Home

Nieuws

Utrecht: andere verdienmodellen tegen bodemdaling

Boeren moeten worden gestimuleerd om andere kansrijke verdienmodellen te onderzoeken om bodemdaling tegen te gaan.

Dat vindt provincie Utrecht. Daarnaast wil de provincie een snellere aanpak van de bodemdaling en wil daarom dat de plannen die er al liggen eerder worden waargemaakt. Ook mist de provincie concrete keuzes waardoor het niet duidelijk is hoe de bodemdaling gaat worden geremd en gestopt.

Dat waren de conclusies over de aanpak van bodemdaling tijdens de Provinciale Staten vergadering op maandag 10 december.

Visie op aanpak bodemdaling korte en lange termijn

In de Visie op Bodemdaling van de provincie staat een ambitie voor het remmen van de bodemdaling op korte termijn (2030) en op langere termijn (2050). Volgens de Provinciale Staten moeten alle belanghebbenden, waaronder boeren, gestimuleerd worden om tussen nu en 2030 andere kansrijke verdienmodellen te onderzoeken. In de visie worden als voorbeelden genoemd:

  • natte teelten
  • natuurinclusieve landbouw
  • recreatie
  • zonneparken

Volgens de visie zien boeren bodemdaling niet als een probleem. Echter, zo is te lezen in de visie, boeren hebben wel een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen en nieuwe verdienmodellen, zowel binnen de bedrijfsvoering als daarbuiten.

Lees ook: Onderwaterdrainage moet veen en klimaat redden

Plannen moeten in voorjaar 2019 concreet zijn

Volgens Provinciale Staten moeten de concrete plannen om bodemdaling te remmen al sneller duidelijk worden dan in eerste instantie te bedoeling was. De plannen zouden in de Omgevingsvisie komen, die pas na 2020 verwacht wordt. Daarom komt de Provinciale Staten in het voorjaar van 2019 al met een uitgewerkt plan waarin moet staat hoe de bodemdaling wordt geremd.

De totale oppervlakte aan veenweidegebied in Utrecht is ongeveer 42.000 hectare. Daarvan is 25.000 hectare bodemdalingsgevoelig.

Lees ook: Veenweidediscussie Noord-Holland nog lang niet voorbij

Of registreer je om te kunnen reageren.