Home

Nieuws 1 reactie

Geitenstop in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland voert per 12 december een geitenstop in.

Voorlopig mogen er geen geitenbedrijven bij komen, mogen geitenbedrijven niet uitbreiden en omschakeling naar een geitenbedrijf is niet mogelijk. Het besluit is volgens gedeputeerde van Landbouw Jaap Bond genomen vanwege landelijke onrust over de effecten van geitenhouderijen op de volksgezondheid. “De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners”, aldus Bond in een verklaring.

Voorbereidingsbesluit

Op 10 december hebben de Provinciale Staten een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. Dit besluit is 6 maanden geldig. In deze maanden voor de Provinciale Ruimtelijke Verordening aangepast waarin onder andere de spelregels staan voor de soort en grootte van agrarische bedrijven.

Omwonende hebben verhoogde kans op longontsteking

De provincie neemt het besluit uit voorzorg omdat uit het zogenaamde VGO- onderzoek blijkt dat omwonenden van een geitenbedrijf een verhoogde kans op longontsteking hebben. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de oorzaak hiervan. Zo lang hierover geen duidelijkheid is, waarschijnlijk tot 2021, blijft de geitenstop van kracht. “Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren”, aldus Bond. Vijf andere provincies hebben al eerder maatregelen genomen.

Eén reactie

  • AndréHelder

    Die provinciebestuurders lopen allemaal als ganzen achter elkaar aan. Lees die rapporten er maar eens goed op na en je merkt hoe selectief deze mensen in de resultaten grazen. In diezelfde rapportage staat immers ook dat wonnen in de nabijheid van een pluimveebedrijf meer risico's oplevert voor de gezondheid.
    Overigens is dat risico nog steeds van vergelijkbare omvang als het wonen langs een verkeersweg. En ook dat staat duidelijk vermeld in deze rapportage.
    We laten daarnaast voor het gemak even weg dat in dit rapport ook staat dat het wonen in een plattelandsomgeving minder ziekte gevallen oplevert dan in een bebouwde omgeving. Maar dat telt even niet als je de veehouderij wilt aanpakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.