Home

Nieuws 1 reactie

Veehouderij aan verkeerde adres om beëindiging POR

De eis in het kort geding tegen de beëindiging van de POR-regeling is donderdag 1 maart in een uitspraak door de rechtbank Den Haag afgewezen; niet inhoudelijk maar procedureel.

Volgens de Haagse rechter zijn pluimveeorganisaties LTO/NOP, NVP, mestafzetcoöperatie DEP en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) niet aan het juiste adres met hun bezwaar.

De bezwaarmakers waren een kort geding gestart omdat ze het volstrekt onacceptabel vinden dat ontheffingen in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet worden verlengd. Daardoor zijn de sectoren vanaf 1 januari 2018 samen voor 1,6 miljoen kilo fosfaat aan productieruimte kwijtgeraakt zijn. Het gaat om ontheffingen voor in totaal 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimvee-eenheden.

Rechter: kort geding niet de juiste route

De overheid besloot de ontheffingen voor productierechten die in 2015 werden verleend niet te verlengen, vanwege het overschrijden van sectorplafonds voor fosfaat door zowel de pluimvee- als varkenshouderij. Dit alles met als doel de derogatie te behouden.

Volgens de Haagse rechter is een kortgedingprocedure niet de juiste route in dit geval. De pluimvee- en varkenshouders kunnen gewoon op basis van de Meststoffenwet een nieuwe ontheffing een aanvragen, aldus de rechter.

Geen schadevergoeding voor beëindigen POR-regeling

Ook de eis van schadevergoeding honoreert de rechter niet. Die is volgens de rechter prematuur, omdat op dit moment niet bekend is of via de bestuursrechtelijke route nieuwe ontheffingen verleend zullen worden.

Dat melkveehouders wel ontvankelijk waren bij de kortgedingrechter in hun procedure tegen het fosfaatreductieplan veegt de rechter als argument van tafel. Bij het fosfaatreductieplan gaat het om een nieuwe regeling waarbij het veel tijd zou kosten om die via een proefproces te laten toetsen. Bij de POR gaat het om de beëindiging van een regeling. Om de rechtmatigheid daarvan te toetsen, hoeven ze geen besluiten uit te lokken om de regeling aan te vechten.

Eén reactie

  • karlcarrey27

    Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>

    Reactie gewijzigd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.