Home

Nieuws

Veldproef met restwater tegen droogte

Restwater uit de industrie is in te zetten tegen droogte in de landbouw.

Dat blijkt uit een proef met restwater van de bierbrouwerij van Bavaria dat via peilgestuurde drainage geïnfiltreerd is in een landbouwbodem in de buurt van de brouwerij. Uit de veldproef, die liep van 2015 tot en met 2017, bleek dat met subirrigatie met gezuiverd restwater de grondwaterstand dusdanig is te verhogen dat de vochtvoorziening van het gewas verbetert. Dit kan droogteschade aan het gewas voorkomen. De proef wees ook uit dat de irrigatie geen vernattend effect heeft op nabijgelegen percelen en diepere watervoerende lagen.

Ongewenste kwaliteitseffecten mogelijk

Verhoogde concentraties van diverse stoffen in het restwater kunnen echter op de lange termijn ongewenste kwaliteitseffecten hebben. Vooral de hoge concentraties natrium, fosfaat en chroom zijn aandachtspunten. De hoge natriumconcentratie in het restwater kan bijvoorbeeld zoutschade aan het gewas toebrengen. Ook is het restwater van Bavaria niet optimaal wat betreft infiltreerbaarheid. Het water bevat slib, voedingsstoffen en heeft een relatief hoge temperatuur. Door de lage stroomsnelheden kunnen de vaste bestanddelen zich ophopen, waardoor er verstopping ontstaat. Dit kan een obstakel zijn bij het langdurig irrigeren met gezuiverd restwater.

Inzicht in kansen

Industrieën lozen hun restwater nu nog voornamelijk op het oppervlaktewater. Volgens de onderzoekers is het van belang inzicht te krijgen in de kansen en risico’s van hergebruik van gezuiverd restwater uit de industrie voor droogtebestrijding.

Of registreer je om te kunnen reageren.