Home

Nieuws 2 reacties

NVWA-tarieven 2,9% omhoog in 2019

De tarieven die de NVWA hanteert gaan in 2019 met 2,9% omhoog.

De tarieven voor werk in het kader van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) gaan met 2,3% omhoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en –analyse.

Kosten keuringen dierenartsen dalen

De kosten voor keuringen door dierenartsen en officiële assistenten van de NVWA en KDS in slachthuizen en uitsnijderijen zullen in 2019 dalen. De NVWA brengt opleidingskosten voor deze dierenartsen niet langer in rekening. Dat volgt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die was aangespannen door enkele vleesbedrijven.

Veel discussie over tarieven

De NVWA wordt voor ongeveer 70% betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30% zijn kosten voor keuringen en herinspecties bij bedrijven. Deze kosten worden via zogenoemde retributies bij het bedrijfsleven in rekening gebracht met als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Over de tarieven is in de afgelopen jaren veel discussie geweest. Vleesbedrijven hebben een procedure gevoerd waarvan het resultaat is verwerkt in de nieuwe tarieven volgens de NVWA.

Procedure tegen NVWA

De POV heeft nog een procedure lopen tegen de NVWA over de keuringskosten en eerder dit jaar varkenshouders opgeroepen om bezwaar te maken. Volgens de POV heeft meermaals gewezen op de afwijkende tariefstelling in Nederland ten opzichte van het buitenland. In Nederland worden de kosten voor publieke taken van inspectie en handhaving doorberekend aan het bedrijfsleven. De POV vindt dat alleen de kosten voor vergunningverlening bij de bedrijven in rekening mogen worden gebracht en de kosten voor toezicht en handhaving overheidskosten zijn.

Laatste reacties

  • RdeM

    Aanvulling: de NVWA tarieven zijn idd geïndexeerd met 2,9%, maar door de rechtszaak van de COV (namens paar leden) heeft het CBb in tussenvonnis bepaald dat scholingskosten niet mogen worden meegenomen. Daarom dalen de NVWA tarieven met 4,3% ipv de stijging van 2,9%. Dit is per saldo een daling van 7%!!

    Reactie gewijzigd door een beheerder

  • RdeM

Of registreer je om te kunnen reageren.