Home

Nieuws

Boer in Scheemda moet stoppen met mestverwerking

Aan de mestverwerking op een boerenbedrijf in het Groningse Scheemda komt een einde.

Provincie Groningen wil niet meewerken aan het verlenen van een vergunning en het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van deze – tot nu toe niet vergunde – mestverwerking.

240.000 ton mest per jaar

De boer in Scheemda verwerkt nu bij zijn eigen bedrijf mest en wil een legalisatie om jaarlijks 240.000 ton dierlijke mest te bewerken. Deze week heeft Gedeputeerde Staten echter besloten het overleg over de mogelijke vergunning en aanpassing van het bestemmingsplan te beëindigen.

Volgens Gedeputeerde Staten heeft de boer met die mestverwerking in strijd gehandeld met het bestemmingsplan en het provinciaal ruimtelijk beleid. Op het boerenbedrijf werd de afgelopen jaren mest bewerkt zonder de daarvoor noodzakelijke vergunning. Van gedogen van de ontstane situatie wil de provincie niets weten. Sterker nog, de mestbewerking moet zo snel mogelijk worden gestaakt.

‘Grote mestverwerker hoort op industrieterrein’

Vooral de omvang van de mestverwerker zit de provincie dwars. Dat valt op te maken uit de woorden van gedeputeerde Fleur Gräper van onder andere Ruimtelijke Ordening. “Wij zien het bewerken en transporteren van een dergelijke hoeveelheid mest als een activiteit die op een industrieterrein thuishoort.” Daarmee lijkt Groningen op een lijn te zitten met de provincie Noord Brabant die ook grootschalige mestverwerking uitsluitend op industrieterreinen gehuisvest wil zien.

Geen nevenactiviteit meer

Volgens Gräper is bij een mestverwerking van een dergelijke omvang geen sprake meer van een nevenactiviteit op een boerenbedrijf en levert het daarnaast bovenmatige milieu- en verkeershinder voor de omgeving op. Dat de gemeente Oldambt, waar Scheemda onder valt, geen geschikte locatie heeft op eigen bedrijventerreinen is voor de gedeputeerde geen argument het op de huidige locatie toe te staan. “Wij stellen dat bij het zoeken naar een geschikte locatie de reikwijdte groter is dan Oldambt. Die zou je desnoods buiten de gemeente kunnen vinden.”

De gedeputeerde vindt dat in het buitengebied meer moet kunnen dan uitsluitend de bekende agrarische activiteiten, maar dat er ook grenzen zijn. In haar ogen zijn die met een mestverwerker voor 240.000 ton op jaar basis overschreden.

Wanneer de mestverwerking moet zijn gestaakt bij het boerenbedrijf is niet duidelijk. Gräper spreekt over ‘binnen afzienbare tijd op basis van redelijkheid en billijkheid’. “Het provinciebestuur kan daar een besluit over nemen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.