Home

Nieuws 10 reacties

Geen plek voor fosfaat

Er dreigt een tekort aan mestverwerkingscapaciteit en ook de mestexport staat onder druk.

Dat verwacht het NCM, het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding in zijn Landelijke inventarisatie mestverwerking. Weliswaar daalt het fosfaatoverschot, maar de mestexport neemt nog sneller af. Daardoor voorziet het NCM dat Nederland volgend jaar met ruim een miljoen kilo fosfaat blijft zitten. Belangrijkste oorzaak is het instorten van de export naar Duitsland. Nieuwe exportmarkten zijn nodig, evenals herstel van de Duitse markt. Ook blijft het ontwikkelen van verwerkingscapaciteit een moeizaam verhaal.

De mestexport naar Duitsland is ingestort, groei is er wel richting Frankrijk - Foto: Bert Jansen
De mestexport naar Duitsland is ingestort, groei is er wel richting Frankrijk - Foto: Bert Jansen

Fosfaatoverschot neemt af

De fosfaatproductie daalt de laatste jaren dankzij krimp van de veestapel en lagere gehaltes in het voer. De fosfaatplaatsingsruimte is tegelijk iets toegenomen. Dat komt waarschijnlijk doordat met bemonstering een lage fosfaattoestand is aangetoond, waardoor extra bemest mag worden. Dat zijn gunstige ontwikkelingen, waardoor het nationaal overschot afneemt. Toch groeien de zorgen, want de export daalt nog sneller dan het overschot. Dit jaar is er nog net voldoende afvoercapaciteit door verwerking en export, maar volgend jaar niet meer. Het NCM verwacht dat er dan 45 miljoen kilo verwerkt en geëxporteerd wordt, bij een nationaal overschot van 46 miljoen kilo fosfaat.

Groeiend stikstofoverschot

Het stikstofoverschot neemt toe. De stikstofuitscheiding is in 2017 gestegen bij een bijna gelijkblijvende plaatsingsruimte. Daardoor nam het overschot met 11% toe tot 51 miljoen kilo. Toch is hier geen groot probleem, want de export en verwerking zijn goed voor ruim 68 miljoen kilo stikstof. Het stikstofoverschot is 10% van de totale productie. Dat is relatief kleiner dan het fosfaatoverschot, dat 30% van de totale productie is, aldus het NCM. Verder stelt het vast dat in 2017 meer mestverwerkingsovereenkomsten gesloten zijn dan nodig op basis van de verwerkingsplicht. De overeenkomsten waren vorig jaar goed voor 48 miljoen kilo.

140 verwerkers

140 bedrijven zijn door de NVWA erkend voor het produceren van verwerkte mest. Daarnaast zijn er 43 biogasinstallaties die wel mest bewerken maar geen erkend verwerker zijn. De eindproducten van die laatste blijven op de Nederlandse mestmarkt, of moeten als niet-gehygiëniseerde mest de grens over.

Laatste reacties

 • deB.

  Gewoon in de zee storten, doen ze nu ook al,want er is een fosfaat tekort...komt het leven ten goede!

 • Bennie Stevelink

  Ik heb dit jaar een negatief fosfaatoverschot van ruim 20 kg per hectare. Als we een derogatie krijgen die meer in overeenstemming is met de onttrekking door het gewas is het hele mestoverschot in één keer weg.

 • gjh

  fosfaat is geen probleem maar er wordt een probleem gemaakt.

 • deB.


  Dat willen ze niet schrijven bij boerderij!! die gaan mee in de waanzin

 • Jan-Zonderland

  Daar lijkt het wel een beetje op @deB. Ik zou wel eens een overzicht willen zien van totale gewasontrekking fosfaat bij optimale bemesting, aangewende fosfaat middels organische mest en aangewende fosfaat middels kunstmest. Dan zou wel eens kunnen blijken dat er in principe geen fosfaatoverschot is. Wie kan deze cijfers produceren Boerderij ???

 • mtseshuis

  Inderdaad, er is geen fosfaatoverschot, maar dat mag niemand weten...

 • Firma Schaap

  Ja, hier gaat het natuurlijk om.
  Is het ingevoerde systeem relevant??
  Maar laat Wageningen UR het onderzoek doen- dat kost wel wat maar anders word je niet serieus genomen- en maak met de Boerderij de afspraak voor eerste publikatierecht ( tegen vergoeding?). Een stukje crowdfunding... ...en de wereld staat op zn kop!

 • Alco

  Vroeger had je proefboerderijen die het evenwicht van bemesting en gewas onttrekking in kaart brachten.
  Nu bij wet verboden.

 • landboer

  Denk dat er dit jaar weinig negatieve fosfaatoverschotten zijn...

 • NLiszinkendschip

  <>

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.