Home

Nieuws 3 reacties

Voor herstel biodiversiteit verdient boer een beloning

Bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland moet beloond worden. Dat vindt een brede maatschappelijke beweging van landbouworganisaties, boeren, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers onder de naam Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Volgens Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet er een aantrekkelijk verdienmodel komen, waarmee boeren en landgebruikers gestimuleerd worden om te investeren in herstel.

“Als het niet rondrekent, is er geen verleiding en zonder verleiding geen geweging”, zegt Bas Ruter van de Rabobank. Ruter is een van de 19 kwartiermakers die andere organisaties, zoals overheden, vragen zich bij het plan aan te sluiten.

Het plan is een initiatief van ecologennetwerk ‘Netherlands Ecological Research Network’ (NERN). Aan het plan werken 19 instanties (kwartiermakers) mee, waaronder LTO, BoerenNatuur, Rabobank en Agrifirm. Doel is om afname in biodiversiteit om te buigen. “Het deltaplan moet kabinet-proof en politici-onafhankelijk zijn: ook bij de val van het kabinet wordt het plan voortgezet”, aldus NERN-voorzitter Louise Vet. ‘’We zetten ons actief in: onze club is geen waterhoofd waar al het geld heen gaat.”

Een akkerrand met bloeiende cosmea in Noord-Holland. De aanleg van akkerranden is een van de maatregelen die boeren kunnen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. - Foto: Lex Salverda
Een akkerrand met bloeiende cosmea in Noord-Holland. De aanleg van akkerranden is een van de maatregelen die boeren kunnen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. - Foto: Lex Salverda

Opties voor verdienmodel gepresenteerd

Verschillende opties voor een verdienmodel zijn gepresenteerd. Rabobank wil bijvoorbeeld rentekorting op leningen verstrekken, terwijl waterschappen een verlaging in lasten kunnen aanbieden. Ook supermarkten en andere afnemers werken mee, onder meer via certificering en keurmerken, zegt Marc Jansen, directeur van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ook ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de consument: een belangrijk deel van de prijs komt daarvandaan. Toch ligt er ook veel potentie buiten Nederland. ‘’Van onze landbouwproductie blijft 20 tot 30% in Nederland. Voor die andere 70 tot 80% in het buitenland moet ook verantwoording gehaald worden”, aldus Jansen.

Samenwerken met overheden, bedrijven en burgers

Samenwerking is van groot belang. ‘’Wij kunnen het niet alleen. We zijn al met veel, er is potentie, maar we moeten het met z’n allen doen”, benadrukt Natasja Oerlemans, hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het Wereld Natuur Fonds (WNF). “Dit plan dient als basisplatform dat hopelijk gevolgd wordt door velen en wordt uitgevoerd in de praktijk”, zegt Jansen. Voor verdere uitvoering van het plan is vraag naar meer partijen, zoals overheden, bedrijven en burgers.

Heel concreet is het plan nog niet. Indicatoren als soortenrijkdom, bodemleven en aantal hectare natuurgebied zijn gebiedspecifiek. “We kunnen niet in heel Nederland focussen op herstel van grutto-populaties. “We hebben specifieke kerngebieden voor weidevogels. Maar landelijk gezien zijn doelsoorten voor elk potentieel herstelgebied verschillend, zoals in het Oosten met patrijzen”, zegt Bernd de Bruijn, medewerker van Vogelbescherming Nederland.

Laatste reacties

  • Firma Vellenga

    Ik ben er positief over maar ben tegelijk bang dat iemand zich dan iets van ons toe eigent... Alsof ze er allemaal iets over te zeggen hebben. Het is wel ons duur betaalde land

  • kanaal

    er is verschil in beloning verdienen of beuren.

  • Gat

    Rond rekenen, verdienmodel, rentekorting op lening???? Geen interesse! Heb werk zat en regelgeving en eisen genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.