag door producten op het juiste moment aan te bieden in winkels en in restaurants, maar ook via financiële prikkels door bijvoorbeeld btw en accijnzen.”

Mag de overheid zich hiermee bemoeien?

“Wij vinden het legitiem dat de overheid zich hiermee bemoeit, maar we vinden niet dat de overheid de consument iets mag voorschrijven. We vinden wel dat de overheid mag bevorderen dat het gedrag van consumenten verandert. Je kan het vergelijken met de autogordel. Dat is ook een ieders eigen verantwoordelijkheid, maar het heeft wel effect op maatschappelijk kosten van bijvoorbeeld gezondheidszorg.Dat is een reden voor de overheid om zich daarmee te bemoeien.”

Tot nu toe is de vleestaks door de politiek afgewezen, onder andere omdat het technisch lastig is. Is aanpassing van een btw-tarief wel realistisch?

“Wij zijn een strategisch adviesorgaan en eisen niet dat iets morgen is geregeld. We zien wel dat een verdergaande vergroening van het belastingstelsel onvermijdelijk is. Het is goed hier een discussie over te voeren.”

De Nederlandse landbouw wordt geprezen voor haar efficiënte manier van produceren. Is het wel verstandig om juist hier in te grijpen om de wereldwijde klimaatdoelen te halen?

“Bij het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken dat ieder land zijn bijdrage zal leveren. Dat is de politieke realiteit en daar moeten we ons aan houden. Er zijn nationale quota gesteld.Ook landen als Ierland, maar ook Nieuw-Zeeland hebben voor de veehouderij een enorme opgave. Zij hebben veel rundvee en relatief weinig bebouwing waarin ze de uitstoot kunnen reduceren, dus in die landen zal vrijwel de hele reductie uit de veehouderij moeten komen.”

Beperking van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten is volgens voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur onvermijdelijk. - Foto: Fred Ernst
Beperking van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten is volgens voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur onvermijdelijk. - Foto: Fred Ernst

Waar kunnen de snelste stappen worden gezet?

“Via het veevoer zijn er mogelijkheden, net als met efficiëntieslagen op primaire bedrijven. Maatregelen in het veenweidegebied om het waterpeil te verhogen kunnen ook heel efficiënt zijn. Je moet eigenlijk een mechanisme ontwikkelen met communicerende vaten waarbij wordt gekeken welke sectoren, welke reducties kunnen halen.”

De veehouderij zal moeten krimpen. Wie moet dat betalen en wie is hier verantwoordelijk voor?

“We hebben het huidige systeem met zijn allen gecreëerd en dat is op sommige fronten doorgeschoten, zoals te zien bij de mestproblematiek. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de boer, we hebben er met zijn allen bij gezeten. Het is een verantwoordelijkheid van de samenleving, dus ook van de overheid. We willen de problematiek nu tijdig aanpakken, om te voorkomen dat we in 2040 -net als nu- voor honderden miljoenen moeten gaan saneren. Dat kan door tijdig in actie te komen.”

Laatste reacties

 • agd2

  ja ,ja bebouwing en mobiliteit hebben ruimte nodig,geldt niet voor agrarische aktiviteiten,en dan te bedenken dat luchtvaart helemaal buiten beschouwing wordt gelaten.

 • deB.


  Schijtziek wordt je ervan! De zin gaat er volledig af, dag bij dag

  De agrarische sector maakt nederland niet kapot, integendeel!!!!!!

  Al die files en die rot steden plus schiphol en europese luchthavens, DAT is de boosdoener te top....wat is het een hypocriete bende aan het worden!!

 • alco1

  Snappen de heren niet dat als er minder dieren gehouden worden er ook minder voedsel voor die dieren verbouwd wordt, dus ook minder zuurstof e.d. geproduceerd wordt en Co2, methaan e.d. opname is.
  Leer nu eens dat de landbouw circulair is.
  Wij krijgen als boeren altijd de schuld in de schoenen geschoven, maar de aarde wordt vernield door de luxe van de mens.

