Home

Nieuws 3 reacties

Natuurmonumenten: stop vergunningverlening PAS

Natuurmonumenten pleit voor opschorting van vergunningverlening onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Er mogen volgens de natuurorganisatie geen vergunningen worden verleend tot duidelijk is hoe de uitspraak van het Europees Hof van 7 november in de praktijk uitpakt. Er moet eerst worden afgewacht wat de uitspraken van de Raad van State zijn, aldus de natuurorganisatie. De Raad van State, die het Europese Hof verzocht uitspraak te doen, buigt zich in februari weer over het PAS. Het is aan de Nederlandse rechter de uitspraak van de Europese rechter te verwerken in zijn oordeel.

Zekere voor het onzekere nemen

Nederland moet, in lijn met de uitspraak van het Europees Hof, het zekere voor een onzekere nemen, zo valt te lezen in het pleidooi. Natuurmonumenten voert onder andere als reden aan dat het voor ondernemers duidelijkheid biedt. Het is volgens de organisatie funest wanneer vergunningen worden verleend, maar later weer worden ‘betwist’.

Daadwerkelijk positieve effecten

Het Rijk en provincies hebben besloten niet extra in te grijpen in de vergunningverlening. Natuurmonumenten is het hier niet mee eens. Het Europees Hof stelde nadere eisen aan de afgifte van natuurvergunningen onder het PAS. Volgens het Hof moet vaststaan dat er daadwerkelijk positieve effecten zijn, veroorzaakt door betere stalsystemen of ander voer. Natuurmonumenten is blij met deze uitspraak, omdat het volgens de organisatie de natuur ten goede komt. Volgens Natuurmonumenten loopt de natuur ondanks het PAS nog altijd schade op door stikstof. De organisatie vraagt daarom om steviger in te zetten op technische maatregelen op korte termijn en een hervorming van de landbouwsector op lange termijn.

Laatste reacties

  • Peerke1

    Zij die bij een kaartspel altijd uit angst zeggen ik PAS zijn de grootste verliezers.

  • gerben5

    Natuurmonumenten heeft namelijk jaren lang onderzoek gedaan en door metingen onomstotelijk bewezen dat er schade ontstaat door stikstof of roepen ze maar wat?

  • glaasje

    Natuurmonumenten kijk eens met een bredere blik. Het vliegverkeer en auto's zijn verdubbeld. De boeren zijn gehalveerd maar altijd de boeren dwars liggen. Krijg meer het idee dat natuurmonumenten en staatsbosbeheer zelf de natuur om zeep helpen. De grond in natuurgebieden is veel te schraal. Wil geen dier zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.