Home

Nieuws

BLHB verzoekt aanpassing pachtbeleid Rijksvastgoedbedrijf

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) verzoekt het kabinet om het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor agrarische gronden aan te passen.

Dit schrijft BLHB in een brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, meldt de bond in het ledenblad De Landpachter.

Via een openbare inschrijving biedt RVB bijna jaarlijks agrarische grond aan in geliberaliseerde pacht voor een termijn van korter dan zes jaar. BLHB wil graag dat het beleid voor de uitgifte wordt herzien door de openbare inschrijvingen te schrappen.

Roofbouw op grond

Volgens de pachtersorganisatie zorgt het kortetermijnbeleid voor een roofbouw op de grond. Langdurige gebruiksvormen leiden volgens de bond tot een betere borging van duurzaam bodembeheer. Volgens de pachtersbond ontmoedigt de houding van RVB juist duurzaam gebruik van de bodem en circulaire, natuurinclusieve landbouw, hoewel de regering duurzaam bodemgebruik wenselijk noemt. Volgens BLHB was het beleid van het vorige kabinet alleen gericht op rendement voor het rijk en staat dit haaks op het beleid van de huidige regering. BLHB wil agrarische structuurverbetering als doel voor de agrarische gronden.

Hoge pachtprijzen

Daarnaast zorgen de hoge pachtprijzen die gerealiseerd worden en de korte overeenkomsten voor een halt op de ontwikkeling van het agrarische bedrijf en de agrarische structuur, aldus BLHB. De organisatie roept de overheid dan ook op om een beheer te hanteren dat meer gericht is op de toekomst en dat leidt tot een duurzame agrarische bedrijfsvoering.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.