Home

Nieuws 41 reacties

Schouten: net rond mestfraude sluiten

Minister Carola Schouten wil het net rond de fraudeurs in de mestsector sluiten.

Dat zei ze in overleg met de commissie landbouw en economische zaken van de Eerste Kamer. De minister zegt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gericht controleert, daar waar de meest kans is dat een fraudeur gepakt wordt. Dat er onlangs grootscheeps is ingegrepen door het Openbaar Ministerie (OM), is volgens de minister een bewijs dat er wel degelijk gehandhaafd wordt. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van data, zoals locatiegegevens van laden en lossen.

Onderzoek in Heythuysen

Het OM deed enkele weken geleden onderzoek bij een adviesbureau in Heythuysen. De directeur van het bureau had eind vorig jaar nog haar expertise aangeboden bij het maken van een plan van aanpak voor de mestsector. Minister Schouten zei in de senaat dat er veel mensen hun hulp aanbieden, maar dat zij niet van elk aanbod gebruik heeft gemaakt. Ze benadrukte dat er ten aanzien van het bedrijf nog sprake is van een verdenking.

Economisch voordeel

Schouten zegt dat de NVWA serieus bezig is met mestfraude, ook om te zorgen dat degenen die het wel goed doen niet over dezelfde kam geschoren worden. De Commissie Deskundigen Meststoffen gaat onderzoek doen naar het economisch voordeel van fraude met de Meststoffenwet, in relatie tot de boetes die daarvoor kunnen worden opgelegd. Dat meldt Schouten naar aanleiding van vragen van de PvdA, SP en GroenLinks.

Pakkans meenemen

De minister zegt dat bij het onderzoek ook de pakkans zal worden meegenomen. De minister zal het rapport in overleg met het OM en de minister van Justitie en Veiligheid bespreken. Schouten is niet van plan een steekproef te laten doen om na te gaan hoe de naleving over de gehele sector is. Zij vindt het verstandiger om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten.Senator Geert Reuten (SP) had de minister gevraagd een a-selecte steekproef te doen.

Laatste reacties

 • Alco

  "Ten aanzien van het bedrijf is er nog een verdenking."
  Dat klinkt als een mug wat een week geleden nog een olifant was.

 • Jan-Zonderland

  @Alco het is voor het bedrijf en de sector te hopen dat het idd een mugje blijkt te zijn. Voor de minister is het te hopen dat het toch een olifant is. Anders wordt hasr positie toch wel erg wankel. Echter vrees ik het ergste voor haar.

 • Kelholt

  Schouten heeft het net rond de zogenaamde tweelingfraudeurs ook gesloten. Zou ze in dat hele grote sleepnet de twee harinkjes nog hebben teruggevonden?
  Ik denk even aan een foto waar een visser op staat met daarbij de tekst: "Kijk, hij was zo groot!" En dan geven niet de ver uit elkaar staande handen de grootte van de vis aan maar de ruimte tussen duim en wijsvinger...

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, bij de tweelingenfraude waren de mazen in het net van Schouten zo groot dat we geen idee hebben hoeveel haringen voor het net hebben gezeten. We weten hoeveel er in het net zaten toen het omhoog gehaald werd, dat waren er niet veel. Maar hoeveel er wel voor gezeten hebben maar er doorheen gezwommen zijn zullen wij nooit weten.

 • mtseshuis

  @Bennie: Die tweelingfraude draaide op niets uit, dat moet je niet gaan verdraaien met dat er vissen door het net gegaan zijn! Als dat zo was, hadden ze wel alles op alles gezet om dat zwart op wit te krijgen...
  Net als de "mestfraude", dat waren administratieve fouten en op een paar uitzonderingen na geen fraude. En van de laatste inval is het maar de vraag of ze iets zinnigs vinden, een groot, gerenommeerd bedrijf bedenkt zich wel twee keer om te frauderen, je kunt gelijk de deuren sluiten...

