Home

Nieuws 2 reacties

Veel haken en ogen aan systeem inkomenssteun

Het systeem van directe betalingen aan boeren is in 2015 veranderd, maar dat heeft nauwelijks geleid tot vereenvoudiging en doelgerichtheid over het naar elkaar toebrengen van steunniveaus.

Dat constateert de Europese Rekenkamer in een verslag over de basisbetalingsregeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Veel opties en uitzonderingen

De Europese Unie trekt jaarlijks ongeveer € 18 miljard uit aan directe inkomenssteun voor 4 miljoen boeren. De regeling ken veel opties en uitzonderingen, die er soms toe leiden dat het geheel erg ingewikkeld wordt met grotere administratieve lasten voor de lidstaten. Bovendien konden boeren er in sommige gevallen van profiteren door ‘uitzonderlijke winsten te realiseren’, aldus de Europese Rekenkamer in een rapport dat donderdag 15 maart is verschenen.

Grote bedrijven bevoordeeld

Omdat de inkomenssteun voor een groot deel is gebaseerd op de omvang van een bedrijf (hectaretoeslag) worden grotere landbouwbedrijven erdoor bevoordeeld, aldus het rapport. Een van de beperkingen is dat het systeem geen rekening houdt met de marktomstandigheden, het gebruik van de grond of de individuele omstandigheden van een bedrijf. Bovendien is de regeling niet gebaseerd op een analyse van de algemene inkomenssistuatie van de boeren”, aldus aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.

Waarde van wat boeren terugdoen

De Europese Rekenkamer beveelt aan om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (na 2020) rekening te houden met factoren die van invloed zijn op het inkomen van boeren en ook de behoefte aan ondersteuning. Tegelijk moet er ook gekeken worden naar de waarde van hetgeen de boeren daarvoor terug doen (naast de productie van voedsel).

Laatste reacties

  • Professor P

    Direct afschaffen. Het is geen steun, maar een strop om je nek om naar de pijpen van de beleidsmakers te dansen. Zie vooral de onderste alinea van bovenstaand artikel. Als het afgeschaft wordt, doet de markt zijn werk en zal de consument meer voor hun voedsel moeten betalen en is er helemaal geen steun nodig. Hoewel de consument hier niet blij mee zal zijn, leert men wel de voedselketen meer te waarderen. Alleen als de prijzen uit de pas lopen met niet EU landen, dan importheffing (/exportsubsidie) hanteren voor landen buiten de EU.

  • jan4072

    @Professor P. Deze subsidie zal bijna geen merkbaar effect hebben op de winkel prijs van het voedsel. Als het inkomen per ha of per koe o.id iets lager wordt dan zal de aankoopprijs van produktiemiddelen zoals grond, quotum e.d ook iets zakken. Maar dat wil Brussel niet want dat kost duizenden ambtenaren hun baan. Het grootste deel van subsidies komt ook niet bij de eindgebruiken maar blijft hangen in de burocratie. Dat is met alle takken van sport zo. Bijv. Er wordt voor miljoenen extra aan de politie uitgegeven maar er is geen agent extra op straat gekomen. Een jaar of 5 geleden 70M€ extra voor lager onderwijs. Geen enkele loonsverhoging of extra mensen voor de klas. Maar het geld is wel op.

Of registreer je om te kunnen reageren.