Home

Nieuws

‘Boeren voor Natuur’: plussen en minnen

Agrarische bedrijfsvoering en natuur en biodiversiteit gaan prima samen, ook al vallen sommige ecologische resultaten wat tegen. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Boeren voor Natuur’.

Uit het project blijkt dat boeren die deelnamen aan het project, een deelinkomen kunnen halen uit voedselproductie en verbreding.

Extensief

Drie boerenbedrijven in Overijssel en één in Zuid-Holland zijn 10 jaar geleden gestart met het werken volgens de principes van Boeren voor Natuur. Boeren voor Natuur is een project van Wageningen Environmental Research met een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem. Kern is een bedrijf met nul-aanvoer van mest en voer, hogere grondwaterstanden en 10% landschapselementen. Boeren die deelnemen krijgen een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst.

Tegenvallende weidevogelstand

De resultaten laten zien dat door lagere bemestingsniveaus, het ontstaan van akkerranden en de variatie in het landschap de biodiversiteit en waterkwaliteit verbeteren. De plantendiversiteit is groter dan op gangbare bedrijven.

Desondanks is een deel van de ecologische resultaten minder goed dan gehoopt. Dat komt onder andere door omgevingsfactoren die buiten de invloed van de boer liggen. Een voorbeeld hiervan is een tegenvallende weidevogelstand op één van de proefbedrijven, waarschijnlijk door het gebrek aan rust door een stedelijke omgeving. Daarnaast is een periode van 10 jaar voor ecologische begrippen kort. Op langere termijn wordt meer resultaat verwacht.

Vrij ingrijpende vorm van natuurinclusieve landbouw

Een conclusie van het project is dat Boeren voor Natuur niet ‘de ultieme’ vorm van natuurinclusieve landbouw is. Het is een vrij ingrijpende vorm van natuurinclusieve landbouw. Toch is de werkwijze ‘Boeren voor Natuur’ een goede optie voor het combineren van voedselproductie met natuur, water en landschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.