 • Alco

  Het sleepnet voor de tweelingfraude was zo fijnmazig dat alles meeging zou je bedoelen!
  Luizen bestrijding doe je met een luizenkam.

 • Bennie Stevelink

  @Eshuis, je stelt "dat ze alles op alles hadden gezet om dat zwart op wit te krijgen"?
  Wie goed kijkt ziet toch echt heel wat anders.
  Bij de boeren, de politiek en het onderzoek liggen open vragen waar we nooit een antwoord op krijgen. We weten hoeveel er gevonden zijn, niet hoeveel er waren.

 • Mbmb

  Fraude (dus echt de kluit met opzet zwaar belazeren), kan niet en brengt de sector schade. Dat is wat anders dan een heksenjacht op elke boer, die een misser maakt. Er kunnen nu eenmaal fouten worden gemaakt en de regelgeving is zo complex dat er van alles mis kan gaan. Maak eerst die uit de hand gelopen opeenstapeling van regels maar eens eenvoudiger. Wie ziet door de bomen nog het bos?

 • Alco

  @Bennie. Je komt er met jou toch nooit uit.
  Maar ons maak je wel heel duidelijk, hoe jij in elkaar steekt.

 • info36

  1 ding is zeker, Schouten doet beter haar best tegen boeren als voor boeren.

 • Gradje 1966

  Het word tijd dat de echte fraudeurs aan gepakt worden zodanig dat ze nooit meer een kans krijgen het weer te doen. De goede kunnen het betalen voor de slecht.
  Als men alles van het begin af aan goed strak gehouden hadden had men nu niet met zo n mestregeling gezeten en hadden we meer mest kunnen rijden.
  Omdat de overheid als een slappe zak reageerde ze we nu met deze regelgeving in onze maag

 • 344412

  Mest- en tweelingfraude hebben weinig met elkaar te maken.

 • mtseshuis

  Mest en tweelingfraude hebben álles met elkaar te maken: Een totaal over de top getrokken verhaal in beide gevallen, die antiveehoudend Nederland heel goed uitkwam en waar van de vermeende fraude geen spaan overbleef.
  Waar nooit een fatsoenlijk excuus of rectificatie van gekomen is in de (landelijke) media, waar grote woorden gesproken zijn, maar amper van fraude sprake was..
  Ik noem dat bewust, opzettelijk in diskrediet brengen van een hele sector. En gebeurt telkens weer opnieuw, de dubbele agenda van de regering ligt metersdik bovenop: Minder vee en mest, meer afsfalt, vliegtuigen, verkeer en industrie.
  Op welk terrein wordt er paal en perk gesteld aan het aantal extra auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en CO2 uitstotende industrie? Nergens!
  Alleen de burgers zijn óók een dankbare melkkoe...

  En Gradje: De echte fraudeurs, blijven toch wel buiten schot, daar staan ze bij de NVWA en RVO lang niet vroeg genoeg voor op... LNV/RVO/NVWA hebben nog nooit anders gedaan dan de boel strak houden, alleen voor de verkeerde personen/bedrijven. Jij en ik en iedereen die zich netjes aan de regels houden die houden ze strak en kort. Waar ze moeten zijn, komen ze niet...

 • putten

  @eshuis, goed geschreven, niets aan toe te voegen.

 • vanpuffelen

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • vanpuffelen

  @mtseshuis, volledig gelijk. Ik ben benieuwd wat die nieuwe club STAF hier tegen gaat doen. Mijn (financiele)steun hebben ze

 • vanpuffelen

  kijk hier maar eens: <>

 • koestal

  Schouten ziet allemaal bokken en beren op haar weg

 • koestal

  Dus meer auto,s ,vrachtwagens,meer cruiseschepen,meer goedkope vakantievluchten ,meer vliegtuigen en minder koeien en minder mest ,dat is wat het volk wil. De slachthuizen draaien al een paar jaar op volle capaciteit.Er moeten nu nog veel meer boeren stoppen door de fosfaat wetten. Dat wil de politiek.De boer is de grote milieuvervuiler.

