Home

Nieuws 11 reacties

Friese veenweideboer krijgt natte voeten

Het Friese veenweidegebied moet in 2030 blijvend vernat zijn. Dat voorstel werd vanavond gepresenteerd door 6 provinciale oppositiepartijen.

Melkveehouders in het Friese veenweidegebied boeren in 2030 in een blijvend vernat gebied met fors hogere slootpeilen. Ook komt er een maximale ontwikkeling van de biodiversiteit en moeten alle bedrijven grondgebonden zijn. Dat staat in het initiatiefvoorstel Fries landschap terug in balans: een trendbreuk voor natuurherstel 2030.

Dit voorstel werd vanavond gepresenteerd door 6 provinciale oppositiepartijen: PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50+ en Partij voor de Dieren. Samen hebben ze 16 van de 43 statenzetels.

Het is de vraag of het voorstel steun krijgt van de Friese coalitiepartijen CDA, VVD, SP en FNP. Die hebben in 2016 al samen met Wetterskip Fryslân de Friese Veenweidenvisie opgesteld.

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Disbalans in de natuur

De initiatiefnemers komen met hun voorstel omdat er volgens hen sprake is van ‘landschapspijn’ en ‘disbalans in de natuur’. Het Friese veenweidegebied – 73.000 hectare groot – verdroogt, het aantal insecten loopt drastisch terug en de biodiversiteit neemt in hoog tempo af. Ook is de forse CO2-uitstoot in Friese veenweidegebieden de 6 partijen een doorn in het oog. Samen met de afnemende biodiversiteit is dit het belangrijkste thema. Maar ook de inklinking van het veen – gemiddeld 1 centimeter per jaar – weegt zwaar. In het voorstel zal de inklinking in 2030 uitkomen op 0,66 centimeter voor veen zonder kleidek en 0,22 centimeter voor veen met kleidek.

Ambitieuze doelen

De partijen hebben ambitieuze doelen. De CO2-uitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn. Daarnaast gaan de slootpeilen stapsgewijs en in overleg met de sector omhoog. Er komt in 2030 geen generiek peil. Hetty Janssen, PvdA‘er en één van de initiatiefnemers noemt gewenste peilhoogtes van -20 tot -30 centimeter. Nu is dat vaak nog -90 centimeter. De blijvende vernatting betekent dat de bovenste 5 tot 10 centimeter van de bodem dan voor minimaal 30% vochthoudend moet zijn.

Gevolgen voor Friese boeren

Die plannen hebben grote gevolgen voor de 500 tot 1.000 boeren in het Friese veenweidegebied. Dit zijn bijna allemaal melkveehouders. Blijvend vernatte veenweides geven (fors) minder inkomsten en vragen om andere bedrijfsmodellen. Dat varieert van melkvee en natte teelten zoals lisdoddenteelt tot recreatie of de overstap op nicheproducten. Janssen: “We kiezen nadrukkelijk voor een natuurinclusieve en extensieve koers en dagen boeren uit om creatiever te zijn. En als ze het echt niet willen zullen we bedrijfsverplaatsing goed faciliteren. Bijvoorbeeld door de opzet van een grondbank.”

Laatste reacties

 • koestal

  Dan toch maar de koeien op stal houden,anders vertrappen ze de boel.

 • koestal

  De Co2 uitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn,daar doet het wegverkeer en luchtverkeer niet aan mee,die hebben daar geen zin in,dat is blijkbaar alleen voor boeren

 • Tinus1

  Wat een zottigheid. Dweilen met de kraan volle bak open. In hoogveengebieden proberen (duizenden)hectare nieuw veen proberen te vormen met als gevolg veel methaan en ammoniak door rottingsproccessen. 100.000de hectare toendra waar veel meer CO2 uitstoot is en waar Poetin zich echt niet druk over maakt, maar in Nederland zullen we de wereld redden door weer eens een kleine clubje boeren te treiteren. Echt de gemiddelde Nederlander, en zeker die in de politiek zitten hebben het veel te goed! Gaat u druk maken om echte problemen en zijn die er niet? Zet u rustig in een zetel, en geniet ervan!!

 • gjh

  ik dacht dat we alle onzin wel gehad hadden maar er kan nog meer bij schijnbaar. wat een flauwe kul.

 • alco1

  Het LTO zal dit project wel gaan begeleiden.
  Over dubbele pet gesproken.
  We zullen zien!

 • John*

  ze zitten niet voor niets in de oppositie...

 • Jan-Zonderland

  Dat wordt lachen (niet dus) met slootpeilen van -20 cm. Terug naar paard en wagen dan maar want er kan geen trekker rijden onder die omstandigheden.

  Men zegt dat de natuur in onbalans is maar klaarblijkelijk geldt dat alleen voor weidegebieden. In verstedelijkte gebieden is klaarblijkelijk geen onbalans, nee, daar is de natuur helemaal weg. Ongetwijfeld gaat die 73.000 ha de wereld wel redden ;((

 • gerben5

  Mijn buurman van 75 weet nog dat ze voor de ruilverkaveling de paarden zakken om de poten bonden zodat ze niet weg zakten met hooien

 • Attie

  gerben, vandaar die mooie Friese dravers

 • mtsvanaaken

  En dan zitten ambtenaren van het ministerie met Schiphol om tafel om te kijken hoe ze de Milieu-Effect-Rapportage zo kunnen kneden dat er weer uitbreiding plaatsvind in het aantal vliegbewegingen. ( zie: ambtenaren hebben dubbele pet op bij NOS)

 • koestal

  Ja,de goedkope vakantievluchten op Schiphol moeten doorgaan met nog meer vliegbewegingen,want dat is goed voor de werkgelegenheid zegt Sharon Dijksma

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.