Home

Nieuws 13 reacties

GroenLinks zoekt fondsen voor veranderende veenweideboer

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet heeft een initiatiefnota ingediend over de aanpak van veen in Nederland.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is bijna vergroeid met de veenweide. Ze woont er middenin. Ze pakt haar verrekijker om in de verte in de weilanden een vos te ontwaren. Als ze het dier in het vizier heeft zegt ze: “Het is alsof je een hond ziet lopen. Prachtig.”

Toen Bromet dit jaar in het parlement kwam gaf ze zichzelf de opdracht overzicht te brengen in alles wat er speelt op het gebied van de veenweide. De steeds voortschrijdende bodemdaling waardoor de landbouw wordt bemoeilijkt, de uitstoot van broeikasgassen uit het veen, en de teruglopende biodiversiteit. “Het een is niet belangrijker dan het andere”, zegt ze. “Je moet het in samenhang zien.”

Initiatiefnota veenweide

Een aantal elementen uit de initiatiefnota, die maandag officieel gepubliceerd is ter consultatie:

 • Met ingang van 2020 moet de kerende grondbewerking op veengrond worden verboden, om verdergaande uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Bromet: “Dat lijkt me een zinnige maatregel, hoewel ik begrijp dat dat lastig kan zijn voor boeren die mais op eigen grond willen telen. Ik ben benieuwd welke reacties daarop komen en welke argumenten er zijn om dat verbod niet in te stellen, of later.”
 • Er moeten (Europese) fondsen komen, waardoor boeren worden schadeloos gesteld. Bromet: “Ik hoor wel van boeren dat ze niet bij de overheid aan het infuus willen liggen. Aan de andere kant zijn al heel veel boeren voor hun inkomen afhankelijk van collectieve middelen. Hoe dan ook wil ik niet dat we tegen de boeren zeggen: u heeft honderd jaren op de veenweide geboerd, u hebt uw kans gehad en donder nu maar op. Wij komen op voor mensen in de knel, ook als dat boeren zijn.”
 • Het rijk moet voortouw nemen bij het nemen van maatregelen, het liefst onder verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bromet: “Dat lijkt me het meest logische omdat de implicaties voor de agrarische sector toch het grootst zijn.”
 • Het waterpeil onder het maaiveld mag in 2030 maximaal 60 centimeter zijn met een gemiddelde drooglegging van 35 centimeter onder het maaiveld in 2050 als doel. Bromet: “Verhogen van het waterpeil voorkomt de uitstoot van broeikasgassen; en het is ook goed voor weidevogels, die hebben natte voeten nodig.”

Langjarig gecoördineerd onderzoek

Bromet bepleit langjarig gecoördineerd onderzoek naar onderwaterdrainage, alternatieve (natte) teelten en de effecten daarvan op natuur, biodiversiteit, waterbeheer en het behoud van veen. Daarnaast wil ze dat ook onderzoek wordt gedaan naar de bedrijfseconomische aspecten van de natte landbouw.

“Eind januari houd ik een symposium over dit onderwerp. Ondertussen praat ik onder andere met natuurorganisaties en boeren over mijn ideeën. En iedereen kan natuurlijk via de consultatie meepraten, voordat we dit in de Kamer en met de minister gaan bespreken.”

Laatste reacties

 • Zuperboer

  GL, dus de Communistische partij gaat zich om de veenweidebedrijven bekommeren. Als de vos de pasie preekt........ Rutte schrijft betrokken epistels in landelijke dagbladen....... Oh ja, verkiezingstijd breekt aan, tijd van mooie beloften. Mw. Bromet, gewoon ouderwets uitkopen tegen marktconform-plus prijzen, dat is het nieuwe sjieke communisme. Niet laten uithongeren die boertjes, dat deed uw voorbeeld Stalin met succes en een enorme HONGER als rechtstreeks gevolg.

 • farmerbn

  De overheid verhuurt gronden in de (flevo)polder maar kan die gronden beter aan die boeren geven die in tang komen te zitten.

 • ENDE902

  Ze pakt de verrekijker om te zien hoe de vos de laastste weidevogelnesten leeghaald. Het begrip van zulke mensen is echt een verreiking in de veenweidepolders.

 • farmerbn

  Vroeger hielden mensen in de tweede kamer hun mond als ze ergens geen verstand van hadden. Tegenwoordig tetteren ze er luchtig op los en schamen ze zich nergens voor hun onkunde.