 • Bennie Stevelink

  @vanpuffelen, jij schrijft dat je mij “het zwijgen wilt opleggen”.
  Is dat een doodsbedreiging?

 • Alco

  Totaal verkeerde woorden van van @Puffelen.
  Maar we zien je wel "Als luis in onze haren".

 • Bennie Stevelink

  Wat de I&R affaire betreft stoor ik mij aan boeren die op hoge toon excuses eisen. Er zijn zoveel open vragen en bijzonderheden dat ik juist alle reden zie om terughoudend te zijn.

  Op de eerste plaats bij de boeren:
  Er stonden hier op de site verschillende verhalen over grote aantallen Duitse vaarzen die geïmporteerd waren. Ook elders las ik daar verhalen over. Dit is de eerste vraag: zijn die werkelijk geïmporteerd? En zo ja waarom? Ze waren vorig jaar anderhalf keer zo duur als gelijkwaardige Nederlandse vaarzen en wel twee keer zo duur als goede jonge koeien die je voor slachtprijs kon kopen.
  Hier op de site werd verteld dat deze on-mo-ge-lijk goed in de I&R te registreren waren. Als dit werkelijk zo is, had de lijst met boeren die een afwijking in de I&R hadden toch grotendeels “Duits talig” moeten zijn. Hier dus de volgende vraag: waarom stonden er geen boeren met Duitse vaarzen op de lijst? Van wat voor kant dat je het ook bekijkt: hier klopt iets niet.

  Wordt vervolgt...

 • Bennie Stevelink

  Vervolg,

  De politiek:
  Aanvankelijk was de derogatie alleen een belang van grasboeren en boeren die veel mest moeten afzetten. Daar kwam vorig jaar verandering in.
  Eind 2016 was Tjeerd de Groot van D’66 al met de kringlooplandbouw aan het rondventen. Derogatie is onmisbaar voor kringlooplandbouw, waardoor een politiek belang ontstond bij behoud van derogatie. Dit werd nog groter toen besloten werd de aardgaskraan dicht te draaien. De kunstmestfabriek behoort bij de 9 grootste aardgas verbruikers van Nederland. Met dierlijke mest wordt veel stikstof weggebracht naar het buitenland en vervolgens moet er aardgas geïmporteerd worden om de weggebrachte stikstof weer aan te maken.
  Er was dus groot politiek belang bij behoud van derogatie. Het was een opluchting dat de doelstelling van het fosfaatreductieplan gehaald was. Toen kwam daar de I&R fraude roet in het eten gooien. De kans bestond dat de fraude zo groot was dat de doelstelling niet gehaald was en de derogatie verloren was. Gelukkig werden zo weinig fraudeurs gevonden dat dit voor de doelstelling geen betekenis had en de derogatie alsnog door kon gaan.

  Wordt vervolgt....

 • Bennie Stevelink

  Vervolg,

  Het onderzoek:
  Met een groot mediaspektakel werd op 23 januari de I&R fraude bekent gemaakt. Daarna gebeurde er 2 weken niets. Waarom werd er 2 weken gewacht? Na een onderzoek van 6 weken werden uiteindelijk 2100 boeren gevonden met een afwijking in de I&R. Bijna allemaal boeren met een onjuist geregistreerd dood geboren kalf.
  Beseft men wel hoe bizar dit is? Stel je voor dat de burgemeester en de politiecommissaris met groot mediaspektakel bekent maken dat ze vermoeden dat in een bepaalde straat verschillende bewoners een hennepkwekerij op zolder hebben. Ze kondigen aan dat alle huizen doorzocht zullen worden en dat schuldigen zwaar bestraft zullen worden. Daarna wachten ze 2 weken voordat ze met het onderzoek beginnen. Als ze na 6 weken eindelijk alle huizen doorzocht hebben, hebben ze geen enkele hennepkwekerij gevonden. Het enigste wat ze gevonden hebben is een bejaarde mevrouw die een bijzondere plant voor het raam had staan en niet wist dat dit een hennepplant was.
  Wat verder opviel was dat Schouten bij herhaling verklaarde dat ze “de I&R weer op orde wilde brengen”. Ze heeft nooit gezegd dat ze zo veel mogelijk fraudeurs in de kraag wilde vatten.

