Home

Nieuws

Geitensector boekt eerste succes met duurzame keten

De Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK), sinds april dit jaar volledig operationeel, heeft de eerste deelnemer met een 100-puntenscore gelauwerd.

Het betreft de famile Roekevisch uit Zelhem. Die scoort optimaal op alle 7 onderdelen van het duurzaamheidsprograma. De DGZK is opgericht in 2016 en sinds april 2018 volledige operationeel.

Punten per onderdeel

De aanpak van de DGZK bestaat uit 7 onderdelen, die worden toegelicht in een uitvoeringsagenda. Per onderdeel zijn punten te verdienen, afhankelijk van inspanning en prestatie, met een maximum van 100. Bedrijven krijgen punten op het gebied van levensduur van de geiten, het gebruik van antibiotica op het bedrijf en het percentage bokjes dat op het bedrijf wordt grootgebracht. Met een energiescan krijgen geitenhouders inzicht in hun energieverbruik. Daarnaast kunnen geitenhouders punten verdienen als ze in het bezit zijn van een zoönosekeurmerk en actief de interactie met de omgeving opzoeken.

Onderling kengetallen en kennis uitwisselen

Een grote groep geitenhouders heeft haar kengetallen op het gebied van duurzaamheid inmiddels inzichtelijk gemaakt, zo meldt de DGZK. Hierdoor kunnen geitenhouders onderling kengetallen en kennis uitwisselen en zo werken aan het optimaliseren van bepaalde thema’s. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat veel geitenhouders het al ontzettend goed doen op het gebied van duurzame bedrijfsontwikkeling en dierenwelzijn en hier zeer bewust mee bezig zijn. Veel melkgeitenbedrijven werken al met energiebesparende maatregelen en een flink aantal bedrijven heeft de zorg voor de bokjes geoptimaliseerd door ze op het eigen bedrijf groot te brengen voor ze geslacht worden. Ook blijkt uit de eerste resultaten dat veel geitenhouders het belangrijk vinden om transparant te zijn over hun bedrijf en actief de verbinding te zoeken met de samenleving. Verder wordt binnen de geitenzuivelfabrieken hard gewerkt aan energiebesparende maatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.