Home

Nieuws 15 reacties

Dier&Recht: geef Nederland geen derogatie

Hans Baaij van Dier&Recht heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om Nederland geen derogatie te verlenen.

Baaij stelde een rapport op waarin hij stelling neemt tegen derogatie, en legde dit voor aan ambtenaren van de Europese Commissie die over het Nederlandse derogatieverzoek gaan. “Ik ben naar Brussel gegaan om de eenzijdige voorlichting over de derogatie te neutraliseren”, zegt Baaij.

De dierenwelzijnsorganisatie vindt het onverantwoord om Nederland derogatie te verlenen. Het is volgens de organisatie slecht voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast verwijst Dier&Recht naar de gevallen van mestfraude.

‘De milieuorganisaties pakken het niet op, dus doen wij het maar’

Voor Dier&Recht is het de eerste keer dat ze zich op het mestbeleid richt. “Het is misschien wat vreemd voor een dierenwelzijnsorganisatie, maar de milieuorganisaties pakken het niet op, dus doen wij het maar. We gaan ook over de dieren in de natuur en door het huidige beleid is de natuur een grote zooi geworden”, zegt Baaij. De achteruitgang van de natuur komt volgens hem voor een belangrijk deel door de veehouderij.

Met de actie om een nieuwe derogatie te voorkomen, wil Dier&Recht een krimp van de veehouderij bewerkstelligen. “Als er minder mest uitgereden mag worden, zal de hoogwaardige rundveemest de varkensmest uit de markt duwen”, beredeneert Baaij. Hij hoopt dat dit zal leiden tot een krimp van de varkenshouderij, waarbij bedrijven met een slechte luchtkwaliteit in de stallen als eerste gesaneerd moeten worden.

Petitie tegen derogatie

Dier&Recht is tevens een petitie gestart tegen derogatie. Deze is ruim 9.500 keer getekend. Het doel is 25.000 handtekeningen. Baaij wil deze aanbieden aan de Europese Commissie.

Het nitraatcomité dat een besluit neemt over het Nederlandse derogatieverzoek komt begin april weer bijeen. Het is nog niet helemaal zeker of het Nederlandse verzoek dan op de agenda staat. Het ministerie blijft bij zijn standpunt dat het medio april duidelijkheid verwachten te hebben over een nieuwe derogatie. De Nederlandse inzet is om de derogatie van afgelopen jaren voort te zetten. Hiermee mochten bedrijven met minimaal 80% grasland 230 of 250 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare gebruiken, in plaats van de standaardnorm van 170 kilo.

Dier&Recht is een relatief kleine belangenorganisatie die zich richt op het verbeteren van dierenwelzijn, onder andere door rechtszaken aan te spannen. Eerder richtte de organisatie zich onder andere op veemarkten, diertransporten en dodingsmethoden voor kippen. Dier&Recht werkt nauw samen met Varkens in Nood.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Rare clubjes , die milieu- en dierenliefhebbers. De ene ziet de boer als slachtoffer van het systeem en de andere wil hem dood laten bloeden. Ze zijn het onder elkaar dus geheel oneens over hoe maar beiden willen minder dieren. Minder, minder....We gaan het regelen.

 • hollandagri

  sinds de laatste 100 jaar is er zeer veel landbouwgond - natuur verdwenen , aan, steden wegen , industrie en golfterreinen enz. wat nog veel slechter is voor het milieu. boeren moeten op een veel kleiner oppervlakte het zelfde of meer natuur produceren, makkelijk om weer die boer de schuld van alles te geven ,terwijl de afname van natuur bij de mensheid zelf licht . verder nemen de auto s en de vliegbewegingen alleen maar toe, en schiphol zelfs te klein is . wat zeker niet goed is voor de luchtkwaliteit. daar hoor je de baaij niet over

 • deB.


  Geen derogatie is stoppen met bedrijf bij heel veel mensen!
  Wanstaltig, om op basis van 170 kg mest te moeten afvoeren, om vervolgens als kunstmest te moeten aankopen! Met 170 kg is de grond cq sector ten dode opgeschreven!

 • alphons1

  blijkbaar weten mileu clubjes nie waar ze mee bezig zijn. geen derogatie is meer kunstmest. kunstmest zijn zouten en daar sterft bodemleven van. zo krijg je meer uitspoeling. en bij minder bodemleven komen er minder mineralen in de planten. zodoende is het nog een aanslag op de volksgezondheid ook. maar er geld maar 1 ding bij die clubjes de boeren moete kapot

 • alco1

  Die clubjes worden niet gestoord door enige kennis van zaken.
  Ze hebben maar één geloof en dat is denken dat je zonder consumptie dieren de wereld red.

