Home

Nieuws

Inwoners EU vinden GLB belangrijk

Inwoners van de EU zijn best positief over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): 72% vindt dat het beleid de rol in het verzekeren van een stabiele voedselvoorziening prima vervult.

Bijna twee derde, 57%, vindt dat het GLB het milieu beschermt en klimaatverandering tegengaat. Daarnaast vinden de meeste Europeanen dat landbouw en platteland belangrijke onderwerpen zijn voor de toekomst. Dat blijkt uit een enquête, die elke twee jaar wordt uitgevoerd door de Europese Commissie in een zogenoemd Eurobarometer-onderzoek. 28.031 Europeanen hebben de enquête ingevuld en 1.040 Nederlanders gaven hun mening. De geënqueteerden vormen een afspiegeling van de Europese bevolking volgens de onderzoekers.

Verantwoordelijkheden boeren

Iets meer dan de helft van de respondenten, 55%, vindt de productie van veilig, gezond en kwalitatief voedsel een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van boeren. Ook het verzekeren van het dierenwelzijn scoort hoog als verantwoordelijkheid. De Nederlander vindt deze twee verantwoordelijkheden zelfs belangrijker dan de gemiddelde Europeaan. Het merendeel van de inwoners van de Europese Unie vindt dat het GLB goed is voor alle Europese burgers en niet alleen voor boeren.

Landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens een persconferentie over het GLB in december 2017.
Landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens een persconferentie over het GLB in december 2017.

Steun prima: 45%

Over de financiële steun aan boeren werd gevraagd of zij de bijdrage genoeg vinden. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (45%) vindt de steun prima zoals hij is. 26% vindt de steun zelfs te laag, terwijl dat onder de Nederlandse respondenten 14% is. Van de Franse ondervraagden vindt 46% de bijdrage te laag. Er zijn ook mensen die de bijdrage te hoog vinden: 11% van alle Europeanen en 27% van de Nederlanders.

Duidelijke voorwaarden aan steun

Aan de financiële steun die de boeren krijgen, moeten volgens de Europese burger wel duidelijke voorwaarden verbonden zijn. Wanneer boeren de regels omtrent voedselveiligheid aan hun laars lappen, vindt 90% dat de steun aan die boeren op zijn minst moest worden gereduceerd. Dat moet ook gelden voor het overtreden van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving, vindt 88%. Daar staat tegenover dat ook 88% vindt dat het GLB duurzame landbouwpraktijken moet belonen.

Over de vraag of de omgeving en het landschap verbeterd zijn in de afgelopen jaren, zijn de meningen verdeeld. Een derde vindt dat het landschap verbeterd is en 36% vindt dat het slechter is geworden.

GLB nog onbekend

Overigens heeft een derde van de respondenten nog nooit iets over het GLB gehoord. In Nederland is dat 15%. In Zweden en Finland is het GLB goed bekend en weet 90% wat het GLB is.

Of registreer je om te kunnen reageren.