Home

Nieuws 1 reactie

30 miljoen voor klimaatdoelen landbouw

Het kabinet maakt € 30 miljoen vrij om de uitstoot in glastuinbouw en veehouderij terug te dringen.

Dit geld is bedoeld voor innovaties in beide sectoren die de uitstoot van CO² en andere broeikasgassen verminderen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt in totaal € 44,5 miljoen uit de totale klimaatpot van €300 miljoen.

3,5 megaton minder broeikasgas uit landbouw

Dit bedrag reserveert de regering jaarlijks tot en met 2030 om te voldoen aan de gewenste 49% reductie van de uitstoot van broeikasgassen, zoals beschreven in het regeerakkoord. Voor de landbouw betekent dit een reductie van 3,5 megaton aan broeikasgassen. Vanaf 2019 wordt het budget gebruikt om de maatregelen uit het nog te sluiten klimaatakkoord te bekostigen.

De rest van het budget wordt besteed aan onder andere het aardgasvrij maken van woonwijken en de introductie van transportvoertuigen op waterstof.

Eén reactie

  • koestal

    Wat doen ze aan de uitstoot van het verkeer? NIKS

Of registreer je om te kunnen reageren.