 • John*

  goh, dat is toch al wat ze jaren proberen met extra aanvullende eisen een uitrookbeleid te hanteren.. al dat gelobby duidt maar op ding en dat is dat ze de macht aan het verloren hebben nu de pvda eruit ligt.

 • John*

  als een land niet met een mond praat komen andere zaken zoals dierwelzijn ook niet op de europese agenda. Met zulke acties gooien ze echt de eigen ruiten in.

 • ENDE902

  @John,
  De conclusie dat ze macht verloren hebben kan ik nog niet onderschrijven. Waarschijnlijk worden momenteel wel machtsgrenzen verschoven, nadat de kogel van het fraudekanon in de loop tot ontploffing is gekomen.

 • eenvoudige boer

  Als ze echt op willen komen voor het milieu, zouden ze voor derogatie moeten pleiten. Net zoals Alphons zei Minder drijfmest betekent automatisch meer kunstmest wat veel uitspoelingsgevoeliger is. Gewoon gezond boerenverstand

 • Bennie Stevelink

  “De hoogwaardige rundveemest zal de varkensmest verdringen”, denkt Dier en Recht. Dat gaat niet gebeuren. Wat wél gaat gebeuren is dat melkveehouders massaal overstappen op een volledig maisrantsoen. Daarmee haalt men via BEX in de mestproductie een voordeel wat bijna gelijk is aan het voordeel wat men anders had met derogatie in mestplaatsing. Bij het omzetten van grasland naar mais komt op de eerste plaats veel CO2 vrij. Het leidt tot een hoge nitraatuitspoeling (ook zonder derogatie). Verder een grote stijging van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Én het leidt tot een grote terugloop van weidegang. Als je dit in de gaten hebt begrijp je ook waarom milieuorganisaties “dit niet oppakken”, zoals Hans Baaij van Dier en Recht zich beklaagt.

  Verder is nog van belang dat men zich realiseert dat melkveehouders met volledige maisteelt en mestvergisting (industriemelkers) er geen nadeel van hebben. De grootste schade wordt juist geleden door boeren die met derogatie net grondgebonden zijn. Dit zijn veelal boeren met weidegang.
  Als Hans Baaij zich iets in de materie zou verdiepen begreep hij dat verlies van derogatie slecht is voor het milieu én slecht is voor dierwelzijn.

 • Rub

  Ze snappen nog niet dat landbouwgrond terug geven aan de natuur zorgt voor een schrale bodem, met minder bodemleven en minder OS. Dit resulteert in een veel hogere uitspoeling van mineralen in deze grond.

  Deze mensen zijn nog steeds van mening dat je met landelijk ingrijpen de wereld redt. Ik denk dat wanneer hij een lobby zou doen voor meer drijfmest (dierlijk) en minder kunstmest dat dat stukken beter voor de wereld zou zijn. Helaas denken de kunstmest producerende landen daar anders over, die zien de inkomsten dan dalen dus dat laat de EU ook niet toe!

 • Klaasvaak

  @Rub
  NL is een groot kunstmestproducerend land. Slechts 10% van de totale NL productie wordt in NL gebruikt. Rest is export...

 • melkveehouder .

  @klaasvaak. Ik hoop dat Wouter van CLM de opmerking van jou ook leest. Wouter vond mijn wijze van kringloopdenken niet goed. Ik stelde voor de grote zeeschepen die hier krachtvoer lossen voor veehoudend Nederland geladen met mest terug te sturen. Hij vond dat geen goed plan omdat een circulaire kringloop binnen de landgrenzen zijn voorkeur had.

  Als al die voorvechters voor een verbetering van het milieu nu een klein beetje ruggegraat zouden hebben, dan is het sluiten van het grootste deel van de kunstmestfabrieken in Nederland vanaf morgen hun speerpunt.

  In het kader van CO2 reductie zouden dan grote slagen gemaakt kunnen worden en in Groningen kan de gaskraan dicht.

  Echt een speerpunt voor Rik Grashoff. Dan heeft hij tenminste iets fatsoenlijks om met de milieuambtenaren in Brussel te bespreken.

  Maar dat doet ie niet want dan raakt hij vadertje Staat die zijn salaris betaalt.

 • driepint

  Bennie, hoe denk je dat te realiseren ihkv wet grondgebondenheid?

 • Bennie Stevelink

  @driepint, wat heeft grondgebondenheid hier mee te maken?

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.