Home

Nieuws 1 reactie

Geen alternatief voor neonicotinoïden in akkerbouw

Er zijn niet genoeg andere middelen om insecten te bestrijden als neonicotinoïden worden verboden.

Telers van poortaardappelen, suikerbieten, voederbieten, graszoden, hop en bloembollen en bloemknolgewassen hebben niet genoeg middelen om insecten te bestrijden als de neonicotinoïden clothanidin, imidacloprid en thiametoxam worden verboden. Dat blijkt uit een impactanalyse die minister Schouten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Strengere regels

De Europese Commissie bekijkt of nadere maatregelen nodig zijn om het gebruik van neonicotinoïden verder aan banden te leggen. Aanleiding is een rapport van de Europese Voedselautoriteit, die concludeert dat neonicotinoïden ook bij normaal landbouwkundig gebruik schadelijk zijn voor bijen.

Insectenbestrijders

Voor de genoemde teelten in de akkerbouw kunnen met de dan nog toegestane middelen plagen niet meer afdoende worden beheerst, of de verwachting is dat op korte termijn resistentie ontstaat.

De insectenbestrijders worden in de genoemde teelten ingezet tegen bladluis, coloradokever, emelten en engerlingen, trips, miljoenenpoten, wortelduizendpoten, zwarte bonenluis, groene perzikluis, bietenkevertje, bietenvlieg, bietenaardvlo en ritnaalden.

Aardappelen

Voor consumptie- en zetmeelaardappelen zijn er voldoende alternatieven, als de neonicotinoïden wegvallen. Maar voor pootaardappelen is dat anders. Het wegvallen van de grondbehandeling met thiamethoxam heeft een grote impact voor de pootaardappelteelt, aldus de analyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de suikerbietenteelt vallen zaadbehandelingsmiddelen weg, waardoor de bescherming tegen bladluis wegvalt.

hoogwaardige coatingtechnieken

Nederland heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen ruimte te bieden voor de in Nederland toegepaste hoogwaardige coating- en zaaitechnieken.

Het CDA in de Tweede Kamer vraagt de minister de gevolgen in de akkerbouw mee te wegen bij de beoordeling van de voorstellen van de Europese Commissie.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Op zoek naar duurzame alternatieven heeft stichting IRS (onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) Servaplant benaderd om in 2018 een 3-jarig veldonderzoek te starten om haar biologische methode tegen bladluis te testen in de teelt van suikerbieten. Alleen is financiële steun voor dit project nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.