Home

Nieuws 6 reacties

Schouten houdt vast aan sleepvoetverbod

Minister Carola Schouten van landbouw wil geen uitstel of ontheffing meer regelen voor het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer. De wettelijke regeling is echter nog niet af.

Schouten wijst erop dat het sleepvoetverbod al geruime tijd is aangekondigd en al 2 keer 1 jaar is uitgesteld. “Er wordt ook al jaren gesproken over alternatieven en vrijstellingen”, zegt de minister. Schouten benadrukt dat het verbod op de sleepvoetbemester ook van groot belang is voor het Programma Aanpak Stikstof. De gevolgen als dat systeem niet meer houdbaar is, zijn enorm, aldus de minister. Ze zegt daarom heel behoedzaam te werk te moeten gaan en dus geen vrijstelling of ontheffing te kunnen bieden. “Ik zal wel kijken naar alternatieven.”

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg Schouten om een vrijstelling op het sleepvoetverbod voor boeren die aan weidevogelbeheer doen, omdat het gebruik van een sleepslang niet te combineren is met het maaibeleid van mozaïekbeheer.

Ook VVD en SGP uitten hun zorgen over het voorgenomen sleepvoetverbod omdat er in de praktijk geen goede alternatieven zijn voor boeren in het veenweidegebied. Als alternatief is de sleepvoet wel toegestaan als deze met de sleepslang wordt gebruikt en water wordt toegevoegd, waarbij de mest in strookjes van maximaal 10 centimeter breed wordt uitgereden. Ook de pulse-trackbemester is toegestaan, maar deze is nog niet op de markt.

Het sleepvoetverbod is overigens nog niet in wetgeving vastgelegd, terwijl dit wel per 1 januari 2019 van kracht zou moeten worden. Schouten zegt bezig te zijn met de afronding van de regeling, waarna deze op korte termijn naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Laatste reacties

 • frl

  Wel grappig, ze willen naar kringlooplandbouw met een beter bodem beheer , maar je moet wel verplicht je bodem kapot snijden.

 • farmerbn

  Al twee keer één jaar uitgesteld en de wet is nog niet af.

 • deB.

  Precies jongens, over de grens rijden ze met de ketsplaat!!
  Wij laten ons weer besodemieteren, waarom??????????????

  In wezen gaat het maar om een ding! niet om milieu etc etc...maar het gaat die balletjes alleen om de stank ed!! in de grond werken denken ze, zo min mogelijk zien... Daar gaat het om, zeker!

 • farmerbn

  Wij rijden hier nog steeds met de ketsplaat uit maar dat gaat niet zo heel lang meer duren. Straks moet het met allerlei slangetjes boven of op de grond gebracht worden.

 • Mbmb

  Een verbod... en geen redelijk alternatief .. niets is ontwikkeld laat staan op de markt gebracht.. wat is dit voor gekkenhuis??? Dit alleen al laat zien hoe ver de minister is afgedwaald onder invloed van haar ambtenaren.. ze mag dan van boerenkomaf zijn maar daar is niets van over.... alleen maar bezig om ons naar de ondergang te brengen.. maar wat nu over krap 2 maanden? Op klei en Veen zal de mest toch echt op t land moeten..

 • Steeds weer pookt de Cumela (de vereniging van loonwerkers) dit vuur weer op ,door de minister te vragen om actie,om hun eigen machines in te kunnen zetten , en speelt hierbij een dubieuze rol, loonwerkers bijten in de hand die hen voed ,het is duidelijk dat wij boeren een verdienmodel zijn voor velen ,een ieder ,probeert daarbij een graantje mee te pikken , het sleepvoet en zal stilaan een criminele bezigheid worden , die in de late avonduren en de nacht zal moeten gebeuren , het is bewezen dat het de co2uitstoot uit de grond in de veenweidegebieden zal verhogen als men gaat snijden in de bodem met een injecteurs, , maar dat zal een ieder een worst wezen , "de show must go on "......

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.