Home

Nieuws 8 reacties

Coalitie vindt gedwongen krimp veestapel onverstandig

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden het onverstandig om te sturen op gedwongen krimp van de veehouderij om de klimaatdoelen te halen. Ze zien meer in innovaties.

De partijen sluiten krimp van de veestapel niet uit, maar benadrukken dat ze mét boeren willen werken aan een oplossing.

VVD en CDA zijn uiterst kritisch op het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), waarin wordt geconcludeerd dat krimp van de veestapel onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen.

‘Innovatie land- en tuinbouw moet centraal staan’

“Dit rapport is ontzettend eenzijdig. De halvering van de veestapel lijkt een doel op zich. Maar juist de innovatie in de land- en tuinbouw zou centraal moeten staan. Daar wordt echter volledig aan voorbijgegaan. Onbegrijpelijk, zeker omdat onze Nederlandse boeren en tuinders koplopers in innovatie zijn”, vindt VVD‘er Helma Lodders. “Onze kennis en ervaring is niet alleen van toegevoegde waarde om in Nederland klimaatdoelen te halen, maar ook om in de rest van de wereld de problemen aan te pakken.” Jaco Geurts (CDA) deelt deze visie. Hij verwacht dat de productiecapaciteit naar het buitenland zal verplaatsen. Daar wordt de wereld volgens Geurts niet beter van, omdat de Nederlandse agrarische productie zeer efficiënt is.

Omslag naar kringlooplandbouw

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt het goed om na te denken over de omvang van de veestapel, maar klimaatdoelen halen kan volgens hem slimmer dan simpelweg via krimp. “Als we alleen in de omvang van de veestapel snijden, dan houden we alleen minder over van hetzelfde, terwijl de landbouw efficiënter kan door kringlooplandbouw in te voeren. We moeten af van een productiesysteem dat is gebaseerd op granen, die concurreren met voedsel voor de mens. We moeten naar een systeem waarbij rundvee vooral wordt gevoed met gras en reststromen, varkens worden gevoed met reststromen en kippen met reststromen en insecten”, zegt De Groot. Ook moet kunstmest meer vervangen worden door dierlijke mest, om zo kringlopen beter te kunnen sluiten. “Hiervoor moeten belemmerende regels worden weggenomen, zoals dat veehouders dierlijke mest moeten afvoeren en kunstmest moeten aanvoeren”, geeft hij als voorbeeld.

Of de omslag naar kringlooplandbouw voldoende is om de klimaatdoelen te halen, wil hij door Wageningen UR laten onderzoeken. Krimp van de veestapel sluit hij niet uit en is volgens D66 een logisch gevolg van het veranderende voedselsysteem.

‘Krimp moet niet het doel zijn’

“Verduurzaming lukt alleen als we dat samen met de boeren oppakken”, aldus Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Krimp van de veestapel is voor haar geen doel op zich, maar ze wijst erop dat de varkenshouderij zelf ook voor de warme sanering is om tot een duurzame en toekomstgerichte varkenshouderij te komen.” Ze vindt dat het landbouwbeleid niet alleen rekening moet houden met milieu en klimaat, maar ook zorgt voor een eerlijk inkomen voor boeren en perspectief biedt voor toekomstige boeren.

Oppositie positief

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt het goed dat het Rli oproept om nu in actie te komen en niet te wachten tot het uur U. “Alle sectoren van de economie moeten veranderen, dus de landbouw ook.” GroenLinks vindt dat de veestapel tussen de 30% en 40% moet krimpen om de uitstoot van de landbouw terug te dringen.

Esther Ouwehand (PvdD) is blij met het advies. “Al jaren probeert de Nederlandse regering weg te duiken voor de vleeskwestie, maar dat kunnen ze niet eeuwig volhouden.”

SP-Kamerlid Frank Futselaar reageert dat het rapport blijk geeft van de urgentie om de veestapel terug te dringen en de export van vlees te beperken. “De door het kabinet aangekondigde technische maatregelen zijn, zo concludeert ook het Rli, onvoldoende om de reductie-opgaves van 2020 en – in extremere mate – die van 2030 en 2050 te behalen. De SP is blij dat in het advies ketenpartijen worden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het afzetten van meer duurzaam geproduceerd voedsel”, aldus Futselaar. Hij wil de regionale problematiek graag aanpakken via zijn initiatiefwet veedichte gebieden.

Laatste reacties

 • Gerrit Lammertink

  Ach ja, Esther Ouwehand en vlees!

 • farmerbn

  Je kunt innoveren tot je een ons weegt maar de doelen zijn te moeilijk te halen voor de landbouw. Onder die landbouwnormen had geen boerenhandtekening onder moeten staan. Landbouw heeft de lat te hoog staan. Tegenstanders willen dat graag zodat ze steeds kunnen zeuren om minder vee. Nederland gaat vee verliezen met een boerenhandtekening onderaan het document.

 • Gerrit Lammertink

 • wienbemelmans

  Ze blijven emmeren en zeuren net zo lang tot ze hun zin hebben, ze willen het land van de boeren afnemen voor Natuur woningbouw en industrie, de boeren moeten naar Oost Europa . Er moet honger komen dan zijn dat de eerste die bij de boeren komen huilen voor wat eten.( maar op dit moment is het erg ergelijk elke keer nieuwe regels en wetten ) de rest van de EU lacht stiekem om die domme regels van de Hollanders.

 • koestal

  ook eens een debat over de autostapel en vliegtuigstapel

 • johan.vandegraaf

  Wat een gezets allemaal elke koe die hier word opgeruimd komt er ergens anders in de EU bij de mark word toch gevuld !!

 • veldzicht

  Gelukkig dat die rooie rakkers het hier niet voor het zeggen hebben.
  Zou betekenen einde landbouw hier in N.L.

 • koestal

  Alleen in oorlogstijd kunnen ze de boeren waarderen

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.