Home

Nieuws 1 reactie

EU Rekenkamer: zorg voor solide onderbouwing GLB

De Europese Commissie moet zorgen voor deugdelijke wetenschappelijke en statistische onderbouwing van het nieuwe landbouwbeleid.

Dat zegt de Europese Rekenkamer in een rapport over de plannen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020.

Een van de doelstellingen van het GLB is de ondersteuning van de levensstandaard van boeren. Maar het ontbreekt aan goede gegevens over de inkomenssituatie waarin de landbouw verkeert in Europa, zegt de Europese Rekenkamer.

Monitoring

De Europese Rekenkamer zegt dat het nieuwe model voor het GLB, waarbij de lidstaten meer vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen, aan een aantal eisen moet voldoen. De eerste is de stevige wetenschappelijke en statistische basis, dat duidelijk maakt dat de maatregelen daadwerkelijk doen wat de Europese Commissie beoogt. Daarnaast moet er een robuust systeem van monitoring zijn en een stevige controle op naleving en prestaties.

Hectaresteun

De Europese Unie geeft sinds 2006 tussen de € 50 miljard en € 60 miljard per jaar uit aan het landbouwbeleid, met een gemiddelde van € 54 miljard per jaar. Ongeveer twee derde daarvan gaat direct naar boeren in de vorm van inkomenssteun. De betalingen worden vooral gedaan op basis van het aantal hectares.

De Commissie heeft nauwelijks een beeld van de inkomsten van boeren buiten het bedrijf

Inkomsten buiten bedrijf

Ongeveer twee derde van de ontvangers van Europa inkomenssteun werkt niet meer dan een kwart van hun arbeidstijd op hun eigen bedrijf. Vorig jaar werd het aantal voltijds-arbeidseenheden (fte) op landbouwbedrijven in Europa geschat op ongeveer 9,5 miljoen. Dat was in 2005 nog 12,8 fte. De Europese Commissie heeft nauwelijks een beeld van de inkomsten van boeren buiten hun bedrijf. Uit gegevens van sommige lidstaten blijkt, aldus de Rekenkamer, dat huishoudens op landbouwbedrijven niet altijd slechter af zijn dan andere huishoudens.

Omvang landbouwareaal

Volgens de Europese Rekenkamer zijn de gegevens over de omvang van het Europese landbouwareaal niet consistent. Aan de ene kant verstrekt de Europese Commissie gegevens dat het areaal landbouwgrond in de Europese Unie relatief stabiel blijft. Dat blijkt onder andere uit de Farm Structure Survey en de gegevens over de directe betalingen. Aan de andere kant zijn er gegevens die duiden op een afname van het areaal. Het gaat hier onder andere om gegevens over het areaal permanent grasland in verhouding tot het totale areaal en gegevens over de omvang van het oogstareaal.

Eén reactie

  • koestal

    Laat het geld ook bij echte boeren terechtkomen,niet bij de natuursorganisaties of Schiphol,of Koninklijke families in Nederland , Engeland en Belgie. Ze zijn in Brussel van de pot gerukt.

Of registreer je om te kunnen reageren.