Home

Nieuws 6 reacties

Brabant komt met subsidie op metingen stalsystemen

Provincie Noord-Brabant stelt in eerste instantie € 750.000 aan subsidie beschikbaar om bij innovatieve stalsystemen te meten hoe goed zij de uitstoot van geur, ammoniak en fijn stof tegengaan.

Deze metingen bepalen de officiële emissiefactor, die nodig is voor brede toepassing van zo’n stalsysteem. Boeren die willen meedoen moeten wel snel zijn, want met het beschikbare subsidiebedrag kunnen volgens de provincie naar verwachting 12 stalsystemen gemeten worden, verdeeld over melkvee, vleesrunderen, varkens, geiten en pluimvee.

De subsidie is bedoeld voor stalsystemen die het ontstaan van ongewenste stoffen integraal en bij de bron aanpakken. Landbouw-gedeputeerde Anne-Marie Spierings benadrukt het belang van nieuwe stalsystemen: “Die dragen bij aan schone lucht, mooiere natuur en een goed klimaat. Want de verwachting is dat nieuwe stalsystemen leiden tot minder uitstoot van geur, ammoniak, fijn stof en methaan. De bronaanpak zorgt bovendien voor frissere lucht in de stallen. Dat is fijn voor de boer, zijn personeel en de dieren, een win-win-winsituatie dus. Met deze subsidie nemen we een drempel weg om stalsystemen officieel toegelaten te krijgen in Nederland.”

Belangrijkste manieren voor bronaanpak

De belangrijkste manieren om een bronaanpak te bereiken zijn scheiden van mest en urine, koelen, contactoppervlak verkleinen, drogen of verdunnen met water. Zo komt bij een temperatuur onder de 15 graden nog nauwelijks ammoniak vrij uit mest. Ook de geur neemt af. En door vaste mest en urine niet in aanraking met elkaar te laten komen, voorkom je de vorming van ammoniak. In Noord-Brabant passen steeds meer pionierende ondernemers deze methoden toe in nieuwe stalsystemen.

Investeringen moeilijk terug te verdienen

Omdat de metingen aan nieuwe stalsystemen veel geld kosten en die investeringen moeilijk terug te verdienen zijn komt de provincie nu met een subsidie op de metingen. Na vaststelling van de officiële emissiefactor kan elke veehouder het stalsysteem toepassen zonder opnieuw te hoeven meten. Op basis van een evaluatie volgt later in het jaar waarschijnlijk een 2de subsidieronde. Aanvragen voor de 1ste subsidie ronde kunnen vanaf 3 april worden ingediend bij de provincie.

Onderdeel van transitie veehouderij

Deze subsidie is een onderdeel van de versnelling van de transitie in de veehouderij die Noord Brabant wil. De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben de voorkeur boven luchtwassers omdat daarmee het klimaat in de stal zelf ook verbetert voor dieren en boer.

Laatste reacties

 • fietskip

  Is het nog wel verstandig om in systemen te investeren als boer zijnde?
  Pas gelezen dat de boer verantwoordelijk blijft als de systemen later weer gemeten worden en toch blijkt dat het minder werkt.
  Je weet zo als boer nooit meer waar je aan toe bent.
  Voor als de politici weer eens iets anders in de kop krijgen!
  Mevrouw Spierings zou er beter aan doen om dat geld te gebruiken om bedrijven uit te kopen.
  Ik heb er weinig vertrouwen in om nog in systemen te investeren omdat linkse politici dit al ventileren in de media en omdat bij berichten over de geur bij luchtwassers de Provincie Noord Brabant als enigste alle wethouders op het matje riep.
  IK HEB GEEN ONUITPUTTELIJKE BRON VAN GELD OM TE PAS EN TE ONPAS MAAR WEER AAN NIEUWE WENSEN VAN POLITICI TE DOEN.

 • bankivahoen

  Uitkopen is het enige wat echt helpt, we hebben messen genoeg in onze rug gehad van de beleidsbepalers. Zou eens een pol over gehouden moeten worden wie er allemaal voor open zouden staan als ze tegen een nette vergoeding hun bedrijf konden staken.

 • vof klaasen

  @fietskip; Als je een Proefstalstatus hebt met een daarin opgenomen emissiefactor dan blijft die gelden, ook als na de meting blijkt dat de norm hoger uitvalt. Valt de norm lager uit, dan mag je die norm aanhouden.

 • fietskip

  @vof klaasen ik denk dat je dan vooral verder moet blijven dromen.
  Op dit moment kan dat kloppen, maar dan moet je de discussie van de linkse politici toch beter gaan volgen.
  Die zijn namelijk bezig om technische systemen onderuit te halen.
  Zodoende zullen die systemen in de toekomst niet voor hun voldoen en moet je weer iets nieuws installeren of minder dieren houden.
  En laat het nu net de bedoeling van hen zijn om minder dieren te krijgen.
  Wat denk je dan dat ze zullen doen?
  Dus laat ze nu ballen tonen en bedrijven netjes uitkopen.
  Desnoods met crowdfunding, daar zijn die clubjes toch zo goed in.

 • KDV heeft laatst 2,7 miljoen subsidie ontvangen voor onderzoek. Zal nu ook wel weer subsidie ontvangen voor de metingen.

 • John*

  en om straks tot de conclusie te komen dat het met 70% reductie helemaal ophoudt..

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.