  Wordt vervolgt....

 • Bennie Stevelink

  Vervolg,

  Als ik het onderzoek had mogen doen en ik had daarbij de bedoeling gehad zoveel mogelijk fraudeurs in de kraag te vatten had ik veel hetzelfde gedaan, maar een aantal dingen ook heel anders.
  Ik zou het als volgt hebben aangepakt:
  Wanneer ik vermoedde dat er grootschalig gefraudeerd was had ik eerst in het diepste geheim een aanpassing in de I&R software aan laten brengen. Een aanpassing waardoor iedereen die in 2018 zijn I&R registratie van 2017 wijzigt automatisch op een geheime lijst wordt geplaatst. Daarbij wordt ook vastgelegd wat ze precies gewijzigd hebben en hoelang dat ze daar over gedaan hebben. Daarna zou ik -net als de minister gedaan heeft- met een groot mediaspektakel de fraude bekent maken. Daarbij zou ik -net als de minister gedaan heeft- mogelijke fraudeurs zoveel mogelijk schrik aanjagen. Daarna zou ik -net als de minister gedaan heeft- twee weken afwachten. In die 2 weken gaan fraudeurs hals over kop hun I&R gegevens wijzigen en plaatsen zichzelf op de geheime lijst.
  Daarna zou ik -NIET net als de minister- de hele I&R gaan uitkammen, want daar vind je niets anders dan 2100 boeren met een doodgeboren kalf.

  Wordt vervolgt...

 • Bennie Stevelink

  Vervolg,

  Je kunt meteen beginnen aan de Geheime Lijst. Ik heb geen idee hoeveel boeren ik daar aan zou treffen. Hetzelfde aantal als nu is gevonden? Misschien meer? Of misschien veel meer?
  Ik weet het niet en kan er ook geen schatting van maken.

  Ik zie in ieder geval geen reden om excuses te eisen van de minister.

 • kootst

  @Bennie, dat de minister na enige tijd zei dat ze de I&R weer op orde wilde brengen en niet meer over fraude praatte, is al een excuus waard.
  Toen had ze al in de gaten, dat ze een te grote mond had opgezet.
  Ze zal niet alle fraude/onregelmatigheden/fouten bekend gaan maken die toen gevonden zijn, zeer waarschijnlijk omdat de meeste niet aan de veehouder toe te schrijven zijn, maar aan de software van I&R en grote commerciële bedrijven die er gebruik van maken.
  De echte fraudeurs zijn gepakt, maar dat bleken er zo weinig na de enorme heisa die ze er van gemaakt had, dat ze het maar gauw "de I&R op orde brengen" noemde.
  Ze blaft hard, maar verzwijgt dat haar eigen nest onder de stront zit.

 • Bennie Stevelink

  Dat dacht ik eerst ook @Kootst, totdat ik besefte dat we geen antwoord hebben op het mysterie van de Duitse vaarzen.
  Invoeren tegen een prijs die anderhalf tot twee keer hoger was dan gelijkwaardig Nederlands vee, ze konden “onmogelijk” goed geregistreerd worden in de I&R, maar ze stonden niet op de lijst van boeren met een afwijking in de I&R.

 • kootst

  Daarmee geef je zelf al aan, dat het probleem bij Schouten en software ligt.
  Dat de prijzen van Duitse vaarsen zo hoog lag, kan ook komen door "wat je van ver haalt is lekkerder", of verse bloedlijnen en het verminderde vertrouwen in de NL vaarsen (want waarom zou je vorig jaar een goede vaars wegdoen, voor weinig €), het hoeft bij een boer ook niet altijd na te rekenen zijn, of iets te duur is. Kijk maar naar de fosfaatprijzen.

