Home

Nieuws 6 reacties

RvS schorst PAS-vergunningen toch

Tegen alle verwachtingen in heeft de Raad van State (RvS) twee PAS-natuurvergunningen geschorst. De RvS heeft ervoor gekozen om niet te wachten op het Hof van Justitie.

De RvS heeft toch besloten om natuurvergunningen te schorsen die zijn verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat blijkt uit een uitspraak van vrijdag 9 maart. Dit was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling. In mei 2017 stelde de RvS vragen aan het Hof van Justitie (HvJ) over de juridische houdbaarheid van het PAS. Maar in afwachting van het HvJ zouden PAS-natuurvergunningen niet geschorst worden. Daar komt de RvS dus op terug. Van twee veehouderijen is de natuurvergunning nu toch geschorst. Het gaat om een melkveehouderij in het Brabantse Someren en een vleeskalverhouderij in het Gelderse Doornenburg. De uitspraak heeft tot gevolg dat de veestapel op deze bedrijven voorlopig niet mag groeien.

De melkveehouderij in Someren wilde uitbreiden van 178 naar 200 stuks melkvee. Het vleeskalverenbedrijf in Doornenburg wilde de veestapel laten groeien van 696 naar 861 vleeskalveren tot circa acht maanden.

60% van de stikstofruimte

De reden dat de RvS voor deze beide bedrijven de vergunning toch schorst, is dat ter plekke al meer dan 60% van de stikstofruimte is opgebruikt. Dat is meer dan de tot medio 2018 beschikbare buffer volgens het PAS.

Volgens een woordvoerder van de RvS was de Raad genoodzaakt deze beslissing te nemen omdat de verantwoordelijke minister het PAS nog niet heeft verbeterd en aangevuld. - Foto: ANP
Volgens een woordvoerder van de RvS was de Raad genoodzaakt deze beslissing te nemen omdat de verantwoordelijke minister het PAS nog niet heeft verbeterd en aangevuld. - Foto: ANP

Nadelige en onomkeerbare gevolgen

In deze zaak hadden De Stichting Werkgroep Behoud de Peel, de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en de Vereniging Leefmilieu de RvS gevraagd natuurvergunningen voor vijf veehouderijen te schorsen omdat in hun ogen niet is uitgesloten dat de stikstofuitstoot van deze veehouderijen nadelige en onomkeerbare gevolgen zal hebben voor natuurgebieden.

Natuurvergunning gehandhaafd voor drie bedrijven

In twee van de vijf zaken gaat de RvS nu dus mee met de argumenten van de eisers. Voor drie bedrijven blijft de natuurvergunning gehandhaafd. Het gaat om een pluimvee- en rundveehouderij in Kootwijkerbroek (38.000 opfokhennen en 135 vleeskalveren), een biologisch melkveebedrijf in Kekerdom (200 melk- en kalfkoeien, 140 stuks jongvee en 10 fokstieren) en een pluimvee- en rundveehouderij in Kootwijkerbroek (124.000 kippen en 88 fokstieren).

Verbeteren en aanvullen

Volgens een woordvoerder van de RvS was de Raad genoodzaakt deze beslissing te nemen omdat de verantwoordelijke minister het PAS nog niet heeft verbeterd en aangevuld. Zolang dat niet is gebeurd, kan inderdaad niet worden uitgesloten dat de toename van stikstofdepositie op die plaatsen nadelige of onomkeerbare gevolgen voor de natuur zal hebben.

Meer schorsingsverzoeken voor PAS-natuurvergunningen

De RvS-woordvoerder verwacht dat er nu meer schorsingsverzoeken voor PAS-natuurvergunningen zullen volgen. Over aantallen wilde ze niets zeggen. Ook voor toekomstige natuurvergunningen kan deze uitspraak grote gevolgen hebben. Volgens het systeem van het PAS kunnen na 1 juli 2018 vergunningen worden verleend waarin ontwikkelingsruimte uit de buffer van 40% wordt toebedeeld. De RvS zal daar gezien de huidige uitspraak niet voetstoots mee akkoord gaan. Eventuele schorsingsverzoeken zullen gewogen worden aan de hand van de criteria die de RvS stelt in deze uitspraak.

Laatste reacties

 • mtsvanaaken

  En wanneer gaat zlto eens procederen tegen industrieën die ammoniak uitstoten zonder vergunning? Moet je eens zien hoe snel het probleem dan opgelost is.

 • koestal

  Dit heeft de boeren al bakken vol geld gekost,daar wordt je kotsmisselijk van !

 • koestal

  Ze willen de boeren gewoon weg hebben !

 • koestal

  De boer is in Nederland een soort kop van Jut geworden

 • gerben5

  Geen pas dan ook geen 25 % ammoniak reductie in 2030 mooi toch

 • mtsjansens1

  Raad van State loopt uit de pas.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.