Home

Nieuws 49 reactieslaatste update:9 feb 2018

2.100 bedrijven geblokkeerd

Het ministerie van landbouw blokkeert vandaag (donderdag 8 februari) en morgen (9 februari) in totaal 2.100 bedrijven waar onrechtmatigheden in het I&R-systeem zijn geconstateerd.

Bedrijven worden geblokkeerd vanwege het ontbreken van een geboortemelding in relatie tot een melkgevende of afgekalfde vaars. Daarbovenop worden dieren individueel geblokkeerd vanwege het niet (volledig) voldoen aan de I&R-voorschriften.

Eerder werden 45 bedrijven geblokkeerd, toen bij fysieke controles door de NVWA bleek dat er onvolkomenheden waren in het I&R-systeem. Ten onrechte werden kalveren van vaarzen als tweeling gemeld bij een oude koe, waardoor de vaarzen niet als koe geregistreerd zouden worden en minder zwaar meetellen voor de fosfaatprodcutie. In totaal had het ministerie toen 7.700 melkveebedrijven in beeld waar meer dan 5% tweelinggeboortes waren gemeld.

Blokkade tot I&R klopt

Geblokkeerde bedrijven mogen geen dieren aan- of afvoeren. Melk en mest mogen wel afgevoerd worden. De blokkade geldt tot een bedrijf de registratie in I&R aantoonbaar kloppend heeft. Dit geldt zowel voor de vaarzen als voor het (op basis van DNA-onderzoek) aantonen van de juiste kalf-moederrelatie wanneer de betrokken meerlingkalveren nog op het bedrijf aanwezig zijn.

Meerlingen en afkalfleeftijd

De onrechtmatigheden zijn aan het licht gekomen door de verschillende administratiesystemen te vergelijken. Hierbij is niet alleen gekeken naar percentages meerlingen, maar ook naar het voorkomen van vaarzen die ouder zijn dan 27 maanden (de gemiddelde afkalfleeftijd). Van deze dieren zijn de gegevens gecheckt op melkproductie en kalfdata. Op basis van dit onderzoek zijn voor een groep bedrijven overtredingen van de registratie in het I&R-systeem geconstateerd.

Geblokkeerde bedrijven mogen geen dieren aan- of afvoeren. Melk en mest mogen wel afgevoerd worden. Foto: Hans Prinsen
Geblokkeerde bedrijven mogen geen dieren aan- of afvoeren. Melk en mest mogen wel afgevoerd worden. Foto: Hans Prinsen

Meer bedrijven verdacht

Naast de bedrijven die nu geblokkeerd worden, heeft het ministerie nog een substantiële groep bedrijven in beeld waar onrechtmatigheden worden vermoed. Hier wordt de komende tijd verder administratief onderzoek naar gedaan, in combinatie met fysieke inspecties.

‘Onacceptabel en hard aanpakken’

“De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met de I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in de I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem”, zegt minister Carola Schouten van LNV.

150 bedrijven geïnspecteerd

De NVWA heeft tot nu toe in totaal zo’n 150 bedrijven geïnspecteerd, verspreid over het land. Een aantal bedrijven heeft de I&R kunnen herstellen, waarna de blokkade door de NVWA weer is opgeheven. De komende tijd zullen meer fysieke controles plaatsvinden. De controles duren per bedrijf gemiddeld een dag, omdat ook andere zaken in het kader van de I&R-eisen worden gecontroleerd.

Opleggen bestuurlijke boete kan niet

Overtreders kunnen niet via het bestuursrecht beboet worden, omdat hier volgens het ministerie geen juridische grondslag voor is. Bedrijven die worden bezocht door een NVWA-inspecteur en waar overtredingen worden vastgesteld, kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd. Het zal qua capaciteit niet mogelijk zijn om fysieke inspecties uit te voeren bij alle bedrijven waar uit de administratieve controles is gebleken dat zij de I&R-regelgeving hebben overtreden. “Dat betekent niet dat deze bedrijven geen gevolgen van hun overtreding zullen ondervinden. Naast blokkade van het bedrijf zal een nacalculatie in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan volgen en mogelijk een korting op de GLB-inkomenssteun. De hoogte van deze korting zal in hoofdzaak afhangen van de omvang van de begane overtredingen”, aldus Schouten.

