Home

Nieuws 1 reactie

Mestverwerker OCI kan niet zonder SDE+-subsidie

De grote biogasinstallatie die kunstmestfabrikant OCI Nitrogen wil bouwen in Geleen kan niet zonder SDE+-subsidie.

Een aanvraag daarvoor is gedaan. Dat zei Marc van Doorn, commercieel directeur van OCI dinsdag in Arnhem, op het Nationaal Mestcongres van Boerderij. Het project zou al in 2020 van start moeten gaan. Het bestemmingsplan is geen probleem, maar de financiering is nog niet rond. Het gaat om een investering van bijna € 80 miljoen.

Kunstmest produceren met gas uit mestvergister

De kunstmestfabrikant wil op het bedrijventerrein Chemelot in het Limburgse Geleen een vergister bouwen die 1 miljoen ton drijfmest per jaar aan kan. Er kan zowel dikke fractie in als drijfmest. De installatie gaat voor ongeveer 90% draaien op mest, vooral varkensdrijfmest. De rest wordt substraat, dat uit de reststoffenmarkt moet komen.

Het biogas wordt gebruikt voor de productie van kunstmest. De ammoniak uit de mest wordt afgevangen en eveneens gebruikt in de kunstmestproductie. Met de restwarmte van de vergister wil OCI het digestaat indikken tot een mestkorrel rijk aan fosfaat en kali, die ze wereldwijd wil verkopen. “Grote gebieden in de wereld kennen een groot tekort aan organische meststoffen”, aldus Van Doorn.

Meerjarige afspraken met leveranciers mest

Zekerheid van mestaanvoer is cruciaal voor het slagen van een mestverwerkingsproject. OCI wil dit regelen via meerjarige afspraken met leveranciers. Om dit te organiseren wil het bedrijf een derde partij inschakelen. Van Doorn wil geen tarieven noemen maar spreekt van ‘concurrerende prijzen’.

Het bestemmingsplan van het bedrijventerrein is geen probleem, aldus Van Doorn. De financiering is nog niet rond. Er is een aanvraag gedaan voor SDE+-subsidie, het programma ter ondersteuning van duurzame energie. Zonder subsidie kan het niet, aldus Van Doorn. Een bedrag wil hij niet noemen. De totale investering bedraagt bijna € 80 miljoen.

Blijvende plaats voor kunstmestfabrikanten in Nederrland

Van Doorn, die ook voorzitter is van de koepelorganisatie van kunstmestfabrikanten, ziet voor de kunstmestindustrie in Nederland een blijvende plaats. OCI produceert nu op basis van aardgas. Dat zal op den duur aflopen. De beoogde biogasinstallatie zou ongeveer 4% van het benodigde gas (40 miljoen kuub) kunnen leveren. Het bedrijf verbruikt nu per jaar 1 miljard kuub. Het alternatief voor gas is op den duur waterstof, te produceren met zonne- en windenergie.

Afzetmarkt mestkorrels

Jaap Uenk van sectie meststoffendistributie van Cumela heeft twijfels over de afzetmarkt voor de mestkorrels. Volgens hem komt er via OCI straks ineens 40% extra product op de markt.

Eén reactie

  • peter van Mierlo

    Cumela kan zijn twijfels hebben, maar dat heeft veehouderij Nederland ook bij de werkwijze van Cumela en zijn leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.