Home

Nieuws 2 reacties

Sectorale kwaliteitssystemen diertransport van de baan

De sectorale kwaliteitssystemen voor diertransporten van runderen, varkens, schapen en geiten worden stopgezet en vervangen door wetgeving. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten.

De kwaliteitssystemen voldeden onvoldoende aan de eisen die gesteld worden aan de private kwaliteitssystemen. Via de kwaliteitssystemen kon ontheffing worden verleend voor bijvoorbeeld het bijladen van schapen, geiten of kalveren en de stalkeuring van varkens in plaats van de klepkeuring. Dit zal nu wettelijk geregeld gaan worden, waarbij de NVWA toeziet op de uitvoering.

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Verzoek van de sector

CDA-Kamerlid Maurits von Martels vraagt de minister of de sector ook betrokken wordt bij het opstellen van de nieuwe regels. Schouten bevestigt dit en voegt er aan toe dat de wettelijke afspraken ook op verzoek van de sector zelf worden gemaakt.

Mogelijk komt er ook wetgeving over het transport van dieren bij een temperatuur boven de 35 graden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de sector, maar pluimveeslachterij Nepluvi werkt hier tot nu toe niet aan mee, tot teleurstelling van de minister.

Nieuwe visie dierenwelzijn

Tijdens het debat kondigde Schouten aan een brede maatschappelijk dialoog te gaan houden over hoe we tegen dieren aankijken. “Ieder kijkt op zijn of haar eigen manier naar dieren. De discussie over dierenwelzijn kan emotioneel gevoerd worden en dat kan spanningen opvoeren. Dat komt omdat het eigenlijk niemand onverschillig laat”, aldus Schouten. Ze vindt dat er meer respect voor elkaars visies moet komen en hoopt dat op deze manier vooruitgang geboekt kan worden in het dossier. Schouten komt voor de zomer met een nieuwe visie over dierenwelzijn.

Kamerleden van SP, GroenLinks, en PvdD zijn kritisch over de aanpak van de minister om problemen op het gebied van dierenwelzijn met convenanten aan te pakken. Schouten wil de sector eerst de tijd geven om met het convenant aan de slag te gaan.

Laatste reacties

  • Het viel me, tijdens het overleg, vooral op dat Ester de Lange (PvdD) ,het pertinent niet wilde hebben over het beschamende dierenleed op dit moment ,in de oostvaardersplassen waar dode en stervende dieren liggen door gebrek aan voedsel , een duidelijk bewijs dat de PvdD eigenlijk de partij tegen de boeren is ,er niet ,hoe hypocriet kun je zijn

  • wienbemelmans

    de 0verheid is de grootste dierenbeul kijk naar de oostvaarders plassen verschrikkelijk waar is de partij van de dieren en de rest van die dieren vrienden.hier hoor je niemand over,wel maar wetten en regels maken voor de boeren . stelletje farizeers,

Of registreer je om te kunnen reageren.