Ook blokkades bij kalverbedrijven

De meeste ‘tweelingkalveren’ van bedrijven waar met de I&R gesjoemeld is, zijn bij vleeskalverbedrijven terecht gekomen. Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) oordeelt dat er geen risico voor de voedselveiligheid is, mits het oorsprongsbedrijf waar het kalf is geboren correct in de I&R vermeld staat. Het ministerie gaat ervan uit dat dit ook geldt voor risico’s op het gebied van diergezondheid. Kalveren waarvan is aangetoond dat de I&R-registratie niet klopt, worden wel geblokkeerd totdat de registratie aantoonbaar is hersteld. Dit schrijft de Europese I&R-regelgeving voor met het oog op de preventie en bestrijding van dierziekten.

I&R-systeem aanpassen

Minister Schouten wil naar aanleiding van deze bevindingen kijken of het I&R-systeem aangepast kan worden om frauderen te ontmoedigen. Ze wil het bijvoorbeeld herstelmeldingen minder makkelijk en minder aantrekkelijk maken en de link met het mestbeleid standaardiseren, zodat manipulatie van gegevens in I&R geen voordeel meer oplevert.

Later meer

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ze zijn niet helder of het gaat om echte fraude of het hebben van dieren met bv één oornummer. Ze gooien die bedrijven nog steeds op één hoop om maar veel bedrijven te kunnen noemen. Belachelijk. Je kunt beter meteen toegeven en excuses maken dan de strop steeds strakker om je eigen nek te trekken.

 • brutus71

  Nogmaar 150 bedrijven geïnspecteerd en 2100 geblokkeerd, ik vind het een raar verhaal

 • alco1

  Er zijn nog maar 150 boeren echt gecontroleerd en daar zijn er al een aantal van gedeblokkeerd.
  Op een andere site zag ik al bijna euforie dat er toch meer boeren geblokkeerd waren.

 • Henk.visscher

  De bedrijven die echt veel hebben gesjoemeld keihard aanpakken, ze hebben ons veel schade toegebracht

 • j.h.vonk@home.nl

  Het verhaal is GROOT. Maar je leest nergens wat er werkelijk mis is.
  Dan alleen de zogenaamde meerlingen die niet bestaan.

 • Mariska Vermaas

  Ter verduidelijking: de minister schrijft:
  Op basis van uitkomsten van de cross checks worden vandaag en morgen ruim
  2100 bedrijven geheel geblokkeerd vanwege het ontbreken van een
  geboortemelding in relatie tot een melkgevende/afgekalfde vaars en daarbovenop worden dieren individueel geblokkeerd vanwege het niet (volledig) voldoen aan de I&R-voorschriften

 • alco1

  Mariska. Er staat ook dat een dier van 27 maanden meestal gekalfd heeft en dus een vaars moet zijn.
  Ik denk dus dat boeren dieren hebben die ouder zijn dan 27 maanden en nog dus nog niet werkelijk gekalfd hebben ook bij die 2100 zitten door de "Cross Check".
  Nou dan val ik er ook onder, want ik heb ook nog een zgn. 'overloper'.

 • kraats

  Wat zou de reden er van zijn geweest ?
  Als je hiermee 20 kg fosfaat bespaart x € 28,-/kg leaseprijs = € 550,- x 10 beesten = € 5.500,-/jaar voordeel. Dan kun je natuurlijk wel hard roepen dat het niet kan en niet mag, maar bedenk eens waarom mensen het gedaan zouden hebben ?

  Als je een bedrijf hebt met een waarde van tussen de 3,5 en 5 miljoen en 80 uur/week werkt, zou het reëel zijn als daar een inkomen tegenover staat van € 200.000,- tot € 400.000,-. Bij vele is het slechts tussen de € 20.000,- en € 40.000,-. Als je dan 4 schoolgaande of studerende kinderen hebt, kom je niet rond en is een 'besparing' van € 5.500,- substantieel. Aangevoerd door de 'uitknijpers' van onze 3 supermarkten (AH, Jumbo en SuperUnie) MOET er een beteren verdeling van de marges komen....
  Mevrouw Schouten en meneer CALON ... ga daar maar eens aan werken.

 • Ewullink

  Hoeveel bedrijvem zitten hierbij met duitse import vaarzen waarbij rvo ze zelf als vaars code 102 heeft geregistreerd?

