Home

Nieuws 9 reacties

Mestverwerking moet naar hoger niveau

6 grote bedrijven in de agrosector gaan zich sterk maken voor het tot waarde brengen van voedingsstoffen in mest.

Agrifirm, De Heus, ForFarmers, FrieslandCampina, Van DrieGroup en Darling Ingredients hebben een consortium gevormd dat samen met Wageningen UR aan de slag gaat om mest tot waarde te brengen. “De aanzet is al gegeven bij de kabinetsformatie in 2017”, aldus secretaris Linda de Bie van het innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden’.

Betere benutting van mineralen in dierlijke mest

Het is een vervolgstap naar een betere benutting van de mineralen in dierlijke mest zowel in Nederland als over de grens. Dat is hard nodig, bleek op een bijeenkomst van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM). Nu is door allerlei oorzaken de afzet van mest nog te veel aanbodgedreven. Er is een (regionaal) overschot en daar moeten boeren vanaf. Bij tegenvallende omstandigheden zoals in Duitsland stagneert de mestafzet. De export daalt en er ontstaat een probleem omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit bijkomt om andere producten te kunnen exporteren.

Veel te afhankelijk van afzet naar het buitenland

De Nederlandse veehouderij is nu veel te afhankelijk van afzet van dierlijke mest naar het buitenland. Dat moet anders, vinden alle partijen inclusief de overheid. Maar dezelfde (lagere) overheid, frustreert mestverwerkinginstallaties die producten maken waar wel voldoende afzet voor is. “Zorg er nou eens voor dat vergunningen verleend worden, zoals is afgesproken bij de invoering van de mestverwerkingsplicht!” Die noodkreet uitte Hans Huijbers van de ZLTO op de bijeenkomst tegen Frank Kooiman van het ministerie van LNV. Frans Meulemeesters van mestverwerkingsinitiatief Mace noemde alle mooie initiatieven en plannen een ‘herhaling van zetten als er geen vergunningen komen’.

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  als de club nou eens alle aandacht aan mace geeft, die zijn al 11 jaar bezig om ergens een vergunning te krijgen, maar worden telkens door de politiek tegen gehouden, als die er eenmaal staat, zal iedereen zien dat mestverwerking voor rond de 13 euro kan, zonder een spatje overlast voor de omgeving, als die eenmaal draait bouw je er in elke provincie navenant overschot aan mest, en opgelost is het gemaakt probleem

 • Nieuw.

  De WUR moet erbij zitten, een boerencooperatie oplossing zoals MACE lost het mestprobleem te snel en goedkoop op, dit is niet in lijn met het overheidsbeleid.

 • yep

  Met alle respect, mace werkt alleen nog maar op papier, waarom denk je dat alle andere verwerkers voor andere technieken kiezen. Geloven jullie nu echt dat de rest allemaal stom zijn.... Sprookjes staan alleen in boeken en daar lees je je kinderen uit voor....

 • Nieuw.

  De droogtechnologie bij MACE komt uit Frankrijk en wordt ook in grote chemische fabrieken ingezet. Referentielijst kun je opvragen. Niets voor kinderen of kleine verwerkers dus.

 • boerkebrabant

  yep. de droogtechniek is alleen interessant als er veel mest word ingedampt. alle andere verwerkers zijn daar gewoon te klein voor. dus groot is rendabel, tel daar ook nog bij op dat er van die grote minder nodig zijn als de kleinere, ook interessant voor de handhavers en vergunningverleners

 • Nieuw.

  Conclusie, de politiek wil MACE niet want dan is er geen mestprobleem meer en kunnen bedrijven zich verder blijven ontwikkelen. Vergelijk de pluimveemest verwerking in Moerdijk.

 • yep

  jullie praten de grote baas na, als een kip zonder kop..... ik weet helaas hoe goed die verdampers zijn en hoe rendabel. Dat komt helaas niet in de buurt van het excel berekenringetje van Mace. Maar de toekomst zal het uitwijzen wie gelijk heeft. Ik heb daar helaas al te veel voor gezien....

 • Tinus1

  Wellicht klopt t het yep, maar wat veel andere verwerkers doen is van goeie mest verschilende (overschot ) produkt maken . De enige manier is een zo7droog product mogelijk.

 • yep

  Dat klopt, maar de boeren hebben het meest aan een fabriek die werkt, waar m3's doorheen gaan en cash flow is. En niets aan een fabriek die op papier geweldig is, maar in de praktijk niet blijkt te te werken..... Zeker niet voor het geld wat er nu berekent wordt.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.