 • deB.

  Heel groot advies.... steek je zuur verdiende centen niet in fosfaatrechten!!

  Want je krijgt van de andere kant een veel hardere sanering!
  Fosfaatrechten waardeloos!

  We moeten allemaal is een week er mee stoppen, overal in heel europa.
  Dit loopt verkeerd af met zulke zure gasten aan het oppervlak

  <>
  zegt genoeg toch

 • Bolder01

  Ook die twee moeten eens naar'een spi chiater ... misschien wel worden op genomen...DE LUCHT VAATRT HELEMAAL NIET TE BENOEMEN

 • John*

  goh wat een grap.. Nederland zet juist grote stappen door geen aardgas meer op te pompen. Nu ook de olieimport van rotterdam reduceren en het doel wordt fluitend gehaald. Uit mest is nog een prima groengas te halen om gewassen te verbouwen en de logistiek te verzorgen rondom de voedselketen. Juist die steden met al die mensen op een hoop.. die er op zijn tijd uit moeten met het vliegtuig is de winst te halen. Laat vlees en melk is een bijproduct zijn van ons hoofdproduct mest om de andere gewassen te laten groeien. Dan wordt er met een totaal andere bril naar de veehouderij gekeken.

 • Kortierg

  Koren op de molen voor al die linkse ratten! Idd zoals zo vaak, de luchtvaart moeten we vooral niet aankomen, zielig voor al die reizigers die als een gek steeds meer en verder de hele wereld overvliegen voor steeds minder geld! In 1 woord SCHANDALIG!

 • Ewullink

  Plantaardig is bouwland is vrijkomen CO2. Koeien is grasland is binden CO2. Maar goed ik heb natuurlijk niet twee jaar achter een bureau op een rapport zitten broeden

 • agd2

  Zondag 1 april maakt Krijn Poppe weer een reisje naar New York, oh wat ben ik groen bezig!

 • deB.


  Ja, en staat met dagelijks in de file te stinken....hypocriete lui!!

 • Attie

  Dat soort grappen doen ze nog wel eens, net voor ze met pensioen gaan!

 • DJ-D

  Dus er moeten minder vegetarische dieren komen dat is goed voor het klimaat. Goh wat kunnen die andere sectoren goed lobbyen zeg. Minder vegetarisch wild dan? Reetjes ganzen edelherten zwijnen heckrunderen bevers. Stel voor dat het terug moet naar 1992. Want dat is toch ook allemaal methaanvervuiling.

 • jbeimer

  En de wereld bevolking groeit en we gaan minder produceren ....

 • wmeulemanjr1

  Luchthavens breiden gestaag uit.....?

 • Attie

  Precies ja, Lelystad komen ze straks weer bij bosjes over ons heen ronken!

 • DJ-D

  Aan de bonen allemaal? Als er iets emissie geeft na het eten....

 • Gijs Gans

  Werkte de Heer JJ de Graeff vroeger niet bij Natuurmonumenten.

 • Je moet alles wel in perspectief zien.
  Zo stoot alleen de Rotterdamse haven al veel meer CO2 uit dan de totale landbouw bij elkaar. En daarvan is maar een gedeelte afkomstig van de veehouderij.
  Volgens berekeningen van de regionale milieudienst DCMR was de uitstoot van alleen al de haven zelfs ruim 32 mton in 2016.
  Bedrijven en industrie zijn verantwoordelijk voor zo'n 95mton. En dan hebben we de auto's , de scheepvaart en het vliegverkeer nog niet eens genoemd.
  Maar de veehouderij is weer eens de pispaal....


  En die 18mton waarover gesproken wordt als zijnde de CO2 uitstoot van de veehouderij kan ik nergens terugvinden.