 • alco1

  Goed opgemerkt Wullink.
  Als iemand waarvan je het gevoel hebt dat die je bedonderd en die geeft teveel wisselgeld terug. Dan kan ik er inkomen dat je niets zegt.

 • ghsmale

  Echt iets voor nederland
  iedereen is schuldig, tot het tegendeel bewezen is

 • Zuperboer

  Als er daadwerkelijk 2100 bedrijven het i en r-systeem gemanipuleerd hebben met tweelingen c.q. vaarzenfraude dan rest mij niets anders dan te zwijgen. Wat hebben deze bedrijven hun collega's te kijk gezet. Respectloos eigenbelang najagen zonder het groepsbelang te willen of kunnen zien.

 • Zuperboer.
  Goed gezegd. Wat een mentaliteit van deze lieden. Zou fijn zijn als ze bekend worden gemaakt. Nu wordt iedereen aangekeken. Dat voelt echt niet fijn.

 • Bennie Stevelink

  @ontkennings-alco 11:00, het gaat om bedrijven die vaarzen hebben waarvan, in de gevorderde CRV- data, geconstateerd is dat ze aan de melk zijn terwijl er in de I&R registratie geen geboorte melding aanwezig is. Het kan dus zowel tweelingfraude zijn als Duitse vaarzen. Bij die 2100 bedrijven is dus aangetoond dat ze gefraudeerd hebben met het fosfaatreductieplan.

 • alco1

  @Bennie. Wat heb je toch steeds met die ontkenning?
  Ik wil pas op feiten oordelen en dan ook hard aanpakken.
  Maar als er getallen genoemd worden waar ook nog andere onschuldige gevallen van de registratie onder kunnen vallen, mag je niet iedereen als fraudeur aanmerken.
  Als een blokkade opgeheven wordt nadat de I&R is rechtgezet, getuigt mij niet dat er sprake is van fraude.

 • Jan Braakman

  @alco1 Blokkade wordt opgeheven als I&R is rechtgezet. Maar daarmee is verhaal voor de betrokken bedrijven niet klaar. Ook na fraude kun/moet je I&R rechtzetten. Daarmee is de fraude nog steeds gepleegd, maar wel ongedaan gemaakt. Dan volgt ook de vraag of is voldaan aan fosfaatreductie? En: mogelijk korting op directe toeslagen wegens niet naleven regels. Bovendien kan er dan nog altijd een strafrechtelijke afdoening volgen.
  Lees hier de brief van de minister: <>

 • A1967

  Alco#, heeft gelijk.
  Ze moeten een percentage noemen van bedrijven die aanvankelijk verdacht waren en toch onschuldig bleken. Steeds worden er aantallen genoemd maar je hoort niet wat er uiteindelijk van over blijft.

 • Koen Franken

  Ga er maar gerust vanuit dat ze een reden hebben om een bedrijf te blokkeren . Al met al echt heel veel mis . Schande voor onze sector

 • alco1

  Het gaat mij gewoon om duidelijkheid.
  Hoeveel boeren hebben meegedaan met de meerlingfraude.
  Bij hoeveel boeren heeft het RVO zelf de fout gemaakt door import melkvaarzen als pink op te schrijven.
  Welk soort andere I&R fouten en hoeveel.
  Transparantie dus.
  Misschien is mijn vertrouwen in de regelgever wel te laag, maar ik zie ook in de mestfraude bij een vraaggesprek met de minister, 30% fouten in de gecombineerde opgave veranderen in 30% fraude en nog een ander maakte er 30% teveel mest van.

 • Henk.visscher

  RVO kan ze verkeerd hebben geregistreerd maar voor de fosfaatreductie was het voor iedereen duidelijk dat melkveegevend vee moest worden doorgegeven

 • Bennie Stevelink

  De enigste verzachtende omstandigheid die je nog kunt aanvoeren, maar nadrukkelijk geen excuus is, is het totale gebrek aan regie in aanloop naar afschaffing van het melkquotum. Ze wisten dat al sinds 1984 het melkquotum een functie had binnen de Nederlandse mestwet. Ze wisten dat met afschaffing van het quotum een gat viel in de mestwet. Maar niemand nam de regie om dit gat te dichten. De overheid niet, LTO niet en FC niet. Het is een manier van doen, die je kunt verwachten in een Afrikaanse bananen republiek of op de Nederlandse Antillen.
  Dat een deel van de boeren onder een dergelijk beleid een mentaliteit aanneemt die in de genoemde landen voorkomt is ergens begrijpelijk maar, nogmaals, geen excuus.

