Home

Nieuws 3 reacties

Stijging stikstofbelasting op beperkt areaal

Ondanks het Programma Aanpak Stikstof (PAS) blijft op enkele honderden van de 200.000 hectare natuurgebied de stikstofbelasting stijgen.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen zorgen

De minister maakt zich over de stijging geen zorgen, omdat die al was ingecalculeerd bij aanvang van het programma en er ook al compensatiemaatregelen zijn genomen. In totaal wordt ongeveer 200.000 hectare natuurgebied met het PAS beschermd.

Vergunningen

In het Programma Aanpak Stikstof is de vergunningverlening voor activiteiten bij voor stikstof gevoelige natuurgebieden geregeld. Vergunningen worden alleen gegeven als er ontwikkelingsruimte is, die wordt bepaald door de hoeveelheid stikstof per hectare per jaar in een kwetsbaar natuurgebied. Bij een aantal natuurgebieden is de ontwikkelingsruimte (deels) opgebruikt.

Bovendien is de berekende stijging in sommige gevallen een artefact van het rekenmodel, een verschijnsel dat zich in de praktijk niet zal voordoen. In andere gevallen zal de berekende stijging geen werkelijkheid worden, omdat er minder ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Verschillen tussen metingen en registratie

Er blijven verschillen in trends te zien tussen de gemeten ammoniakwaarden en de geregistreerde waarden. De trends liepen in de periode tot 2013 uiteen, maar sindsdien lijken de trends weer de zelfde lijn te volgen, aldus de minister. In de periode van 2005 tot 2013 was een landelijke afname te zien in de emissiecijfers van ammoniak. Die afname werd echter niet weerspiegeld in de concentratiemetingen in de lucht.

Verklaring verschillen

Een deel van die verschillen is nog onverklaard. De verschillen zijn deels te verklaren door atmosferische chemische en depositieprocessen, die ervoor zorgen dat er meer ammoniak in de lucht blijft.

De minister wil de emissieberekeningen voor ammoniak verbeteren, net als de metingen van het meetnet voor ammoniak. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mate waarin stalsystemen en aanwendingstechnieken ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Laatste reacties

  • veelust

    Waarom berekenen?? Meten is toch weten.Of is het zo dat je met berekeningen mooi kan sjoemelen of frauderen en de overheid hier een mooie richting aan kan geven. Met een beetje GBV weten we toch wel dat een heleboel van die geldverslindende maatregelen de grootste kolder is. Neem nou de mestaanwendingstechniek lees mestinjectie. De ammoniak uit mest wil maar 1 ding en dat is omhoog maar wel 20 procent meer uitstoot door extra brandstof verbruik van de veel zwaardere machines en de intensievere grondbewerking en dan nog niet te spreken over de verslechtering van het bodemleven en de mindere mineralenopname door het gewas vanwege slechtere verdeling van de mest waardoor ook nog eens een keer meer uitspoeling naar het grondwater.

  • farmerbn

    Naast de veehouderij stoot ook het verkeer, de industrie en de huishoudens stikstofachtigen uit. Pak dus niet alleen de boer.

  • Zuperboer

    Misschien kan ze de meetpunten stiekem nog wat dichter bij pluimveestallen leggen. Gewoon niet vermelden in de rapportages zoals onlangs in Vredepeel. Worden de resultaten vast beter van voor de linkse kliek

Of registreer je om te kunnen reageren.