Home

Nieuws 6 reacties

Kamer wenst duidelijkheid over stikstofaanpak

De Tweede Kamer wil dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zorgt voor duidelijkheid bij de aanpak van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden.

Een uitspraak van de Raad van State kan de afgifte van vergunningen mogelijk blokkeren.

Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met de minister over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

‘Ik vrees dat we in dit dossier nog wel vaker verrast gaan worden’

CDA‘er Jaco Geurts betreurt dat het stilleggen van de vergunningafgifte negatieve gevolgen heeft voor de verbetering van het milieu. Nieuwe innovatieve stallen dragen bij aan de vermindering van de stikstofemissie, zegt hij. Geurts wil dat de minister aangeeft wat er in het Programma Aanpak Stikstof moet worden verbeterd. “Ik wacht ook het antwoord af van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg op prejudiciële vragen die de Raad van State eerder al heeft gesteld. Ik vrees dat we in dit dossier nog wel vaker verrast gaan worden”, zegt hij.

Gevolgen toekomstige vergunningen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen aan de minister wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor het Programma Aanpak Stikstof. De Kamerleden willen in een brief ook antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn voor de lopende en toekomstige natuurvergunningen en wat de effecten zijn voor het milieu. De Kamer vraagt ook wanneer de minister tegemoet komt aan de constatering van de rechter dat het ministerie het PAS nog moet verbeteren en aanvullen.

Oppositie

Voor oppositiepartijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP is de uitspraak van de Raad van State aanleiding te benadrukken dat de vermindering van de stikstofuitstoot eigenlijk van het begin af aan (2015) niet goed loopt.

‘de gegevens over de emissie van stalsystemen zijn te onzeker’

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) zegt het basisprincipe van het Programma Aanpak Stikstof, “dat je stikstofruimte verstrekt als die er is”, best te kunnen ondersteunen. Maar in veel Natura 2000-gebieden is de ruimte er niet en is er ook geen zicht op dat er verbetering komt op korte termijn. Hij vindt dat veel duidelijker moet worden hoe het met de werkelijke stikstofneerslag in natuurgebieden staat. Volgens hem zijn er te veel onzekerheden: er is onvoldoende beeld van de naleving van de emissiebeperkende maatregelen in de veehouderij; de gegevens over de emissie van stalsystemen zijn te onzeker en de doelstellingen voor de vermindering van de stikstofneerslag zijn niet streng genoeg. Met het uitgeven van ontwikkelingsruimte wordt nu een voorschot genomen op een ongewisse vermindering van de emissie door de landbouw, vindt hij.

‘De onzekerheid bij de boeren is alleen maar opgerekt’

‘Uitstel van executie’

De uitspraak van de Raad van State illustreert het gegoochel met de wettelijke plicht om de natuur te beschermen, zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Met het PAS is niemand geholpen “en de onzekerheid bij de boeren is alleen maar opgerekt”, aldus Ouwehand, die het PAS “uitstel van executie” noemt. De Nederlandse overheid had volgens haar eerlijk moeten zijn tegen de boeren. In haar visie moet de veehouderij omschakelen naar een veel kleinere omvang. “Dit geëmmer is voor niemand goed geweest en dat wordt het ook niet.”

Frank Futselaar (SP) vraagt zich af of het PAS nog wel kan worden voortgezet. Hij ziet dat het systeem onder druk staat.

Het ministerie van LNV bestudeert de uitspraak van de Raad van State en kon maandag nog geen inhoudelijke oordeel geven.

Laatste reacties

 • agd2

  Zonder de invloed van de veehouderij te baggetaliseren denk ik dat deze al jarenlang bezig is met emissie beperkende maatregelen en zonder grote uitbreiding in aantallen en dat men eens moet kijken naar invloeden als verkeer en industrie want ook hier vinden grote stikstofuitstoten plaats welke waarschijnlijk van grotere invloed zijn op natuurgebieden dan de veehouderij.

 • Jan Braakman

  Volgens RIVM neemt depositie van landbouw in jaren 2014-2030 af van 667 naar 620 mol per hectare per jaar gemiddelde depositie. Ter vergelijking: energie, industrie en afvalverwerking stijgt in zelfde periode van 36 naar 49 mol/ha/jaar; snelwegen 62 daalt naar 33 mol/ha/jaar; overig verkeer 63 daalt naar 32 mol/ha/jaar; scheepvaart 57 stijgt naar 64 mol/ha/jaar; consumenten en overig 94 stijgt naar 96 mol/ha/jaar; buitenland 560 daalt naar 411 mol/ha/jaar; uit zee blijft 69 mol/ha/jaar.

 • koestal

  Verkeer en industrie worden natuurlijk weer vrijgesteld met de stikstofaanpak ,net als met de Co2 uitstoot ,want dat is goed voor de werkgelegenheid zegt Sharon Dijksma,dat is de smerige Nederlandse politiek en bureaucratie,de boer moet steeds weer inleveren ,leuker kunnen ze het niet maken !!!!

 • peetersdejongh1

  Raar en beangstigend, dat men alleen maar vragen stelt over de veehouderij met betrekking tot de stikstofuitstoot, het zijn toch echt andere partijen die voor eventuele toename zorgen, Schouten moet wel goede sturing geven aan het debat, belangenbehartiging moet toch ook van haar komen, en onze organisaties blijven weer oorverdovend stil

 • koestal

  De boer krijgt weer de zwarte piet

 • koestal

  Rapporten worden met betaald geld opgesteld, de opdrachtgever bepaalt wel wat er in moet staan,zo werkt het tegenwoordig .Objectiviteit ontbreekt.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.