Home

Nieuws

Rijk blijft bij verkoopstop grond

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil over het algemeen geen gronden verkopen.

“We hebben de verkoopstop van vastgoed herbezien en geconcludeerd dat het niet rendabel is om de gronden te verkopen. Het is financieel niet aantrekkelijk”, zegt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Geen agrarische waarde

VVD-Kamerlid Jan Middendorp vroeg de staatssecretaris de verkoopstop opnieuw te beoordelen, zodat ondernemers bijvoorbeeld grond kunnen kopen bij hun erf om te investeren in duurzame energievoorziening.

Knops reageert dat er een valide regel kan zijn om de gronden te verkopen. “Maar wanneer het gaat om gronden aansluitend aan de huiskavel, is er geen sprake van agrarische waarde”, voegt hij er aan toe.

Overheid grootste grondbezitter

Knops zegt dat de overheid de grootste grondbezitter van Nederland is. “Daarmee kunnen we dingen doen die anderen niet doen”, verwijst hij naar de duurzaamheidsmaatregelen die het RVB wil gaan nemen.

Landbouwgrond behoudt bestemming landbouw

In principe behoudt landbouwgrond de bestemming landbouw. Over het algemeen blijft de strategie dat gronden via langdurige pacht worden uitgegeven om zekerheid te bieden aan de agrariërs. Strategische gronden worden via kortlopende, liberale pacht uitgegeven. Daarbij gaat het RVB wel extra eisen stellen met betrekking tot bodembeheer, bijvoorbeeld bij de gewaskeuze. Sinds 2010 heeft het RVB ook meer dan 3.500 hectare natuurgrond aangekocht.

Problemen met pacht

Tijdens het debat kwam ook de problemen met de pachtheffing van afgelopen jaar aan bod, waardoor boeren soms dubbele pacht en verkeerde tarieven voorgelegd kregen. Dit kwam door een fout in het ICT-systeem. Een nieuw systeem wordt in de zomer van 2019 in gebruik genomen. Knops erkent dat er eerder dit jaar problemen waren met de bereikbaarheid van het Rijksvastgoedbedrijf voor pachters. De organisatie heeft het beleid hierop aangepast en verbeterd. “Dat moest ook. Pachters zijn klanten en die moeten op een goede manier behandeld worden”, zegt Knops.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

marsika vermaas

Of registreer je om te kunnen reageren.