Home

Nieuws

Groen Agro Control start grondonderzoek open teelten

Laboratorium Groen Agro Control is dit jaar gestart met grond- en gewasonderzoek voor de akkerbouw, veehouderij en vollegrondsgroenteteelt.

De nieuwe activiteit sluit aan op het op glasteelten gerichte onderzoek in voedingsoplossingen en het onderzoek naar plantenziekten door het in Delft gevestigde bedrijf.

Het grondonderzoek en de daaraan gekoppelde advisering richt zich op standaardaspecten als N-mineraal, fosfaat(differentiatie), kali, magnesium, organische stof, sporenelementen, pH, CEC en dergelijke. Daarnaast wordt aaltjesonderzoek uitgevoerd.

Samenwerking Groen Agro Control en Eijkpunt

Het initiatief is het resultaat van de samenwerking tussen Groen Agro Control en laboratorium Eijkpunt in de Hoeksche Waard, licht productmanager open teelten Joke de Geus toe. De Geus was eerder eigenaar van Laboratorium Eijkpunt in de Hoeksche Waard. Dit op akker- en tuinbouw gerichte onderzoekslab sloot vorig jaar haar deur.

De grondmonstername kan worden uitgevoerd door Groen Agro Control (dit is verplicht als de mineraalanalyse gebruikt wordt voor fosfaatdifferentiatie) of door de teler zelf. De uitslagen van het grondonderzoek zijn na 10 werkdagen beschikbaar. Het onderzoek van bladsapanalyse vraagt 3 werkdagen.

Joke de Geus begeleidt het grondonderzoek. - Foto: Groen Agro Control
Joke de Geus begeleidt het grondonderzoek. - Foto: Groen Agro Control

Nieuwe analyses

In aanvulling op de genoemde analyses kan ook gekeken worden naar microbiologische aspecten. Die dragen in belangrijke mate bij aan het groeipotentieel van de bodem. Ze dragen bij aan inzicht in de ‘kwaliteit’ van bodem, licht De Geus toe. Daarvoor wordt in het grondmonster gekeken naar de schimmel/bacterieverhouding en de Hot Water Extractable Carbon.

Dat laatste geeft een indruk over het aantal bacteriën dat in de grond zit. Dit gegeven is met name voor kleigrond van belang, vanwege het positieve verband tussen dat aantal bacteriën en de grondstructuur.

Voor Hot Water Extractable Carbon is het lab al aardig op het spoor naar de gewenste concentraties. Voor de schimmel-bacterieverhouding is nog niet goed duidelijk hoe de uitkomsten van deze analyses voor de praktijk geïnterpreteerd moeten worden, aldus De Geus. Vandaar dat hier vooralsnog geen adviezen aan gekoppeld worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.