Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:22 nov 2018

Areaal reguliere pacht krimpt 5%

Het areaal reguliere pacht blijft krimpen.

Het areaal reguliere pacht is in 2017 met 5% afgenomen, vergeleken met 2016. Het oppervlakte dat uitgegeven is via geliberaliseerde pacht is weer sterk gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar nam toe met 20,4% en het areaal geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter met 7,6%.
Artikel gaat verder onder de grafiek.

Ruim 250.000 hectare reguliere pacht

Er is al jaren een verschuiving te zien van reguliere pacht naar geliberaliseerde pacht. In 2012 was nog 330.221 hectare uitgegeven als reguliere pacht, in 2017 was dit 251.148 hectare. Het areaal geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar kwam in 2017 voor het eerst boven 10.000 hectare uit. In 2012 werd nog 3.675 hectare verpacht volgens deze vorm en in 2017 steeg dit naar 10.845 hectare.
Artikel gaat verder onder de tabel.

Meer mondelinge overeenkomsten

Ook het aantal hectares teeltpacht nam af. Er werd ruim 10% minder grond verpacht volgens deze vorm dan in 2016. Teeltpacht is pacht voor los land voor een periode van 1 of 2 jaar.

Opvallend is dat dit jaar de ‘overige exploitatievormen’, waaronder zwarte en grijze pacht vallen, groeide met 1,2%. Het jaar ervoor was er nog een krimp van 1% te zien. Bij grijze en zwarte pacht wordt de pacht mondeling overeengekomen en niet geregistreerd bij de grondkamer.

Het aandeel pachtgrond ten opzichte van grond in eigendom is al jaren redelijk constant en ligt rond 42%. De hoeveelheid grond in eigendom bleef in 2017 ongeveer gelijk aan het aantal hectares in 2016.
Artikel gaat verder onder de grafiek.

Duurzaam grondgebruik

Over de daling van het aandeel reguliere pacht in vergelijking tot geliberaliseerde pacht is veel onvrede. Pachtersbond BLHB vindt dat de geliberaliseerde pacht duurzaam grondgebruik tegen werkt. Bij geliberaliseerde pacht kunnen de verpachter en pachter zelf afspraken maken over de pachtprijs en de duur van de overeenkomst. Er gelden minder wettelijke bepalingen. Bij een looptijd van 6 jaar of korter toetst de grondkamer de pachtprijs niet. Bij een pachtduur langer dan 6 jaar wel. De wettelijke looptijd voor reguliere pacht is 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve en wordt automatisch verlengd.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • b.pastoor

    "Pachtersbond BLHB vindt dat geliberaliseerde pacht duurzaam grondgebruik tegen werkt". Dit lijkt een gezocht argument. Het omgekeerde kan namelijk ook worden beweerd. Bij geliberaliseerde pacht kunnen de verpachter en pachter afspraken maken, over de pachtprijs, looptijd en vooral ook afspraken over duurzaam grondgebruik! Dat lukt niet bij reguliere pacht. Geliberaliseerde pacht, mits goed gebruikt, kan dus juist een bijdrage leveren aan duurzamer grondgebruik!

  • info36

    Dream on patoor

  • Mbmb

    Haha, die Pastoor, natuurlijk zelf geen pachter, toch? In de huidige markt heeft de (liberale) pachter geen enkele positie en maken grote eigenaren en overheden misbruik van de mogelijkheid van liberale pacht door de prijzen sky-high op te drijven. Er is geen eerlijke marktwerking. Liberale pacht staat meestal gelijk aan veel betalen, geen bescherming. BLHB heeft groot gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.