Home

Nieuws

€ 2,8 miljoen extra voor verbeteren waterkwaliteit Overijssel

De provincie Overijssel trekt 2,8 miljoen extra uit voor waterbeheer op en rondom het boerenerf.

Overijssel heeft samen met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel en LTO-Noord een bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel ondertekend. Er komt daardoor € 2,8 miljoen extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Dit geld kom bovenop het bedrag dat via het Europese plattelandsontwikkelings-programma beschikbaar wordt gesteld. De bedoeling is dat boeren, waterschappen en provincie de waterkwaliteit hiermee verder verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden.

Boeren kunnen bijdragen

Door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, kunnen boeren bijdragen aan het verhogen van de waterkwaliteit. Ook maatregelen om de erfafspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen, dragen sterk bij aan een betere waterkwaliteit. Zo komen er minder van deze stoffen in het grond- en oppervlaktewater.

Al negen projecten van start

In 2018 zijn in Overijssel in het kader van POP3 al negen landbouwprojecten gestart om de waterkwaliteit te verhogen. Zo is er onderwaterdrainage aangelegd door boeren in het laagveen van Kostverlorenzijl. In Vruchtbare Kringloop Overijssel werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. Daarnaast werkt het agrarisch collectief Noordoost-Twente met blauwe diensten, gericht op de kwaliteit en het vasthouden van water, bijvoorbeeld door weideranden onbemest te laten.

Miljoenen in waterkwaliteit

De waterschappen nemen forse maatregelen en investeren naast deze DAW-bijdrage miljoenen in de waterkwaliteit. Door deze inzet zijn de Boven Regge bij Enter en de Buurserbeek bij Haaksbergen op een natuurlijke wijze ingericht. De beken krijgen een kleiner profiel waardoor er in de zomer langer stroming blijft en de grondwaterstanden in de omgeving hoger worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.