Home

Nieuws

Keuringskosten NVWA voor slachterijen lager in 2019

De keuringskosten voor slachterijen gaan in 2019 omlaag, net als de kosten voor toezicht op die keuringen.

Het gaat om tarieven die de NVWA in rekening brengt aan slachterijen voor keuringen tijdens het slachtproces en het toezicht daarop. De keuringen lopen via de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). NVWA dierenartsen oefenen daarop weer het toezicht uit.

De tarieven van de NVWA gaan voor de meeste andere werkzaamheden wel omhoog, met 2,3% tot 2,9%, maakte de NVWA deze week bekend. De verhoging geldt ook voor de zogenoemde klepkeuringen en andere tarieven die aan boeren en transporteurs van vee worden doorberekend.

Uitspraak CBb zorgt voor verlaging kosten

De verlaging van de kosten voor slachterijen is het gevolg van een uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) eerder dit jaar. De procedure is gevoerd door de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en ging onder meer over het doorberekenen van de opleidingskosten van de keuringsdierenartsen en het toezicht daarop. “Het CBb heeft geoordeeld dat de NVWA die kosten niet meer in rekening mag brengen”, aldus Richard de Mooij, secretaris van de COV. “De tarieven zijn nu duidelijk lager vastgesteld. Dat scheelt de slachterijen veel geld en dat komt uiteindelijk ook veehouders, veehandelaren en levensmiddelenbedrijven ten goede.”

Het voordeel ten opzichte van de oude situatie kan oplopen tot enkele miljoenen op jaarbasis. Alleen al de keuringen volgens de KDS in slachterijen vergen jaarlijks 250.000 uur plus nog eens 85.000 uur voor toezicht, de NVWA brengt voor de KDS jaarlijks circa € 18 miljoen in rekening. Het COV heeft becijferd dat de Nederlandse vleesbedrijven jaarlijks circa € 50 tot € 60 miljoen betalen aan de NVWA.

Tussenuitspraak over opleidingskosten

“De uitspraak van het CBb van juli 2018 is een tussenuitspraak en ging met name om het al dan niet doorrekenen van opleidingskosten”, benadrukt De Mooij. Er liggen nog vragen over andere doorbelastingen door de NVWA en de onderbouwing daarvan. Een andere vraag die nog principieel beantwoord moet worden, is welke kosten precies wel of niet doorbelast mogen worden. Daarover heeft het CBb de EU om duidelijkheid gevraagd. Het is nog niet bekend wanneer daarop antwoord gaat komen.

Procedure over klepkeuring

De klepkeuring wordt in 2019 bijna 3% duurder. Een klepkeuring van een uur gaat volgend jaar € 294,18 kosten tegen € 285,88 dit jaar. Het tarief van 2018 was ruim 5% hoger dan in 2017.

Vee&Logistiek Nederland heeft op zich geen bezwaar tegen een doorbelasting van kostenstijgingen. “Wel tegen de absolute hoogte van tarieven, en daarover loopt nog een procedure bij het CBb”, aldus beleidsmedewerker Jos Zegers. De vraag die daarin centraal staat, is of de doorbelasting van kosten wel volgens EU-regels verloopt. Deze procedure is ook in afwachting van antwoorden uit de EU op vragen van het CBb.

Een andere lopend onderzoek is van de Auditdienst Rijk. Daarbij gaat het om de transparantie en efficiëntie van de doorberekening van kosten door de NVWA aan het bedrijfsleven. Zegers verwacht dat het rapport begin 2019 klaar is. Vervolgens moet de politiek zich daar over buigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.