Home

Nieuws 5 reacties

Kabinet: geen goede grond voor zonnepark

Als het aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ligt, wordt goede landbouwgrond niet ingezet om zonnepanelen te plaatsen.

De ministers vinden dat gemeenten en provincies bij hun afweging over de plaatsing van zonneparken een zorgvuldige afweging moeten maken.

Schouten en Wiebes schrijven aan de Tweede kamer dat het wenselijk is als daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk worden benut. Hij juicht het toe als gemeenten en provincies een actief stimuleringsbeleid voeren.

Impact

De ChristenUnie, die hierover vragen stelde, vindt het van belang dat het kabinet erkent dat de aanleg van zonneweides veel impact heeft op landschap, natuur en de prijs van landbouwgrond. Kamerlid Carla Dik-Faber zegt blij te zijn dat er een toename is van de benutting van zonne-energie. Maar ze betreurt het dat grondprijzen daardoor omhoog gaan.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • kleine boer

  Wel voor natuur?

 • John*

  helft van de oostvaardersplassen volzetten met panelen.. dan groeit er in de zomer niet zoveel en hoeven er geen dieren afgeschoten te worden.

 • RJ Roelofs

  @john* de helft? HELEMAAL!

 • koestal

  Bij Hoogeveen komt ook een groot zonnepark van 80 ha .

 • farmerbn

  Geen wegen op goede grond, geen vliegvelden op goede grond en ook geen huizen en fabreiken op goede grond. Niet te volgen die politiek.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.