Home

Nieuws 2 reacties

Thieme wil opnieuw onverdoofde slacht verbieden

De Partij voor de Dieren probeert opnieuw onverdoofde rituele slacht te verbieden.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft opnieuw een initiatiefwet ingediend om onverdoofde rituele slacht te verbieden. Tien jaar na haar eerdere initiatiefwet gaat Thieme opnieuw proberen een verbod in te stellen op onverdoofde slacht. Haar vorige voorstel kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer, maar strandde in de Eerste Kamer. Toenmalig staatssecretaris van landbouw, Henk Bleker, kwam met een alternatief om een convenant te sluiten om het welzijn van dieren bij rituele slacht te verbeteren.

Alle slacht zonder verdoving verboden

Het nieuwe voorstel is vrijwel identiek aan het eerdere voorstel en verbiedt alle vormen van slacht zonder dat het dier verdoofd is. In het nieuwe voorstel zit wel een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen voor aanpassingen.

De gevolgen voor slachterijen zijn volgens Thieme beperkt, omdat ze door het nu geldende convenant nu al verdovingsmethoden moeten hebben, voor het geval een dier 40 seconden na de halssnede nog bij bewustzijn is. Bovendien is de permanente aanwezigheid van de NVWA ook niet meer nodig als er niet meer onverdoofd geslacht wordt. Onverdoofd slachten van dieren leidt volgens de PvdD tot extra stress en onaanvaardbaar dierenleed.

Verbeteren dierenwelzijn tijdens slacht

In 2012 werden de gesprekken over het verbeteren van het dierenwelzijn tijdens de slacht met de betrokken religieuze organisaties gestart. In het convenant werd afgesproken dat dieren tijdens het slachtproces alsnog verdoofd moeten worden als ze 40 seconden na de halssnede nog bij bewustzijn zijn. Tevens is afgesproken om ‘best practices’ in te stellen, met als uitgangspunt om de aantasting van het dierenwelzijn te verminderen.

Een inspecteur van de NVWA ziet toe op het slachten van schapen voor het Islamitisch Offerfeest. - Foto: ANP
Een inspecteur van de NVWA ziet toe op het slachten van schapen voor het Islamitisch Offerfeest. - Foto: ANP

Afgesproken is dat het aantal onverdoofd geslachte dieren beperkt moet worden tot het strikt noodzakelijke aantal dat nodig is om de Nederlandse religieuzen te bedienen. Een wetenschappelijke adviescommissie (WAC) adviseerde om de 40 seconden-regeling niet in te voeren, omdat ze vreesde dat veel dieren eerst onverdoofd en vervolgens alsnog verdoofd geslacht zou worden, waarna het niet meer als koosjer vlees verkocht zou kunnen worden.

Permanent toezicht door NVWA

In 2016 werd besloten dat ritueel onverdoofd geslacht vlees niet meer in het reguliere verkoopkanaal mag komen. Tevens is besloten om over te gaan naar permanent toezicht door de NVWA in slachterijen waar onverdoofd wordt geslacht. Deze aanvullende regels zijn per 2018 ingevoerd.

40 seconden-regel leidt tot afkeuren vlees

Volgens de PvdD blijkt sindsdien dat de 40 seconden-regel inderdaad leidt tot het afkeuren van het vlees van onbedwelmd geslachte dieren, aangezien veel dieren niet binnen deze periode buiten bewustzijn raken. “Mogelijk heeft dit als gevolg dat er meer dieren (in eerste instantie) onbedwelmd worden geslacht”, aldus de partij. Cijfers hierover zijn niet bekend. Thieme vindt dat het convenant het onnodig lijden van dieren niet wegneemt en wil daarom een algeheel verbod op onverdoofde slacht.

Verboden in andere landen

Nederland is niet het eerste land dat mogelijk onverdoofde slacht gaat verbieden. In Denemarken (sinds 2014), Nieuw-Zeeland (sinds 2010) en in Zweden, Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Finland geldt een verbod op het onverdoofd slachten. In Oostenrijk, Estland en Slowakije is bedwelming direct na de halssnede verplicht. België heeft in 2017 ingestemd met een verbod, dat in 2019 ingaat.

Groep voorstanders steeds kleiner

Marianne Thieme verwacht dat het wetsvoorstel nu meer kans van slagen heeft dan bij de behandeling vorige keer. “Toen werd het bij de indiening gezien als kansloos, we weten inmiddels dat dit uiteindelijk toch heel anders is gelopen. Inmiddels is dierenwelzijn nog veel meer verankerd in de samenleving en ook in wetgeving. Denk maar aan het verbod op circusdieren. Ook in de gelovige samenleving wordt steeds liberaler gedacht over het verdoven bij slacht.” De groep voorstanders van traditionele religieuze slacht wordt volgens Thieme steeds kleiner.

Overgangstermijn

Thieme voegde aan haar wetsvoorstel een overgangstermijn toe van vijf jaar voor slachterijen. Daarmee hoopt ze een breder steun te krijgen in de Eerste Kamer. Op deze manier wil ze extra zorgvuldig handelen. De partijleider van de Partij voor de Dieren hoopt dat het wetsvoorstel in het najaar in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    Ik heb niks op met Thieme en haar partij maar in deze kan ik haar steunen. Maar dan meer vanuit het oogpunt dat de overheid eens moet stoppen met zijn oren te laten hangen naar bepaalde religieuze groeperingen, en dan niet alleen tav dit aspekt.

  • voorw0621

    de dieren in de oostvaarderplas lijden veel meer dan 40 sec dat mag wel ,is natuur
    als je moslim of jood ben is het een probleem, lijkt me onverstandig

Of registreer je om te kunnen reageren.