 • Alco

  Ik heb hier gepraat met boeren die ook op slot zaten voor de import van Duitse vaarzen.
  Gekocht omdat het aanbod in Nederland beneden de maat was.
  Zij hadden netjes alles doorgegeven aan RVO met de kalf datums erbij.
  Echter bleek achteraf dat de vaarzen voor half (pink) bleven staan, omdat ze niet in Nederland gekalfd hadden.
  Wie maakt nu de fout??????

 • kleine boer

  Bennie ga een x met kalvermester praten zijn er zat die alleen buitenlandse kalveren willen terwijl ned goedkoper zijn waarom ? Omdat ze daar een voorkeur aan geven simpel toch.

 • Kelholt

  Op 5 oktober 2018 heb ik gereageerd op een artikel:
  <>
  Hierbij verwees ik naar het volgende document: <>
  In dit document is de tabel waar het om ging, de aanleiding voor het onderzoek, wonderbaarlijk genoeg weggevallen. Gelukkig heb ik hem nog: <>
  Kijk er even naar en trek zelf je conclusies...

 • Jan Braakman

  @Kelholt. Het originele plaatje is hier te vinden: <>

 • Kelholt

  Bedankt @Jan Braakman.
  Ben jij het ook met mij eens dat de genoemde tabel/grafiek voor een normale statisticus geen reden kan zijn voor een grootschalig onderzoek naar tweelingfraude?

 • Jan Braakman

  @Kelholt Ik ben geen statisticus. Ik zie in de grafiek een opvallende stijging van het aantal meerlingen in 2017 en een terugval naar het niveau van voorgaande jaren in 2018. Ik ben het met je eens dat een ieder zijn eigen conclusies kan trekken.

 • kleine boer

  Is er ook zon grafiek van zeg een jaar of 10 om te kijken of er meer/vaker "golven"in zitten deze zegt zo weinig. Hier soms ook jaren amper 2 ling dan 5-6 achter elkaar

 • Alco

  Ik had in '17 ook bijna 10 % meerling.
  Dit jaar nog niet één.
  Volgens mijn veearts te maken met weer en daardoor verandering in voer aanbod.

 • Kelholt

  @Jan Braakman je bedoelt alleen de minimale stijging in de maanden juni en juli van 2017?
  Kijk als LNV of RVO gewoon hadden gezegd "we gaan de i&r database opschonen want dat is nodig ivm met de (onnodige) invoering van fosfaatrechten" dan had niemand daar moeilijk over gedaan. Nu is eerst de hele sector weggezet als fraudeur, ook met dank aan een niet deskundige Calon, en ik denk dat dat opzettelijk is gebeurt. Moet je kijken wat een verdeeldheid er is onder de boeren.

 • breukers1

  boerenbusiness.nl<>

 • mtseshuis

  @Alco, ook wij hadden dit jaar op 170 melkkoeien maar een paar tweelingen, vorig jaar hadden we een aantal keren meerdere tweelingen per maand! Waar het aan ligt weet ik niet, maar dat de hele I&R fraude een wassen neus was, weet ik wel zeker! En het wordt tijd dat Schouten en Calon eens met excuses komen voor de ellende en kosten die ze veroorzaakt hebben!
  Die Duitse vaarzen was ook heel eenvoudig: Er waren daar grote aantallen beschikbaar voor snelle uitbreiding van je veestapel, alleen registreren bleek een drama voor betreffende boeren, met dank aan RVO: Daar moet de zwarte piet naartoe, niet naar de boeren!
  En nee, wij kopen nooit vee aan en hadden ook geen last van de I&R fraude, maar ik vind het een grote poppenkast die Schouten momenteel opvoert met al haar nepfraudes!
  Laat Carola werk gaan maken van een fatsoenlijk en ondernemerswaardig landbouwbeleid!

 • Alco

  Ach @Eshuis. Toen de grootste sjoemelaar (HW) er niets over wist, was ik al overtuigd van een grote miskleun.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.