Home

Nieuws

Hoger risico op watertekort in 2019

Door de aanhoudende droogte is het risico op een watertekort voor het komende groeiseizoen hoger.

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) stelt dat de grondwaterstanden in sommige regio’s niet zullen herstellen, behalve als de komende maanden een zeer natte winter zou volgen. Als de winter iets minder nat is, zullen vooral de hoger gelegen zandgronden te maken hebben met een lagere grondwaterstand dan normaal.

Als komende winter een normale hoeveelheid neerslag valt, de zogenoemde mediaan, zal de gemiddelde grondwaterstand een meter onder het niveau van voorjaar 2018 komen.

Meter onder gemiddelde

De analyse van NHI schetst 4 scenario's, zelfs bij het ‘zeer natte’ scenario kan plaatselijk, in Limburg, het zuiden van Brabant, Twente, Achterhoek en de Veenkoloniën de waterstanden nog ruim een meter onder het langjarig gemiddelde staan.

Nog steeds beregeningsverboden

De resultaten van deze analyse zijn gedeeld met de waterschappen, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen. De Unie van Waterschappen ziet bij haar leden dat er nog altijd problemen zijn met watertekorten. Diverse waterschappen handhaven daarom nog altijd beregeningsverboden. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is momenteel bezig met nadenken over de gevolgen van de aanhoudende droogte voor volgend jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.