 • Trot

  Mooi alle foute bedrijven uit de derogtie Zodat de eerlijke bedrijven gebruik kunnen maken van derogatie ,want het moet Weer niet zo zijn dat de goeie lijden onder de kwat willende

 • G. Peltjes

  Ze hadden wel een handvat Bennie nl. het convenant grond gebonden groei wat Dijksma, LTO en NZO in 2013 hebben getekend. Maar daar is helemaal niets mee gedaan.

 • alco1

  Navraag leert mij toch dat met een druk op de knop 2100 boeren kwamen bovendrijven die dieren ouder dan 27 maanden op het bedrijf hebben welke niet geregistreerd staan als melkkoe. Kunnen dus ´overlopers´ zijn.
  Goed. In de brief naar de kamer staat het anders. We zullen zien!!!!

 • H.Grotenhuis1

  Bennie Stevelink, 12:14
  Jij praat over fraudegevallen, het gaat echter over onregelmatigheden in de IenR. Onregelmatigheden zoals een gemist oormerk, een 'echte overloper', een onjuist verwerkt dood kalf e.d.
  Dus dit allemaal niet onnodig opblazen, dat doet LTO en de Media wel voor jou.

 • Koen Franken

  We liggen als sector onder een vergrootglas , de tijd van iets goed praten die is voorbij , voor de gewone burger bestaat het woordje " onregelmatigheid " niet voor de boeren . Dit word meteen gezien als fraude .

 • farmerbn

  Eens met alco1 en Grotenhuis. De overheid pakt even groot door omdat ze natuurlijk niet met 45 aan kunnen komen. Waardeloos.

 • John*

  we trekken ons die negatieve berichtgeving nogal zwaar aan maar ondertussen worden we met dikke voldoendes gewaardeerd in enquetes onder burgers. Waar ondernemers actief zijn worden grenzen opgezocht, niet mis mee en daar heeft een land ook ondernemers voor nodig. Misschien willen we ons als boeren ook wel een verkeerd imago aanmeten? het imago aanmeten van braafste jongetje in de klas is geen nobel streven. Zeg dan gewoon wij doen alles om u van een GOEDKOPE kaas en pak melk te voorzien.

 • Henk.visscher

  Boerderij willen jullie eens uitzoeken of er in 2015 ook kan zijn gesjoemeld met aantal stuks vee op de peildatum, ik kan zelf niet iets verzinnen,maar misschien waren er weer creatieve boeren.
  Schrijf er in ieder geval een stuk over met uitleg of het wel of niet kan

 • Dutchdairy

  @Henk, tuurlijk kon dat, je kon een vaarskalf van een vaars direct een geboorte melding van doen zo gauw als de pijldatum er was , dus aanmelden op melddatum 3-7-15 en dan geboortedatum 1-7-15 of 30-6-15. Pink verandert dan in een koe en vaarskalveren om die blikken in te doen die kwamen vanzelf.

 • Dutchdairy

  Als je er 5 deed, heb je 150 kg fosfaat erbij. Tel uit je winst

 • alco1

  Wat kan, is nog niet zo gedaan!

 • Henk.visscher

  Bedankt voor de reactie,maar meer dan dit was toch niet mogelijk neem ik aan?

 • Dutchdairy

  De vwa leest ook mee, er was meer mogelijk

 • hylkema.l

  Onbegrijpelijk dat sommige reacties begrip hebben voor fraude, de hele melkvee sector heeft er schade van.

 • Ik ben heel benieuwd wat die "onregelmatigheden" nu precies behelzen.

  Ik herinner me de varkenspestperiode in 1997 en de MKZ tijd in 2001. Getroffen boeren werden in veel gevallen gekort op hun schadevergoeding (tot wel 90%) en weggezet als regelovertreders (lees fraudeurs).
  Ze werden niet alleen door de politiek, maar ook in de pers en door diverse collega boeren, weggezet als "criminelen". Maar insiders weten dat er in heel veel gevallen nauwelijks van een serieuze overtreding sprake was. Een melding was een dag te laat gedaan of er ontbrak één oormerk.
  Als puntje bij paaltje kwam waren er inderdaad wettelijke regels overtreden. Maar het ging eigenlijk nergens over. De getroffen boeren voelden zich verschrikkelijk gedemoniseerd en enkele van hen gingen er zelfs bijna aan onderdoor dat ze als slechte mensen werden weggezet. De meeste strafkortingen werden na bezwaar, weer teruggedraaid. Doch de schade aan mensen was al aangericht.

