Home

Nieuws

Uitstel voor halfvolle stal in PAS-vergunning

Provincies kunnen respijt geven aan bedrijven die niet binnen de wettelijke periode van 2 jaar hun PAS-vergunning hebben gerealiseerd. Dat zei Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdagavond 13 maart in de Tweede Kamer.

De minister ging in op vragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die zich zorgen maakt over bedrijven die wel een Natuurvergunning via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben gekregen, maar door de fosfaatregels niet in de gelegenheid zijn om hun nieuwe stal te vullen met het vergunde aantal dieren.

Het PAS vereist dat vergunningen binnen 2 jaar gerealiseerd zijn en dat vergunde, maar niet gebruikte ontwikkelingsruimte weer kan worden ingenomen. Die regel is in het PAS opgenomen om te voorkomen dat bedrijven via het aanvragen van vergunningen potentiële ontwikkelingsruimte claimen voor de verre toekomst.

De minister zegt dat provincies op dit moment onderzoek doen naar de realisatie van de vergunningen. Daarbij gaat het om bedrijven waarvan de vergunning eind 2017 of in de loop van dit jaar gerealiseerd moest zijn.

De provincies kunnen ondernemers een halfjaar extra tijd geven om de vergunde ruimte toch te benutten. Als er sprake is van overmacht doordat de wetgeving intussen is aangepast door invoering fosfaatrechten of het fosfaatreductiestelsel, kan er nog meer tijd worden gegeven. Het is aan de provincies dat te bekijken, aldus Schouten.

GroenLinks wil moratorium

GroenLinks wil dat geen nieuwe PAS-vergunningen meer worden afgegeven waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is. Daarmee gaat GroenLinks een stap verder dan de voorlopige voorziening van de Raad van State, die zegt vergunningen te schorsen als daarvoor ontwikkelingsruimte is gebruikt die eigenlijk bedoeld was voor de tweede periode in het PAS (vanaf juli 2018 tot juli 2021). Woordvoerder Rik Grashoff zegt geen beperking te willen opleggen aan bedrijven die door innovatie of vernieuwing de depositie verlagen.

CDA’er Jaco Geurts distantieerde zich van het voorstel van Grashoff: “Hiermee wordt in elk geval geen verbinding gelegd naar het CDA.” Minister Schouten vindt dat met het opschorten van de vergunningafgifte de systematiek van het Programma Aanpak Stikstof onderuit worden gehaald. “Dat lijkt me niet de bedoeling.”

Of registreer je om te kunnen reageren.