Home

Nieuws

Pachtersbond verwacht iets lagere pachtnormen

Pachtersbond BLHB verwacht over 2018 iets lagere pachtnormen voor de veehouderij. Voor akkerbouwgronden blijven ze ongeveer gelijk.

Dat zei voorzitter Piet van der Eijk op het jaarcongres. Hij baseert zich op de systematiek voor de pachtnormen waarbij de opbrengsten van afgelopen 5 jaar meewegen.

Wateroverlast oorzaak daling pachtnormen

De pachtnormen worden in het voorjaar bekend, met als ingangsdatum 1 juli. Afgelopen jaar daalden de normen met als uitschieter het zuidwestelijk akkerbouwgebied, waar ze meer dan 20% omlaag gingen. De oorzaak hiervan was een serie jaren met wateroverlast. Op het systeem met de vijfjarige referentie en pachtregio’s is veel kritiek, vooral omdat de regio’s soms nogal grote verschillen in grondsoort en bedrijfstypen kennen.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.