  Nu zie je weer zoiets gebeuren. Een groep boeren blaast hoog van de toren hoe goed zij wel niet bezig zijn en dat die groep "fraudeurs" maar hard aangepakt moet worden. Ik mag voor hen hopen dat zij, als zij ook gecontroleerd gaan worden, de NVWA bij hen geen (onbewuste) administratieve fout ontdekt.

  Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. En hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Ik denk dat er weinig stenen gegooid zullen worden.

 • Vhouder

  deze minister is de slechste die we ooit hebben gehad alleen maar stemming maken en overdrijven vergleken met haar waren van aartsen en brinkhorst lievertjes

 • hylkema.l

  Vhouder, ga de fraude niet goedpraten.
  En minister Schouten doet echt haar best ook voor de melkveehouderij sector.

 • hylkema.l

  Vhouder, ga de fraude niet goedpraten.
  En minister Schouten doet echt haar best ook voor de melkveehouderij sector.

 • mtseshuis

  @hylkema heb je wel eens gelezen welke onzin nu allemaal geblokkeerde bedrijven oplevert? Hou eens op deze minister te verdedigen, laat haar de sector verdedigen ipv haar onbewezen zwart te maken...

 • mts van oosten

  jullie moeten het artikel,defout zit niet bij mij van boer henk leppink uit doetichem
  maar eens lezen,de man schrok zich lam dat hij ook bij die verdachte bedrijven zat,en dat om niks,ik denk dat er zo veel meer zijn,dit word allemaal erg opgeblazen,het lijkt wel of ze grote aantallen boeren op papier willen hebben als verdacht bedrijf.het is allemaal zwaar overdreven.

 • mts van oosten

  jullie moeten het artikel,defout zit niet bij mij van boer henk leppink uit doetichem
  maar eens lezen,de man schrok zich lam dat hij ook bij die verdachte bedrijven zat,en dat om niks,ik denk dat er zo veel meer zijn,dit word allemaal erg opgeblazen,het lijkt wel of ze grote aantallen boeren op papier willen hebben als verdacht bedrijf.het is allemaal zwaar overdreven.

 • alco1

  @Bennie zit nog in de ontkenningsfase

 • Achso

  Ik ben toch benieuwd hoeveel er daadwerkelijk met meerlingen hebben ‚gefraudeerd‘ Ik lees alleen maar bagatellen over minimale registratie foutjes. De meeste met 1 of 2 koeien, welke 1 tot 2 % fout registratie is. 1 km per uur te snel rijden is ook 1 %, ook crimineel dan ?

 • farmerbn

  Iedereen maakt wel eens een fout en laat bv een kalf later geboren worden als hij te laat is met opgeven. Maar hebben de fouten geld opgeleverd of niet. Als het geld oplevert is het misschien bewust gedaan, als het niks uitmaakt is het voor mij zeer zeker een foutje.

 • Vhouder

  beste Hylkema deze minister neemt het niet op voor de boeren en is overwegend negatief over boeren valt me zwaar tegen ze heeft genoeg de kans gehad om de zaak te sussen en terug te brengen naar ware grote

 • alco1

  Dat sommige mensen niet kritisch op de regelgever zijn zal wel te maken hebben met dat ze CU stemmen of LTO bestuurder zijn.
  Ze weten zeker niet dat de CU het Christelijke links is en de LTO aangevoerd wordt door het PvdA kamp.

 • beemdhoeve

  325 geboortes gehad in 2017, had vaarzen verkocht en kom er vanmorgen achter via de handelaar dat ik met het bedijf op slot zit. Heb 3 stuks tweelingen boven de 5% behaald in geheel 2017. En je word dan meteen van FRAUDEUR beschuldigt!!!!

 • Possien

  Weer veel opgeklopte sensatie. Net of alle 2100 fraudeurs criminelen zijn. Ze gaan er bij rvo vanuit dat een vaars tussen de 24 en 27 maand kalft. Als hij dan nog niet gekalkt heeft en je hebt er dan nog wat die moeten kalven ben je al een fraudeur. Maar met bewijs materiaal is er niks aan de hand.

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.