Home

Nieuws 1 reactie

Mestverwerkers en -exporteurs bundelen krachten

Verwerkers en exporteurs van mest bundelen met ingang van 1 januari hun krachten met de oprichting van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Stichting NCM wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en -verwaarding van organische mestproducten.

Samenwerking bevorderen

“Met de oprichting van het NCM realiseren we één centraal aanspreekpunt op het gebied van mestverwerking”, vertelt Gerrit Schilstra, voorzitter van het bestuur van Bureau Mestafzet (BMA).

Doel van het NCM is om mestverwaarding te faciliteren en om samenwerking in de keten te bevorderen. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de eisen die waterschappen stellen aan het lozen van water bij mestverwerking. Het NCM stemt deze eisen af met als doel dat in heel Nederland dezelfde normen gelden”, zegt Schilstra.

Aanspreekpunt bij LNV

Schilstra: “Daarnaast inventariseert NCM knelpunten in buitenlandse regelgeving die een belemmering vormen bij de export van mestproducten en speelt deze door aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die landbouwattachés in kan schakelen om hun invloed aan te wenden.”

Jan Roefs directeur

In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLMV) en de op export gerichte activiteiten van BMA samengevoegd. Het NCM wordt ondersteund door het ministerie van LNV, een aantal provincies en het bedrijfsleven. Het bestuur van het NCM heeft Jan Roefs aangesteld als directeur-bestuurder vanwege zijn ervaring met het vermarkten van meststoffen en zijn bekendheid binnen de sector.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.