Home

Nieuws 5 reacties

Voedselveiligheid prioriteit NVWA in 2019

Voedselveiligheid is voor controle-instantie NVWA het belangrijkste onderwerp in 2019.

Dat blijkt uit het jaarplan dat het ministerie van LNV heeft bekendgemaakt. Ruim de helft van de beschikbare capaciteit wordt hier op ingezet. Het budget blijft gelijk op ongeveer € 350 miljoen.

Lijst met maatregelen en acties

Dierenwelzijn is daarnaast een belangrijk aandachtspunt en goed voor 8% van de totale capaciteit. Het jaarplan noemt een hele lijst maatregelen en acties voor komend jaar. Zo komen er na een pilot met camera’s in grote slachthuizen ook camera’s in kleinere en middelgrote slachthuizen. De naleving van dierwelzijnsregels bij het aanvoeren en doden van dieren in de slachthuizen moet verbeteren.

Maatregelen per sector

In de pluimveehouderij is de NVWA bezig met een nalevingsmeting op bedrijven waar een grote kans is dat er iets mis is met de verlichting, het stalklimaat, strooisel en beschikbare ruimte. Ook gaat de NVWA de verentest waarmee ze antibioticagebruik kan opsporen verder ontwikkelen.

In de varkenshouderij komt er een soortgelijke meting op het gebied van hokverrijking en staarten couperen. In de rundvee- en geitenhouderij wil de NVWA in kaart brengen hoe het zit met naleving van regels voor jongvee op bedrijven met relatief hoge sterftecijfers. In de akkerbouw, tenslotte, komt onderzoek naar naleving van de regels voor middelengebruik. Verder wil de controle-instantie de illegale handel in diermeel aanpakken.

De NVWA gaat verder met openbaarmaking van inspectieresultaten. Vanaf 2022 hoort actief openbaar maken structureel deel uit van het toezicht, aldus het jaarplan.

Aandacht voor brexit

De brexit gaat veel aandacht vragen komend jaar. Afgelopen jaar al is de NVWA begonnen met het werven van extra dierenartsen en ander controlepersoneel met het oog op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Er zullen meer importkeuringen nodig zijn, evenals exportcertificering van levende dieren en dierlijke producten.

Extra controles meststoffenwet

In de zogeheten prioritaire gebieden in verband met de meststoffenwet komen extra controles. Het gaat om de Peel, de Gelderse Vallei en Twente. Een aantal intermediairs die regels overtreden krijgen te maken met versterkt toezicht of worden strafrechtelijk aangepakt. Ook komt er extra controle op naleving van de regels bij co-vergisters.

Controles op horecabedrijven worden minder intensief. In die sector is volgens de controledienst de ‘toezichtsintensiteit’ het hoogst.

Laatste reacties

 • mtseshuis

  Ja, alleen op voedsel uit Nederland, troep uit andere landen kan vrij binnen komen..

 • koestal

  wees voorzichtig met vlees uit Brazilie,daar is geen controle op.

 • mariapeel

  Inderdaad ga de buitenlandse troep maar controleren en hou op hier de eigen boeren slachterijen enz enz lastig te vallen

 • jan1

  Het zou ten strengste verboden moeten worden dat voedsel van buiten Europa geimporteerd mag worden die niet aan de europese en of nederlandse regelgeving voldoet. Dit zowel op dierwelzijn, milieu als op productveiligheid.

 • Bolder01

  Het voedsel uit nederland wordt t.z.t. alleen betaal baar voor de booooobos en die gene die hier de wetten en regels voor schrijven, EN JAN MET DE PET OP kan de rorzooi uit het buitenland waar minimale controle op is OPVRETEN

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.