Home

Nieuws

Jagersvereniging wil rol in weidevogelbeheer

De Jagersvereniging wil een rol spelen in weidevogelbeheer. Volgens de jagers moet de predatiedruk op vogels worden verlaagd.

De vereniging presenteert een Gidsdocument waarin beschreven staat hoe dat moet worden aangepakt. Volgens de Jagersvereniging is predatie van weidevogels en hun eieren één van de drie redenen dat de weidevogels uitsterven. Het terugdringen van roofdieren is volgens de organisatie dan ook een absolute voorwaarde voor succesvol akker- en weidevogelbeheer.

De Jagersvereniging vindt dat de huidige mogelijkheden die jagers hebben om de predatiedruk te verlagen, tekort schiet. In het Gidsdocument pleit de vereniging dat ook voor veranderingen in het beleid om de weidevogel te behouden.

Weidevogelbeheer verbinden met plan predatiedruk

Voor 2019 en 2020 zegde minister Schouten van LNV twee maal € 20 miljoen toe voor investeringen in weidevogelbeheer. De organisatie van jagers vindt dat dit geld goed besteed moet worden en dat ‘alles uit de kast moet worden gehaald om zoveel mogelijk weidevogelkuikens groot te krijgen’. De vereniging vindt dat gelden voor weidevogelbeheer onlosmakelijk verbonden moeten worden aan een plan om de predatiedruk te verlagen. Daarnaast moeten effectieve middelen zoals nachtelijk jagen op de vos met kunstlicht, het gebruik van een kraaienvangkooi en het toestaan van bejaging van onder andere de wasbeer worden ingezet in weidevogelgebieden volgens de jagers.

Jager en weidevogelbeheer

Om aandacht te vragen voor de rol die jagers kunnen spelen in het weidevogelbeheer, schreef de vereniging een brief aan de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op 8 maart staat deze brief op de agenda van de LNV-Kamercommissie tijdens een Algemeen Overleg.

Of registreer je om te kunnen reageren.