Home

Nieuws 16 reacties

Onderzoek naar systeemfout bij I&R-melding

Mogelijke technische gebreken tussen managementsystemen en het systeem voor identificatie en registratie voor runderen zijn onderwerp van onderzoek voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat meldt het ministerie desgevraagd.

Naar aanleiding van het onderzoek naar onregelmatigheden bij identificatie en registratie van runderen laten verschillende melkveehouders weten dat meldingen via hun eigen managementsysteem of via Rendac niet juist in het I&R-systeem zijn terechtgekomen. Mogelijk is daar sprake van technische onvolkomenheden. Het ministerie kent die signalen en doet daar onderzoek naar.

Het onderzoek bij ongeveer 2.000 geblokkeerde bedrijven richt zich op onregelmatigheden in de I&R-registraties. Of daarbij ook sprake is van ontduiking van het fosfaatreductieplan moet later blijken. Het ministerie meldt dat inmiddels 47 processen-verbaal zijn opgemaakt. Daarbij zitten de 45 bedrijven die op 22 januari al geverbaliseerd zijn. In totaal zijn zeker 150 inspecties gedaan. Het ministerie overlegt met het openbaar ministerie over de verdere afhandeling van de processen-verbaal.

Focus op gebreken in I&R-systeem

De focus van het onderzoek ligt inmiddels op onregelmatigheden in het I&R-systeem. Pas in tweede instantie richt het ministerie zich op gevolgen voor het fosfaatreductieplan, waarmee het onderzoek aanvankelijk begon. Boeren die niet langer geblokkeerd zijn omdat ze de fouten hebben hersteld, moeten nog wel rekening houden met een nacalculatie voor het fosfaatreductieplan en met mogelijke gevolgen voor de GLB-inkomenssteun.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen bij het ministerie bekend dat de problemen rond de I&R in de melkveehouderij effecten heeft op de handel of export.

Lees meer berichten over de I&R-affaire

Laatste reacties

 • Tinus1

  Ahum......foutje van de computer......waar is Calon nu, was er als de kippen bij om naar eigen leden te wijzen dat er dit en dat zou gebeuren.....tijd dat hij nu naar zichzelf wijst en excuus maakt of, zoals het in de politiek betaamd, opstappen als eindverantwoordelijke over zijn (eigen ) uitspraken. Of nu heel sterk voor de dag komen en dit blamage van RVO gebruiken om die rood/groene stroming eruit te laten gooien!!

 • Zuperboer

  Nu de onderste steen boven. Jinek laat maar een plaatsje vrij voor Carola. Halbe heeft afgehaakt....

 • g.g

  We moeten Schouten wel houden, ze zijn er veel slechter

 • alco1

  Gelukkig wordt er nu ook in de "eigen keuken" gekeken.

 • Veurink

  dus van de 2000 bedrijven die geblokkeerd zijn, is er tot nu toe bij 150 een inspectie gedaan. Hierbij zijn 2 processen verbaal opgemaakt (47-45). Een snel rekensommetje leert dat we dan op een 27 processen verbaal komen uit 2000 bedrijven. tel hierbij de 45 die er al waren : 72 processenverbaal. En daarvan moet nog bekeken worden of er sprake is van ontduiking van het fosfaatreductieplan (fraude). Nou ik ben benieuwd.....

 • mtseshuis

  De soep wordt nog steeds (te) heet opgediend... Wordt tijd voor excuses en versoepeling, alle blokkades eraf!

 • Henk.visscher

  voor het weekend waren het er ook al 150, zijn echt ambenaren

 • Henk.visscher

  deblokeer alle bedrijven en geef ze 14 dagen de tijd om aan te tonen dat de fout niet bij hen ligt.

 • koestal

  Machtsmisbruik door de minister en ambtenaren !!

 • Mbmb

  Deblokkeer direct de bedrijven die aantoonbaar NIETS fout hebben gedaan maar wel de gevolgen mogen dragen

 • hookwood

  Volgens mij is er sprake van een definitiekwestie. Verwerpers komen niet in I&R, doodgeboortes wel. Als een vaars verworpen heeft en er wordt toch gekozen om haar te gaan melken dan ontbreekt kalfdatum. Bij MPR wordt dat later gecorrigeerd door CRV. Er komt dan echter niet alsnog een I&R melding van en dan blijft die vaars dus als pink in het I&R staan terwijl het in de managementsystemen als koe staat. Als je vaars die verworpen heeft als doodgeboorte meld dan gaat het wel goed.

 • koestal

  doodgeboren

 • daan1908

  2 uur in de wacht gestaan , niemand aan de lijn gehad .

 • farmerbn

  In 28 dagen twee processen verbaal erbij. En of het fraudeurs zijn moet later nog blijken ook.

 • koestal

  o ja,,mogelijke''

 • koestal

  En de schuld maar weer bij de boeren leggen,ambtenaren doen nooit wat verkeerd,de sukkels !

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.