Home

Nieuws 1 reactie

Kritiek op hogere waterschapsheffing voor boeren

Boeren zijn straks tot duizenden euro’s per jaar meer kwijt aan waterschapsheffing.

Hogere waterschapsheffingen voor boeren leiden, ruim voor eventuele invoering, tot veel kritiek. Eind vorige week riep melkveehoudersvakbond NMV op tot verder uitstel van het nieuwe heffingssysteem voor waterschappen omdat er nog onderzoek gaande is naar de bronnen van vervuilende stoffen.

Extra heffing voor uitspoeling stikstof

Een van de oorzaken voor een hogere heffing is een geplande extra vervuilingsheffing voor uitspoeling van stikstof. Dat kan boeren duizenden euro’s extra per jaar gaan kosten. Het is een van de onderdelen van het voorstel voor een nieuw belastingstelsel voor waterschappen dat eind 2017 is gepubliceerd voor inspraak. Opsteller is de zogenoemde Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen (UvW). Ook LTO Nederland toonde zich uiterst kritisch over de voorstellen en vond dat de voorstellen ‘van geen kant deugen’.

Het voorstel van de CAB was voor het MesdagFonds aanleiding om een onderzoek te starten naar de onderbouwing van de voorstellen. Dat is uitgevoerd door Geesje Rotgers van V-Focus en onderzoeker Jaap Hanekamp. Op dinsdag 6 maart presenteren zij hun bevindingen in Den Haag. Enkele conclusies zijn al vrijgegeven via V-Focus: in de eerste plaats is volgens de onderzoekers het percentage van de stikstof en fosfaatbelasting dat aan de landbouw wordt toegeschreven te hoog.

Onhaalbare normen voor nutriënten

Verder zou de voorgestelde nieuwe manier van heffingen opleggen niet volgens de richtlijnen van de Europese Commissie zijn en er zou op grote schaal sprake zijn van onhaalbare normen voor nutriënten. Omdat de waterschappen toch vasthouden aan die normen leidt dat tot ‘irreële kosten van waterschappen die dat vervolgens doorbelasten aan de landbouw’.

In januari en februari was de inspraakronde. Eind februari heeft de CAB besloten dat het de voorstellen gaat ‘aanpassen, aanvullen, beter motiveren en aanscherpen’. Op 1 juni worden de eindvoorstellen gepresenteerd aan het bestuur van de Unie van Waterschappen. In oktober moet de definitieve besluitvorming plaatsvinden in de ledenvergadering van de UvW.

Eén reactie

  • ghsmale

    15 jaar geleden werd de rekening ook, bij de burgers neergelegd
    en zijn de lasten voor de boeren gedaald.
    Dit wordt nu weer teniet gedaan, terwijl de burger ook bijdragen aan vervuiling
    door riool overstorten, vervuild hemelwater van wegen etc.

Of registreer je om te kunnen reageren.