 • farmerbn

  Ze halen er alles bij om maar minder dieren te krijgen in Nederland. Vraag aan een kind van 7 jaar of dieren slecht zijn voor het klimaat. Dat kind zal eerder auto's en vliegtuigen aanwijzen dan dieren. Hoe kunnen planteneters slecht zijn voor het klimaat? Planten die co2 omzetten in zuurstof. Het is gewoon (s)linkse politiek.

 • deB.


  Zulke kereltjes de auto afpakken, geen vliegtickets, en een paar blikken bonen met water voorzetten. En dan nog eens dom verdan praten

 • steenderen

  farmer bn helaas zijn de kinderen voor ze 10 jaar zijn al gehersenspoeld dat de veehouderij slecht is voor het milieu. Laat die mietjes van het Lto nu maar eens aan tonen dat ze ballen hebben . Of zijn dit allemaal veehouders die toch geen opvolger hebben

 • bankivahoen

  Een stropdas kan nooit voor de landbouw zijn alleen tegen.

 • Eminem2010

  Kots

 • eja

  Links lullen en rechts zakken vullen.
  RATTEN!!!!!!!

 • Gat

  Dat hoeven ze niet te helpen reduceren. Hier in Brabant, stoppen ze bij bosjes varkens en koeienboeren. Als zo doorgaat zit er niks meer in 2030. In ieder geval in mijn dorp zit 30% minder koeien in een jaar tijd!! En zitten nog meer stoppers aan te komen. Campina mag blij zijn dat ze in 2030 nog melk verwerken. Zo brutaal ze 3 jaar geleden waren tegen me, zo tam zijn ze nu aant worden. Ze hebben steeds minder adressen om te laden hier.

 • hazeburg1

  Welke sectoren kunnen zeggen dat ze een kringloop vormen. Welke sectoren kunnen zeggen dat ze CO2 reduceren en zuurstof produceren?

 • deB.

  Dat zeg ik al een heel tijdje, er blijven er niet veel over binnen 10 jaar... want op deze manier is het zin er heel snel af! Dat blijkt nu al

  Precies, de goede moeten onder de kwade lijden! Het is een groot rattenland aan het worden, en diezelfde ratten zitten elke morgen van hun zuivel te genieten, neem dat van mij aan!

 • wmeulemanjr1

  Word duidelijk, over 2 jaar dus geen verlenging derogatie, veestapel krimpt dan vanzelf gigantisch

 • WGeverink

  Het is moeilijk te verkopen dat de aarde opbrandt als we op 3 april wakker worden met twintig graden onder nul op de thermometer! Het is bij ons gewoon volop winter! De aarde is al 20 jaar niet meer opgewarmd en als de toekomst wordt voorspeld door te kijken naar de cycli en data uit het verleden dan gaat ons klimaat afkoelen in plaats van opwarmen. Zorg maar dat de schaatsen goed in het vet staan want ook in de komende decennia zul je er nog veel lol aan beleven.

 • bas123

  Weer een artikel wat niet klopt cijfermatig de landbouw produceert nu al veel meer dan toegestaan is in 2030 voor heel Nederland. Dan praten we niet over de uitstoot van de industrie en de mens.
  De boerderij is duidelijk weer links bezig en voor uitroeien van de intensieve veehouderij.

 • Klaasvaak

  Bijzonder dat iemand van infrastructuur deze aanbeveling doet. Maar over de infrastructuur qua schiphol en asfalt hoor je m niet....

 • A1967

  Waarom dit artikel, deze heren zijn niet gespecialiseerd in landbouwvraagstukken. Hun mening is irrelevant en totaal niet interessant.

 • wilcovanlaar1

  De Sgp zal wel weer de enigste zijn die hier tegen opkomt. Wat een dwaas verhaal!

