Home

Nieuws

Landbouwinkomen Denemarken ruim 50% lager

De landbouwinkomens in de 28 EU-landen zijn in 2018 met gemiddeld 3,1% gedaald.

In Denemarken daalde het inkomen in de land- en tuinbouw met gemiddeld 53%. In Zweden en Litouwen daalde het inkomen ook fors, met respectievelijk 38 en 31%. Voor Nederland is een daling geraamd van 11%. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat die zijn gebaseerd op de inkomensramingen in de lidstaten.

Netto toegevoegde waarde per arbeidskracht

In de inkomenscijfers van Eurostat wordt het inkomen berekend uit de totale opbrengsten minus aankoop van goederen en diensten door boeren en tuinders minus de afschrijvingen. Dat resulteert in de netto toegevoegde waarde die vervolgens wordt gedeeld door het totale aantal personen die werken in de land- en tuinbouw op basis van volledige arbeidsjaren. Dat geeft als resultaat netto toegevoegde waarde per arbeidskracht.

Inkomen per onbetaald arbeidsjaar

Het CBS en Wageningen Economic Research (WER) maakten eerder deze week bekend dat de inkomens voor de Nederlandse land- en tuinbouw met ruim 40% zijn gedaald. Dat gaat om het zogenoemde inkomen per onbetaald arbeidsjaar, ook wel inkomen per ondernemer genoemd. In deze raming worden alle kosten meegenomen, ook de betaalde arbeidskosten en zijn ook heffingen en subsidies verwerkt.

Ontwikkeling is belangrijker

Betaalde arbeidskosten, heffingen en subsidies zoals betalingsrechten zijn niet verwerkt in de EU-cijfers. Een ander belangrijk verschil is dat de EU-cijfers betrekking hebben op kalenderjaren terwijl in de ramingen van het inkomen door WER wordt gerekend met oogstjaren. Het verschil in definitie en tijdvak leidt tot verschillen tussen de landelijke inkomensraming en ramingen die de EU hanteert. Belangrijker is dan ook ontwikkeling die gesignaleerd wordt.

Droogte belangrijke oorzaak

De droogte in met name Noord-Europa is een belangrijke oorzaak voor dalingen van het inkomen. In Duitsland en België daalde het inkomen met respectievelijk 22 en 18% nog meer dan in Nederland. Slechts in 11 van de 28 lidstaten steeg het inkomen. In Finland en Frankrijk met respectievelijk 4 en 10%. In Slovenië steeg het landbouwinkomen met bijna een kwart.

Of registreer je om te kunnen reageren.