 • nvanrooij1

  Hoe zo zijn boeren voor hun inkomen afhankelijk van collectieve middelen
  Het inkomen van een boer komt in principe gewoon uit de markt. Alleen krijgt de boer het minste uit de markt en verdienen andere partijen veel meer uit de kolom.
  De vos zien en niet weten dat deze de weidevogels weghaalt hoe dom kun je zijn .

 • nilles

  Begint haar woning te verzakken?

 • Alco

  Tetteraars zijn vooral mensen die zelf geen verantwoordelijkheid dragen.
  Daarnaast maakt men zich zorgen over in hun ogen teveel vee.
  Maar weten niet dat dit een korte kringloop heeft van een jaar. Ook de broeikas effecten uit bouwvoor hebben bijna geen impact aan de opwarming.
  Nee, grote schuldige is de miljoenen jaren kringloop van verbruik van delfstoffen.
  Maar dat treft hun zelf.

 • Mbmb

  De zin over de vos zegt genoeg: prachtig hé die vos die net alle gruttopullen heeft uitgemoord terwijl ik daar de boer de schuld van geef! Want dat is wat er al jaren aan de hand is; de vos en de gans hebben vrij spel, de weidevogels leggen het af en groen links, ook zij, wijst al jaren met de beschuldigende vinger richting de boer. Alles wat zij schrijft lees ik met wantrouwen en behoedzaamheid: er ligt helaas een boer-negatieve houding aan ten grondslag. Bovendien is Bromet één van de politici die het wet over de veedichtheid weer uit de kast probeert te trekken en echt niet omdat zij zoveel met boeren op heeft. Moeten we soms blij zijn met uitlatingen als 'ik wil je na 100 jaar boeren niet zomaar weg hebben'.. Hoezo, we moeten eens proberen ook maar 1 cm2 grond af te pakken van de voortuin van dit soort lieden: het land zou te klein zijn. Verder zeker blind voor de prachtige groene vergezichten, koeien schapen en zoveel water, want daar lees ik niets over. Ook blind voor het tientallen jaren agrarisch natuurbeheer waar zoveel boeren zich voor hebben ingespannen??? Straks mogen we zeker blij zijn met de fooi uit een of ander fonds terwijl de grond letterlijk onder de voeten wordt weggeslagen. Schande!

 • info36

  De co2 uitstoot uit de landbouw valt in het niet bij de rest in Nederland, de luchtvaart voorop, dan de kolencentrales en dan de industrie en dan de mens. Daarna veel later pas de landbouw. En waar heeft mevrouw het over, juist de landbouw de nationale kop van jut.

 • Mbmb

  Quote uit haar nota: " lijkt verandering in landgebruik de beste manier om veenbodemdaling tegen te gaan (zie afbeelding hierboven). Waar de vorige maatregelen enkel vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering in de melkveehouderij, vragen de volgende maatregelen om een drastische verandering van het huidige landgebruik. Zoals reeds vermeld, zijn er aanpassingen buiten en binnen de landbouw mogelijk. Buiten de landbouw is een transitie naar de functie natuur een optie. Hierdoor verdwijnt de primaire agrarische functie, maar die functie hoeft in theorie niet volledig te verdwijnen aangezien zeer extensieve landbouw nog mogelijk blijft. Zo kan bijvoorbeeld vleesvee worden ingezet ten behoeve van het beheer. Ook kunnen deze veennatuurgebieden nog wel van economische betekenis zijn als natuurgebied ten behoeve van recreatie.33 Het grote voordeel van deze functie-transitie is dat het de beste optie is voor het behoud van veen, het klimaat, de natuur en biodiversiteit. Het nadeel is dat de economische opbrengsten uit landbouw verdwijnen en het erg veel vraagt van een boer om zijn bedrijf te veranderen of op te geven"

  Lees bovenstaande en huiver: dit is wat zij wil:"weg met die boer. Iedereen die op veen zit moet nu echt inspreken en fors ook. Zeer bewuste tactiek zie je ook nu weer: boeren buiten spel zetten in het voortraject, daarna heel hoog inzetten en dan tenminste de helft te pakken krijgen, met gebruikmaking van LTO.

 • 0064376

  In Noord-Duitland vind je ook veel veen, wat doen ze daar?

 • G. Peltjes

  Afgraven

 • veldzicht

  Als je het als boer van Gr.L. moet hebben berg je dan maar,daar hebben ze helemaal niets op met die boeren.Hoe meer er stoppen met hun bedrijf des te beter en kan alles naar natuur.PvdD en Gr.L. hebben maar 1 doel:weg met die boeren.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.