Home

Nieuws 4 reacties

Prijs VVO’s in een vrije val

De prijzen van VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) zijn vorige week gedaald tot rond € 1,00 per kilo fosfaat.

In november was de prijs nog circa € 2,50. Daarmee is de beweging in de laatste weken van december helemaal anders dan in voorgaande jaren.

Fosfaatexport 20% gedaald

Marktdeskundigen noemen de plotselinge daling opvallend. Een indicator voor de markt is de export van fosfaat en die blijft tot en met het derde kwartaal 20% achter bij die van vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de slechtlopende export naar Duitsland.

In 2017 werd in totaal 40,2 miljoen kilo geëxporteerd; het Nederlands Centrum Mestverwaarding verwacht voor 2018 een export van 31,3 miljoen ton. Verder is tot en met het derde kwartaal slechts 21,6 miljoen kilo fosfaat uit de regio’s Zuid en Oost geregistreerd voor verwerking en export. Dat is 56% van de taakstelling. Er moet dus nog veel gebeuren in het vierde kwartaal.

Begin volgend jaar maakt RVO.nl de definitieve cijfers bekend.

Nuancering totaalcijfers

Enige nuancering is wel nodig om op basis van totaalaantallen conclusies te trekken. De invulling van de verwerkingsplicht is een mix van afspraken tussen verschillende partijen met directe mestafzet- en driepartijenovereenkomsten. De impact op de markt van de VVO’s is daarom niet enkelvoudig uit totaalcijfers te destilleren. Bovendien maakt de handel de werkelijke marktsituatie ondoorzichtig.

Minder VVO’s nodig vanwege kleinere veestapel

Bovendien zijn 2 aspecten nu anders. Een belangrijke is dat veel melkveehouders vanwege de kleinere veestapel minder VVO’s nodig hebben dan in 2017. Ook maken enkele handelaren melding van meer onbenutte VVO’s op de markt. Mogelijk zijn er ook ondernemers die geen hoge prijzen kunnen of willen betalen, maar dat beeld wordt in de praktijk niet herkend.

Lees meer over mestverwerking in Boerderij-dossier Mest

Laatste reacties

 • hamminga

  ik heb zaterdag 29 december nog VVO's gekocht voor €0.79 en ik had de indruk dat er nog ruim voldoende voor handen was

 • eenvoudige boer

  Gelukkig dat er genoeg VVO's zijn. Vorig jaar dachten ze dat er bij de vaste mest nog met de gehaltes was gerommeld en er nu een groot tekort aan VVO's zouden zijn, maar die fraude is dus toch miniem geweest.

 • john***

  vorig jaar zat er ook veel meer vee, niemand doet meer dan nodig dus er is voldoende verwerkt en geëxporteerd.

 • Alco

  Geeft reden tot nadenken!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.