 • Maas1

  Vele zgn zelf opgeworpen "deskundige"begrijpen niets van de wetten van de natuur, men leeft in de achterlijkheid en veronderstelling dat men de stijging van de zeespiegel beheersbaar kan houden als het papieren gedrogd rond te rekenen is.Dat betekend niet dat het anders en beter kan, maar dat is iets anders als de volstrekte virtuele gekte die rond gaat.
  Er wordt zo vaak geroepen dat de boeren op moeten hoepelen, ik zou zeggen koop ons maar uit zet de zak met geld maar op de keuken tafel, en je ziet maar hoe je in Nederland de boel rond gaat rekenen.

 • bankivahoen

  Ook hier stoppen binnen enkele jaren meer als 50 % van alle melkvee, varkens en ook enkele pluimveehouders. De rest kan nog niet stoppen door bankverplichtingen. Niemand heeft nog hoop dat het goed komt , het is zo erg dat er vergelijkingen zijn met wat er met een groep mensen gebeurde in de eerste helft van de jaren 40.

 • Jan-Zonderland

  Hongersnood is het enige middle wat dit soort onzinnige uitlatingen kan stoppen en laat deze 2 heren dan het eerst flink honger krijgen.
  Er staat zoveel onzin in dit artikel als je het nog eens goed doorleest, dat je je afvraagt wie deze mensen betaald heft om het te produceren. Ook wordt er met geen word gerept over andere bronnen van broeikasgas, omdat dat waarschijnlijk niet politiek correct is en ze de aanval op andere sectoren gewoon niet aandurven

 • whatever

  Stelletje linkse opruiers van de WUR(G) zijn het!! In het regeerakkoord staat dat de landbouw 3,5 megaton CO2 moet reduceren, voor 2030, alsof zij dat niet weten!

 • Marco22

  Als anti-boeren berichten naar buiten worden gebracht moet men eerst maar eens kijken welke mensen die commissies/adviesclubs bevolken.
  Aan de samenstelling van deze kun je al vaak zien waarom ze negatieve uitkomsten hebben voor de landbouw. Niet vreemd van een dubbele agenda.Trap er niet in.

 • deB.

  En dit blaadje boerderij geeft ze als eerste weer een podium... Wat een bedenkelijk blad is het geworden

 • gjh

  ongelooflijk dat boederij.nl zulke sukkels nog wat laat zeggen terwijl ze totaal geen verstand van zaken hebben. De grote vervuiler is nog steeds het vliegverkeer en niet de BOEREN. zulke mafkezen moet je geen ruimte gunnen.

 • Blije Boer

  Wat een opiniestuk! Geen wetenschappelijke onderbouwing.
  De heer Poppe wel eens verstandiger horen praten...
  Produceren van producten in een regio waar de CO2 footprint per kg product laagst ligt. Dat is duurzaam!!
  Wij telen toch ook geen kofiie, citroenen en katoen etc. in Nederland.
  Parijs is een lachertje dus. Klimaat stopt niet bij de landgrens. Bekijk klimaat globaal!!

 • melkveehouder .

  Precies gijs gans 3 april 18.34. En kijk ook eens welke politieke partij de meeste voorzitters van Natuurmonumenten heeft geleverd........

  Maar als de boeren niet verder kijken dan de schuurpoort en klakkeloos de propaganda taal van hun ‘ belangenbehartigers’ en bepaalde politieke partijen blijven slikken zal het alleen maar erger worden. Let eens goed op hoe de bal wordt rondgespeeld!

 • veehouders

  Wezijn een adviesorgaan daar doen we geen uitspraken over. Maar wel een aantal keer zeggen dat de veestapel moet krimpen. Nogal suggestief artikel.
  Er zal niets onderzocht zijn. Komt zo van een linkse partij.

 • koestal

  Dan daalt de voedselproductie ook,goed voor de prijsvorming,jammer voor die arme stakkers in de derde wereld,daar hebben Poppe en de Graeff geen boodschap aan . We moesten ons vroeger zorgen maken om de honger in de derde wereld,maar de tijden zijn blijkbaar veranderd.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.